De website van Arie Tromp

Johannes 1 : 5 - Niet gegrepen

Johannes 1 : 5


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

Niet be-/ge-grepen

.. en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

Het evangelie van Johannes is moeilijk. Want het vertelt op een diepzinnige manier over Jezus. Speciaal voor de denker, dichter, dromer, die graag speurt naar wat achter de feiten verborgen is. Maar dat maakt dat evangelie wel boeiend.

Zo beschrijft het ook het wonder van advent en kerstfeest dichterlijk. Waardoor we het met alles kunnen verbinden. En het licht schijnt in de duisternis. Waar doet de duisternis ons aan denken? Aan angst. Verdriet. Zondig kwaad. De dood. Al het negatieve. Waar doet het licht ons aan denken? Aan het leven. Het goede. De vreugde. Al het positieve.

Zo ging de Here Jezus als het licht van God in onze duistere wereld schijnen. Midden in de nacht van ons bestaan, vol zonde en leed, nood en dood, angst en verdriet, ging het hemelse licht stralen.

Maar ik wil speciaal stil staan bij het vreemde vervolg: en de duisternis heeft het niet gegrepen. Ook een zinnetje, dat je niet zo gemakkelijk verstaat, juist omdat het Griekse woord dat “grijpen” betekent, meer kanten op kan wijzen, wat je in de verschillende vertalingen ook merkt.

Je kunt er een negatieve en positieve kant mee op. Het was misschien wel de bedoeling van Johannes dat we beide doen.

Eerst de negatieve uitleg. De duisternis heeft het licht niet begrepen. Onze wereld vol kwaad heeft het wonder van Gods liefde in Jezus niet verstaan, heeft het niet dóór gehad. Ze was er blind voor. De duisternis heeft het licht daarom ook niet aangegrepen. Niet blij en dankbaar aanvaard. Ze ging er achteloos aan voorbij, liet het heil van de Verlosser links liggen. Sterker, de duisternis heeft het niet op het licht begrepen, heeft er een hekel aan. De duisternis wil niet aan het licht komen. Wil niet door het licht aan de kaak gesteld worden. Is zo niet voluit getekend, wat de wereld met Jezus doet? En wat ook wij persoonlijk soms met Jezus doen? Diep van binnen hebben we hert duister liever dan het licht, tenzij het genadig Licht van God ons verrassend heeft overmeesterd. Oordelend, waardoor al ons kwaad aan het licht komt. Troostend, waardoor we ons in het warme licht van Gods liefde voelen staan.

Zo kunnen we de tekst ook positief lezen. De duisternis heeft het licht niet kunnen grijpen, heeft geen greep op het licht kunnen krijgen om het voorgoed te doven. Het probeerde het wel steeds. Al vanaf de kindermoord te Bethlehem, nog afgezien van het oude testament. En aan het kruis leek de duisternis definitief Gods Licht op aarde te hebben uitgedraaid. Maar het ging op Pasen weer sterk schijnen. Het is niet te doven. Het schijnt ook in het duister van ons leven. Zie Hem, die het Licht is in de nacht. Verstoten en veracht. Maar toch voorgoed doorgebroken. Aanvaard dat Licht met blij en dankbaar geloof. Kom aan dat Licht. Het zal tot rijke zegen zijn.

Wie schreide in het duister
begroet zijn klare schijn
als hij met al zijn luister
straalt over angst en pijn.

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4