De website van Arie Tromp

  • Verschenen in: Kerk- en Verenigingsklanken (Herv. Gemeente Krimpen aan de Lek)
  • op: 1 september 1988

Psalm 119 : 1


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   


De langste psalm

Welzalig zij die in de wet des Heren gaan.

Dit lied is de langste psalm. Maar er is nog meer mee aan de hand. Misschien, dat het een enkele bijbelkenner te binnen schiet: O ja, die vreemde woorden, die er telkens in het oude bijbeltje tussen staan. Alef, Beth, Gimel, Daleth, enz. Het zijn de letters van het hebreeuwse alfabeth. Steeds beginnen 8 zinnen met dezelfde leter. Een fraaie dichtvorm. Ook een middel om het uit het hoofd leren te vergemakkelijken. Want dat deed men vroeger toen er nog geen boekdrukkunst was en velen niet konden lezen en schrijven.

Maar ook dat is nog niet het enige kenmerkende. De dichter heeft nog meer pijlen op de boog van zijn dichtkunst. Leest u de psalm eens rustig. Dan zult u merken, dat hij in elke zin een term zet, waarmee hij het Woord van God aanduidt. Het gaat om Gods wet, getuigenissen, wegen, paden, verordeningen, inzettingen, rechten, bevelen enz. Alles draait bij hem dus om wat de Here ons zegt in Zijn Woord en Wet. Hij kan daar niet genoeg van krijgen. Zelfs niet in de langste psalm.

Hij dankt God om het geschenk van dat Woord. Hij prijst hen gelukkig, die volgens dat Woord leven. Dat Woord biedt hem zelf meer vreugde in het leven dan wat dan ook. Pleitend op dat Woord vraagt hij om Gods steun en kracht. Hij weet te vertellen, dat hij geestelijk zo gegroeid en wijs geworden is door dat Woord. Hij durft het ook aan om met dat Woord machthebbers tegen te spreken. Al zijn er vijanden, die hem willen dwingen dat Woord los te laten, hij houdt er aan vast. Hij heeft verdriet als hij ziet dat Gods Woord geweld wordt aangedaan door een leugenachtig en boosaardig leven. De dichter leeft dus helemaal vanuit Gods Woord en op Gods Woord gericht. Dat Woord is hem alles, is vlees en bloed in zijn bestaan geworden. In dit opzicht is hij een voorloper van de Here Jezus, die helemaal één was met dat Woord, in wie 'het Woord vlees is geworden'.

Als het goed is, staat in het kerkelijk leven dat Woord centraal. We zijn erin bezig dat dat Woord te overdenken en te bespreken. We vieren en bezingen ons geloof in dat Woord met elkaar. We proberen dat Woord in de praktijk te brengen. We onderzoeken wat in ons leven en onze samenleving in overeenstemming of in strijd is met dat Woord. Het vele, dat gebeuren mag in de gemeente, cirkelt rond Gods Woord. Net als bij de dichter van deze psalm. Is dat werkelijk zo of niet?

En hoe zit dat bij ons persoonlijk? Zijn wij ook al helemaal door dat Woord in beslag genomen? Is het elke dag 'een lamp voor onze voet en een licht op ons pad'? Staan we er mee op en gaan we er mee naar bed? Trekt het door heel ons leven heen? Laten we er ons graag door leiden, waarschuwen, troosten en bemoedigen? Hebben we er plezier in, vermaak zoals de dichter zegt? Wie kan hier volmondig 'ja' op zeggen?

En toch zit in dat Woord een geheimzinnige kracht verborgen. Toch zul je als je met dat Woord bezig bent, het wonder ervaren, dat het je aan gaat spreken, het je gaat overtuigen, het je denken en doen ten goede gaat beïnvloeden. Toch zul je het wonder ervaren, dat je er kracht en moed uit put, dat het je rijk en gelukkig maakt, dat het je bestaan een zin en doel geeft, dat je zo ook veel meer voor anderen gaat betekenen. Het zal je ook op je nummer zetten. Het zal je ook onrustig maken over alles, wat in je leven nog niet in overeenstemming is met dat Woord. Ook onze dichter kwam door dat Woord tot de ontdekking: ik heb gedwaald als een verloren schaap. Maar ook dat werkt heilzaam en bevrijdend. Het maakt je los van het kwaad, van dingen die je in de ban houden, je knechten en verwoesten. Moge God ons en onze gemeenteleden de ervaringen van onze dichter geven. Heerlijke ervaringen met Gods Woord.
Wat Gij beloofd hebt, is in eeuwigheid
mij tot een deel en erfenis gegeven
waarin mijn ziel zich dag aan dag verblijdt.
Uw wet, O Heer, staat in mijn hart geschreven,
uw wil doen is mijn lust te allen tijd,
U te beminnen is geheel mijn leven.

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4