De website van Arie Tromp

tekst in de bijbel:

Psalm 22 : 8

Allen die mij zien, bespotten mij, ze schudden meewarig het hoofd:

tekst in muziekstuk:

All they that see Him laugh Him to scorn; they shoot out their lips, and shake their heads saying:(Psalm XXII, 8)

muziekstuk:

Georg Friedrich Händel
Oratorium "The Messiah"
deel 27 recitatief tenor

afspelen:

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4