De website van Arie Tromp

  • Verschenen in: De nieuwsbrief van de PCOB te Krimpen aan den IJssel
  • op: 1 februari 2022
Openbaring 22 : 13 Alfa en Omega

Openbaring 22 : 13


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

Alfa en Omega

Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.

We vinden deze woorden vlak voor het slot van de bijbel. De opgestane Heiland spreekt ze in de visioenen van Johannes. Ze gaan ook over het slot van de wereldgeschiedenis. En wat ze betekenen legt Christus uit en benadrukt Hij met het vervolg: Het begin en het einde, de eerste en de laatste.

Alfa en Omga Hij was al helemaal in het begin bij Gods schepping betrokken: in het begin was het Woord (Joh. 1:1). Uiteindelijk is het onze Zaligmaker die ons het leven gaf en ons leven bestuurt. Ons hele bestaan wordt gedragen door zijn liefde en genade. En Hij zal het laatste oordeel over de hele wereldgeschiedenis uitspreken. Hij zal al het goede dat onderdrukt en vernietigd is, weer voor eeuwig laten opbloeien. Hij zal al het onrecht dat is aangedaan, verlossend recht zetten. Hij zal ieder lijdend slachtoffer weer genezen en tot zijn recht laten komen. Hij zal al het kwade vernietigen en de kwaaddoeners voorgoed buiten de poorten van zijn Koninkrijk houden. En daartussen in leidt Hij de wereld en ons eigen persoonlijk leven, ook in 2022.

Dat is een troost en bemoediging. Onze tijden zijn in de handen van Christus. Niets ontglipt daaraan en valt daaruit. We kunnen niet zover afdwalen of zijn armen zijn lang genoeg om ons weer te pakken De boze kan zo sterk niet zijn of zijn handen zijn sterk genoeg om ons te beschermen. Laten we alles in zijn handen leggen. “In uw handen beveel ik mijn geest.”.

Alfa is de eerste letter van het Griekse alfabet. De A. Het alfa mannetje van bijvoorbeeld een groep leeuwen is de baas over de groep, eist het recht op om het eerst van het gedode dier te eten en paart met alle vrouwtjes. En als een jonger mannetje die rol over wil nemen volgt een woest gevecht. Veel alfa mannetjes hebben de geschiedenis bepaald: koningen, presidenten, dictatoren, veroveraars. En om hun positie zijn veel oorlogen gevochten. Wat heeft dat voor ellende gezorgd, en doet het nog. Gelukkig hebben wij een Alfa Man die op vrede, liefde en recht uit is. Die durfde te dienen in plaats van heersen.

Omega is de laatste letter van het Griekse alfabet. Bij ons de Z. Mega betekent groot. Het is de lange, grote o, zoals in het woord ‘boot’. Je schrijft het ook als elkaar wat overlappende twee o’s. De omikron, halverwege dat alfabet, is de korte o, zoals in het woord ‘bot’. Mikron betekent klein. De laatste mutatie van het corona-virus heeft die naam gekregen. Dat virus is een groot leed voor de wereld. Maar uiteindelijk zullen ook alle vormen en alle mutaties van leed verdwijnen. Het gaat om zo te zeggen misschien nog van omikron richting omega, maar nooit tot en met omega. God heeft het laatste Woord. Hij zal alle tranen van de ogen afwissen. Eind goed, al goed, dankzij onze Here Jezus Christus.

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4