De website van Arie Tromp

Jeremia 31 : 15 - 22 Het gebed

Jeremia 31 : 15


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

Kom tot inkeer – het gebed

We kunnen geen ijzer met handen breken. Er zijn zaken, die ons mensen te boven gaan. Ook als het gaat om een geestelijke verandering, vernieuwing, een bekering. Soms beginnen we een nieuw jaar met goede voornemens, maar wat komt ervan terecht? Onze vastgeroeste gewoontes, onze karaktertrekken en mentale zwakheden, de druk van de omstandigheden, ze vormen een glazen plafond,waar we niet doorheen kunnen breken. Er is maar één kracht, die ons kan laten slagen. De kracht van God en zijn Geest in ons hart. Daarom moeten we maar vaak bidden om die kracht. Ook, ja juist op deze Wereldgebedsdag. Zo bad het volk Israël in ballingschap: Here, laat ons terugkeren, dan zullen we terugkeren. Een andere vertaling: Bekeer ons, dan zullen we bekeerd zijn. De terugkeer uit Babel naar het eigen land is niet hetzelfde als een geestelijke omkeer. Maar het eerste kon niet echt zonder het laatste. En allebei konden ze niet zonder Gods ingrijpen. Bid om Gods Geest. Die zal je gegeven worden. Voor de verandering van je leven.

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4