De website van Arie Tromp

  • Verschenen in: Kerk- en Verenigingsklanken (Herv. Gemeente Krimpen aan de Lek)
  • op: 1 oktober 1987
Psalm 119 : 63 Metgezel

Psalm 119 : 63


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

Metgezel

Ik ben een metgezel van allen die u vrezen

Ik ben een vriend, ik ben een metgezel
van allen, die Uw Naam ootmoedig vrezen.
Uit Psalm 119 : 32 oude berijming.

Leve de vriendschap en de gezelligheid. Ze verjagen de eenzaamheid. Ze geven warmte in de kilte en kou van het leven. Ze geven licht in donkere perioden. Ze schenken kracht in zwakheid. Ze bieden troost in verdriet. Hoe kostbaar is het om een vriend te hebben, die je begrijpt en je trouw blijft. Een vriend, op wie je altijd kunt terugvallen en die jou nooit laat vallen. De cabaretier Toon Hermans dichtte:

Je hebt iemand nodig, stil en oprecht.
die als 't er op aan komt, voor je bidt en voor je vecht.
Pas als je iemand hebt, die met je lacht en met je grient,
dan pas kun je zeggen: 'k heb een vriend.

Hoe kostbaar is het om een levenslange metgezel te hebben in het huwelijk. Je man, je vrouw. Altijd naast je. Om je op te vangen. Om je moed in te spreken. Om gezonde kritiek te leveren. Altijd naast je. In lief en leed. In vakantie en werk. In spanning en ontspanning. Je hebt iemand nodig. "Het is niet goed, dat de mens alleen zij". Hebt u zo'n vriend of metgezel? Gefeliciteerd. Wees er ook zuinig op. Stel de band van vriendschap en liefde niet op de proef met domme dingen.

Maar de mooiste vriendschap en liefde is er, als daar ook nog de dimensie van het geloof bijkomt. Als je samen vriend van God bent en je je samen door de liefde van God omringd weet. Dan beleef je ook de echte christelijke gemeenschap met elkaar. De gemeenschap der heiligen. Dan voel je elkaar aan tot in de diepste gevoelens van je hart. Dan weet je, dat je beiden begenadigde zondaren bent. Dan ben je reisgezellen naar diezelfde hemel. Gezegend wie mag zingen: ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alien, die Uw Naam ootmoedig vrezen. Is de "vreze des Heren" in uw hart gewekt door Gods Woord en Gods Geest? Dat wil zeggen: bent u in alles met de Here rekening gaan houden? Spreekt u steeds met Hem in uw hart? Is er eerbied en respect voor Hem bij u gegroeid, zodat u zijn geboden gehoorzaamt en op zijn beloften vertrouwt?

Dan klikt het onherroepelijk tussen u en hen, die diezelfde gevoelens van geloof in God en liefde tot God kennen. Dan ontstaat er bij alle verschil dat er kan zijn toch een geestelijke band. Dan laten we elkaar niet los, omdat we weten, dat God ons niet heeft losgelaten, maar trouw bleef aan Zijn verbond. Dan hebben we veel voor elkaar over, omdat we weten, dat God zijn eniggeboren Zoon voor ons over had. Dan kunnen we weten, dat we vanuit de vergeving mogen leven, die Jezus aan het kruis voor ons verworven heeft. Dan troosten we elkaar, omdat we weten, dat Gods Geest onze Trooster is. Kortom, dan zijn we elkaars vriend en metgezel, omdat we weten, dat God in Jezus Christus ten volle onze Vriend en Metgezel is geworden. Kent u christelijke vriendschappen? Hebt u een christelijk huwelijk en gezinsleven?

En hoe fijn is het, als we zo ook als leden van dezelfde gemeente met elkaar omgaan: geestelijke vriendschappen sluitend. Als we de gulden middenweg weten te vinden: niet als los zand naast elkaar levend, maar ook niet ongezond klittend, maar wel met hulpvaardigheid. 'k Hoop, dat we meer en meer zulke vrienden en metgezellen van elkaar mogen zijn. Op z'n tijd ernstig met elkaar pratend. Elkaar misschien wel eens flink de waarheid zeggend. In grote nood en zorgen elkaar opzoekend. Tegenover elkaar van ons geloof getuigend. Maar ook bij elkaar een stukje ontspanning, gezelligheid, vrolijkheid belevend. Dat mag ook. Vrienden gaan niet altijd lichtvoetig met elkaar om, maar ook niet altijd zwaarwichtig. 'k Hoop, dat uw leven verrijkt wordt door veel vrienden en metgezellen, die met U de Naam des Heren ootmoedig vrezen.

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4