De website van Arie Tromp

  • Verschenen in: Kerk- en Verenigingsklanken (Herv. Gemeente Krimpen aan de Lek)
  • op: 1 november 1983
Jesaja 61 : 2 Troost voor treurenden

Jesaja 61 : 2


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

Troost voor treurenden

… om alle treurigen te troosten.

Ik ben getrouwd met Treurigheid,
woon samen met Verdriet,
krijg soms bezoek van Eenzaamheid,
maar helpen doet dat niet.

Levi Weemoedt.

Met bovenstaand rijmpje van iemand met een sprekende schuilnaam is de stemming van velen in deze tijd raak beschreven. Ze zien het leven wat donker in. Niet pikzwart, maar wel erg grijs. Een zachte droefheid hangt in hun hart. Een waas van weemoed omfloerst hun gevoelsleven. Och, zeggen zij, het bestaan biedt niet zoveel. Waar kun je nu werkelijk warm voor lopen? Wat geeft je nu echt voldoening? Wat maakt het leven de moeite waard? Wie werkloos is, heeft zorgen en spanningen, maar wie werkt niet minder. De een weet geen raad met een tevéél aan vrije tijd, de ander met een tekort aan rust en tijd voor zijn gezin en zijn hobby’s. Wie vandaag gelukkig getrouwd is, is morgen gescheiden. Wie vandaag een bloeiende zaak heeft, is morgen failliet. Wie vandaag nog bergen kan verzetten, zit morgen in een verpleeghuis.

Zo zien ze van alles de betrekkelijkheid in. Ook van zichzelf en hun droefgeestigheid. Ze kunnen er soms met lichte zelfspot tegenover staan, zoals in dit gedichtje. Ze mijmeren weemoedig over de zinloosheid van het leven. Maar helpen doet het niet.

IJdelheid der ijdelheden, zei Prediker. En ook Paulus schreef, dat het schepsel aan de ijdelheid onderworpen is. Deze wereld heeft geen vastheid, geen bestendigheid, geen toekomst. Alles is betrekkelijk en kortstondig. Dat zijn de symptomen van de ziekte, waaraan de wereld lijdt. En de diagnose is volgens Gods Woord, dat de virus van de zonde er zo gruwelijk in huishoudt. Het menselijk bestaan is van het kwaad vergeven, en hoe zou de Here dááraan vastheid en toekomst kunnen schenken? Het kwaad mag van God gelukkig geen bestendigheid hebben. Dat is gedoemd om ijdel te zijn.

En aan de genezing van de patiënt is gelukkig al alles gedaan! De Here Jezus is naar de aarde gekomen om de zinloosheid van ons leven mee te dragen aan het kruis, waar Hij een voor ons gevoel volkomen zinloze dood stierf. Waar alles ook ijdel leek. Waar al het goede, dat Hij had verricht, ook met Hem in het niets leek te verzinken. Hij is naar de aarde gekomen om de achter die ijdelheid verborgen liggende zonde te dragen en weg te dragen aan het kruis. Om er verzoening over te doen. En om zo het kwaad te overwinnen. En door Zijn opstanding heeft Hij de ban van de ijdelheid en zinloosheid doorbroken. Wat God voor de wereld wil: Zijn recht, Zijn vrede, Zijn gelukzaligheid, dat loopt niet vast. Dat wordt door alle zinloosheid heen gesleept. Dat gaat door naar de grote toekomst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Waar niets meer zinloos is, maar alles zinvol.

Waar geen droefheid meer is, maar alleen maar vreugde. Waar je niet meer met Treurigheid getrouwd kunt wezen, je niet meer met Verdriet kunt samenwonen en je van Eenzaamheid geen bezoek meer krijgt.

Ik hoop, dat we ons aan deze heerlijke boodschap gewonnen geven. Jezus, de Gezalfde des Heren, is gekomen om alle treurenden te troosten. Ook ons. Hij kan ons nu al uittillen uit een leven van weemoed om de zinloosheid van het menselijk bestaan. Hij kan ons door Zijn Geest inspireren tot een leven, dat aan Zijn dienst gewijd is. Een leven, waarin we warm lopen voor zijn Koninkrijk van vrede en recht. Want niets mag dan hier blijvend zijn, alles, wat uit liefde tot Jezus gedaan is, houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Dat zal in eeuwigheid niet zinloos blijven. We gaan zonder weemoed, welgemoed voort achter Jezus aan. Want dat is de enige weg, die niet ijdel is.

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4