De website van Arie Tromp

  • Verschenen in: Kerk- en Verenigingsklanken (Herv. Gemeente Krimpen aan de Lek)
  • op: 1 januari 1991

Psalm 4 : 7


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   


Wie? Gij, o Here!

Hoe bent u het nieuwe jaar ingegaan? Velen deden dat met een grote dosis scepsis. Ze zien de toekomst somber in. Ze durven eigenlijk niet veel goeds van het leven te verwachten. Daarvoor zijn ze te vaak teleurgesteld. Ze zijn er moedeloos van geworden. Want je kunt wel ernstig proberen het goede voor jezelf en je gezin te zoeken, maar daarmee is niet gezegd, dat je 't ook vinden, zien zult. 't Kan buiten je gezichtsveld blijven door economische omstandigheden, door intermenselijke problemen, door gebrek aan gezondheid. Hoe gaat het? Goed hoor, dank u, zo antwoorden we, maar het gaat ons soms helemaal niet goed. En we hebben ook weinig hoop dat het weer goed zal komen.

Regelmatig staan er mensen op die inhaken op ons natuurlijke verlangen het goede te zien. Geestelijke leiders van wonderlijke sekten en stromingen. Politieke leiders vol rechtlijnigheden en zekerheden. Zij stellen degenen, die hen willen volgen, een heilstijd in het vooruitzicht. Luister naar ons. Wij zullen jullie wel het goede doen zien. Maar de fraaie beloftes worden niet waar gemaakt. Mensen stellen teleur en vallen door de mand. Zij zijn blijkbaar niet wijs en machtig genoeg om het goede aan de massa te geven. Dat alles maakt velen sceptisch, soms zelfs cynisch. Ze hebben geen goed woord meer voor de samenleving over. Met fel geschreeuw en soms harde acties proberen ze wat meer geld in de wacht te slepen om het aan oppervlakkig zingenot uit te geven. Laten we het er nog maar goed van nemen, want morgen kan het misschien niet meer.

Ook bij koning David kwam men opstandig klagen. De oogst was mislukt. En als er weinig te eten valt, krijgt het bevoegd gezag natuurlijk de schuld. Het mopperend volk maakt het David steeds moeilijker. Wat doet hij? Stuurt hij er zijn ordetroepen op uit? Belegt hij een congres? Vervangt hij enkele ministers? Nee, hij zoekt de binnenkamer op en bidt tot God! “Verhef Gij over ons het licht van Uw aanschijn, o Here!” Want God is de enige die helpen kan. Hij is de enige die ons het goede kan doen zien. Hij is de enige die ons weer hoop op een goede toekomst kan geven en dank zij wie we met goede verwachtingen het nieuwe jaar in mogen gaan.

Maar dan moet het eerst weer goed komen tussen God en ons. Waarom is het leven zo vol teleurstellingen en verdriet? Waarom is het zo zelden echt helemaal goed? Omdat er de scheuren en wonden van de zonden doorheen lopen. Omdat de Here in toorn en verdriet over het kwaad Zijn aangezicht van ons heeft afgewend en voor ons verborgen heeft. Hij laat ons aan onszelf over, omdat we meenden zonder Hem te kunnen. Hij keert ons de rug toe, omdat wij Hem de rug hebben toegekeerd.

En daarom moeten we Hem voor alles vragen of Hij het licht van Zijn aanschijn weer over ons wil verheffen. Of Hij Zijn vriendelijk aangezicht vol vrolijkheid en licht naar ons wil toewenden. Het gaat voor alles om verzoening met Hem, vrede met Hem, zodat het weer goed is tussen Hem en ons. We kunnen dit echter alleen om Jezus' wil vragen, die die verzoening en vrede tot stand heeft gebracht. Die om wille van ons de verberging voor Gods aangezicht wilde dragen tot in het uiterste, tot in de dood aan het kruis, tot in de totale Godverlatenheid.

We vergeten het zo vaak, maar de eerste stap naar het goede is de bede om een goede verhouding met God, die alleen tot stand kan komen door wat er op Goede Vrijdag is gebeurd. Zullen we zo bidden als David aan het begin van het nieuwe jaar? Dan zal de Here ons het goede geven. Misschien is het wel een andere vorm van goedheid dan wij dachten en verwachtten. Want Gods wegen zijn vaak anders en hoger dan onze wegen. Maar in het licht van Gods aanschijn kan het alleen maar een goed jaar worden.

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4