De website van Arie Tromp

 

tekst in de bijbel:

Numeri 11 : 21 - 23

  1. Doch Mozes zei: Zeshonderdduizend man te voet bedraagt dit volk, in welks midden ik ben, en Gij zegt: Vlees zal Ik hun geven, en een volle maand zullen zij het eten!
  2. Kunnen er zoveel schapen en runderen voor hen geslacht worden, dat zij er genoeg aan hebben? Of kunnen alle vissen uit de zee voor hen gevangen worden, dat zij er genoeg aan hebben?
  3. De HERE echter zei tot Mozes: Zou de hand des HEREN te kort zijn? Nu zult gij zien, of mijn woord aan u geschieden zal of niet!

Psalm 6 : 1 - 4

  1. Een psalm van David om voor te zingen op acht snaren.
  2. Ach Heer, straf mij niet in uwen toorn, en kastijd mij niet in uwe verbolgenheid.
  3. Heer, wees mij genadig, want ik ben zwak; heel mij, Heer; want mijn gebeente is verschrikt,
  4. en mijne ziel is zeer beangst; ach Heer, hoelang nog?
tekst in het muziekstuk:

Des Herren Hand ist ja noch nicht verkürzt,
Mir kann geholfen werden.
Ach nein, ich sinke schon zur Erden
Vor Sorge, daß sie mich zu Boden stürzt.
Der Höchste will, sein Vaterherze bricht.
Ach nein! Er hört die Sünder nicht.
Er wird, er muß dir bald zu helfen eilen,
Um deine Not zu heilen.
Ach nein, es bleibet mir um Trost sehr bange;
Ach Herr, wie lange?

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 109
Cantate Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben
deel 2 recitatief, tenor

afspelen:

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4