De website van Arie Tromp

  • Verschenen in: Kerk- en Verenigingsklanken (Herv. Gemeente Krimpen aan de Lek)
  • op: 1 januari 2013
Openbaring 22 : 13 Janus of Jezus

Openbaring 22 : 13


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

Janus of Jezus

Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.

Januari, de eerste maand van het jaar, is genoemd naar de Romeinse god Janus. Deze god wordt vreemd afgebeeld. Met niet alleen aan de voorkant, maar ook aan de achterkant van zijn hoofd een gezicht. Hij is de god met de twee gezichten, met de 'januskop'. Zijn naam heeft te maken met het Latijnse woord voor deur: ianua. Hij is om zo te zeggen de god van het vooruitzien en omzien, van het openen en sluiten, van het begin en het einde. De god van alle doorgangen en overgangen. En regelmatig is er ook een overgang van het ene naar het andere jaar. Daarom heet de eerste maand van een nieuw jaar naar deze god.

Maar ook Jezus zegt: Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. De oude Romeinen schonken hun vertrouwen aan Janus, maar Jezus wil ons vertrouwen. Hij wil ons vertrouwen nu de deur van 2012 is dichtgegaan en die van 2013 is geopend. Hij wil ons vertrouwen bij het omzien naar het afgesloten jaar en het vooruitzien naar het nieuwe jaar. Hij wil ons vertrouwen bij alle overgangen van het leven.

Want die bedoeling zit achter zijn woorden. Ze zijn via de apostel Johannes gericht tot christelijke gemeentes, die vervolgd en verdrukt worden. Met name door de Romeinse overheid, die niets liever wilde dat ze Jezus verloochenden en zich aanpasten aan de heidense staatsgodsdienst met allerlei goden, waaronder Janus.

Maar Jezus spoort hen aan: blijf op mij vertrouwen. Bij je omzien en je vooruitzien. Bij alle overgangen in het leven. Voor open of voor gesloten deuren. Als het leven een vrolijk gezicht heeft of een wrede aanblik toont. Blijf vertrouwen dat Ik dragend en reddend aan het begin en aan het einde van jouw leven sta.

Janus

Zullen wij ook maar met dat vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet zien? Hij is het helemaal waard. En daar geef ik enkele redenen voor. Allereerst: Janus mag twee gezichten hebben, Jezus heeft er maar één. En dat is het "aangezicht van God". Wie hem gezien heeft, heeft de Vader gezien. Vol genade en waarheid. Vol liefde en trouw. Vol vergevingsgezindheid en bemoediging. Met oren, die achter de woorden van anderen de nood, de eenzaamheid, de angst opvingen. Met ogen, die het verborgen leed van andere zagen. Met zijn mond woorden sprekend, die mensen tot een heel nieuw leven brachten. Reden om op Jezus te vertrouwen.

Ten tweede: Janus, de god van de deur en de poort, werd ook gezien als de god die de hemelpoort opende of sloot. Maar Jezus doet dat helemaal. Niemand komt tot de Vader dan door Hem. Omdat Hij door zijn dood aan het kruis het kwaad droeg en God met ons verzoende. Hij is de 'deur voor zijn schapen'(Joh.10:7). Dit nieuwe jaar kan het laatste voor ons zijn. Het kan een jaar worden van onze overgang naar de eeuwigheid. Maar vertrouw ook daarin maar op Jezus.

Ten derde: Janus wordt ook genoemd als de verlosser uit barbaarse toestanden en de stichter van het geordende maatschappelijke leven. Maar biedt het volgen van Jezus niet vooral verlossing van wreedheid, discriminatie, egoïsme, verdrukking? En wordt door het volgen van Hem niet vooral vrede gesticht, liefde, trouw, troost, hulpvaardigheid? Wordt zo de maatschappij niet gezegend? Reden om Hem in het nieuwe jaar te volgen. Ook omdat er een enorme macht achter zit. Aan Janus werd goddelijke macht toegekend. Maar wij mogen die macht aan de Here Jezus toekennen. Want hij spreekt deze woorden uit in een visioen, waarin Hij zich aan zijn apostel Johannes en aan de vervolgde gemeentes laat zien als de opgestane en verheerlijkte Redder in de hemel. Hij begint zijn woorden met 'Ik ben', een uitdrukking die herinnert aan de naam van de ware God: Jahwe. Ik ben die ik ben. Bovendien zijn dit woorden, die volgens het begin van het boek Openbaring (1:8) God van zichzelf zei. Jezus Christus wil en kan met goddelijke macht reddend over ons regeren. Ook in 2013. We mogen met vertrouwen in Hem door de geopende deur van het nieuwe jaar gaan.

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4