De website van Arie Tromp

Jesaja 49 : 4 Tevergeefs heb ik me afgemat

Jesaja 49 : 4


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

Tevergeefs heb ik me afgemat

Soms zeggen we teleurgesteld: dat was vergeefs. Die operatie was vergeefs. De kwaal werd niet helemaal verwijderd en woekert voort. Vaak lijken ook andere ‘operaties’ die op herstel en heling in deze wereld uit zijn, vergeefs. Bijvoorbeeld militaire vredesoperaties. Ook vredesonderhandelingen. Pogingen om een verslaafde te helpen. Om het na een ruzie weer goed te maken. Juist van de goede dingen, die met Gods Koninkrijk van vrede en recht te maken hebben, moeten we in deze harde wereld nogal eens zeggen: ik heb me er vergeefs voor in gespannen. Bij Jezus, de ware Knecht van de Here, leek ook alles wat Hij aan goeds deed en zei in naam van zijn hemelse Vader, vergeefs. Hij werd gekruisigd. ‘Tevergeefs heb ik mij ingespannen, voor niets en vruchteloos mijn kracht gebruikt.’ Toch was het niet zo: Hij werd door God zelfs niet alleen tot redder van Israël, maar tot die van de hele wereld verheven. Ook ons volgen van Hem, in woorden en daden die liefde uitstralen, is bij God nooit vergeefs.

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4