De website van Arie Tromp

  • Verschenen in: Kerk- en Verenigingsklanken (Herv. Gemeente Krimpen aan de Lek)
  • op: 1 januari 1992
Mattheüs 28 : 20 Alle dagen met u
Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

Alle dagen met u

En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Er liggen normaal gesproken weer heel wat dagen vóór ons in 1992. Enkele honderden. Wat zullen het voor dagen worden? Goede of slechte? Want we kunnen elkaar wel een gelukkig nieuw jaar toewensen en we kunnen ook wel een beetje aan elkaars geluk bijdragen door een liefdevolle en hulpvaardige omgang met elkaar, maar er is toch veel, dat wij mensen niet in de hand hebben. Leven en dood, gezondheid en ziekte, overvloed van de natuur of rampen in de natuur, 't zijn zaken, die ons te boven en te buiten gaan. En er is ook genoeg, waar wij wel in meerdere of mindere mate de hand in hebben en dat door onze zonden toch misgaat. Huwelijken kunnen stranden. In families kan men met elkaar overhoop liggen. De spanningen or werkvloer of kantoor kunnen te snijden zijn.

Soms hebben we lange tijd heel gewone dagen zonder uitzonderlijke diepte- of hoogtepunten, eerder met wat sleur. En ineens kan alles radicaal veranderd wezen. Ten goede of ten kwade Maar één ding verandert bij alle veranderingen niet. Eén ding blijft in gewone en buitengewone dagen. Dat is de heilzame tegenwoordigheid van de Here Jezus bij wie in Hem geloven. "En ziet, Ik ben met u al de dagen". Hij trekt met Zijn kinderen mee door het leven, geen dag uitgezonderd, noch de gewoonste, noch de wonderlijkste, noch de donkerste. Dat is de boodschap van het Kerstfeest dat we kort geleden hebben gevierd. Immanuel, God met ons. Mens onder mensen. Eén met ons in onze zwakheden, in onze zorgen en noden, zelfs in onze zonden en schuld.

Maar het is ook de boodschap van het Paasfeest. Want Jezus sprak na zijn opstanding de woorden, die we overdenken. En dat betekent, dat Hij niet alleen in Zijn zwakheid met ons is, maar ook in Zijn macht. Niet alleen in Zijn nederigheid, maar ook in Zijn verhevenheid. Ons staat een sterke Held ter zij. Pasen schijnt Kerst teniet te doen. Want het is het einde van Jezus' zichtbaar menselijk lichamelijk rondwandelen hier op aarde. Pasen wordt door afscheid omgeven. Het afscheid van Goede Vrijdag en het afscheid van Hemelvaartsdag.

En toch is Pasen de vervulling van Kerst. Want het maakt Jezus' reddende en troostende nabijheid mogelijk voor iedereen voor alle dagen. Niet meer in de machteloosheid van een mens, maar in de macht van de verheven Hemelkoning, die regeert door Zijn Woord en Geest. Hij is nu zelfs tot in de diepten van ons hart alle dagen met ons. Hij spreekt daar alle dagen met ons. Hij geeft daar alle dagen raad, inzicht, waarschuwing, bemoediging, hoop. Hij geeft er Zijn boodschap voor elke levenssituatie. Velen zeggen: Hij is niet meer met ons, want we zien Hem niet meer. We zien niet alleen Zijn persoon niet meer, maar zelfs zien we Zijn handelend ingrijpen nergens meer in. Maar de gelovigen zeggen: we zien Hem dan wel niet. Maar we voelen Hem wel. We horen Hem wel. Hij heeft Zich onmiskenbaar aan ons bewezen als de Levende, de Machtige. Elke dag leven we met Hem en zijn we met Hem in gesprek. Hij is de meest intieme en trouwe levenskameraad, die we hebben. Hij gaat met ons over de vlaktes van het gewone bestaan, maar ook over de hoogtes van bijzondere voorspoed en door de dieptes van bijzondere tegenspoed. Wel is het dan inderdaad nodig, dat we Hem gelovig volgen en dienen in ons leven. Alleen langs die weg zullen we Zijn dagelijkse nabijheid ervaren. De opgestane Here sprak deze woorden ook gericht. Tot Zijn discipelen, Zijn volgelingen, die Hij de wereld inzond om met woord en daad van Hem te getuigen. Hij is niet bij ons als degene die ons overal volgt tot in de donkerste steegjes van het kwaad, maar als degene, die wij hebben te volgen op Zijn smalle weg naar reinheid, heiligheid, liefde en vrede. Maar wie Hem in dit nieuwe jaar als Heiland wil, zal Hem ook als Heiland hebben. Alle dagen. En dat is een rijke troost.

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4