De website van Arie Tromp

bijbel2 28 oktober 2012 te Krimpen aan de Lek (audio)

Opname van een kerkdienst

De kerkdienst, waarin ik mocht voorgaan op 28 oktober 2012 om 18.30 uur in de Hervormde Kerk te Krimpen aan de Lek

Het was toen de bijbelzondag.

Tekst: Ezechiël 2 : 8 -3 : 4 en Openbaring 10 : 8 - 11 (Nieuwe Vertaling)

 1. En gij, mensenkind, hoor wat Ik tot u zeg; wees niet weerspannig gelijk het weerspannige geslacht; doe uw mond open en eet wat ik u geef.
 2. Toen zag ik en zie, een hand was naar mij uitgestrekt; en zie, daarin was een boekrol.
 3. En Hij rolde ze voor mij open; zij was beschreven aan de voorzijde en aan de achterzijde: daarop waren klaagliederen geschreven, gezucht en gejammer.
 1. Hij zeide tot mij: Mensenkind, eet wat gij hier voor u ziet; eet deze rol en ga heen, spreek tot het huis Israëls.
 2. Toen opende ik mijn mond, en Hij gaf mij die rol te eten.
 3. En Hij zeide tot mij: Mensenkind, laat uw buik deze rol die Ik u geef, in zich opnemen en vul er uw binnenste mee. Toen at ik die op, en zij was in mijn mond zoet als honig.
 4. Hij zeide tot mij: Mensenkind, ga, begeef u naar het huis Israels en spreek tot hen met mijn woorden.

 

 1. En de stem, die ik gehoord had uit de hemel, hoorde ik wederom met mij spreken en zij zeide: Ga heen, neem het boek, dat geopend ligt in de hand van de engel, die op de zee en op de aarde staat.
 2. En ik ging heen tot de engel en zeide tot hem, dat hij mij het boekje zou geven. En hij zeide tot mij: Neem het en eet het op, en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing.
 3. En ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op, en het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter.
 4. En er werd tot mij gezegd: Gij moet wederom profeteren over vele natien en volken en talen en koningen.


Hervormde Kerk te Krimpen aan de Lek

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4