De website van Arie Tromp

 

 

tekst in de bijbel:

Deuteronomium 33 : 24 - 25
En over Aser zei hij:
‘Gezegend is Aser, nog meer dan zijn broeders,
moge hij bij hen allen geliefd zijn.
Hij zal waden door de olijfolie,
en al zijn steden zijn versterkt
met grendels van ijzer en brons.
Niets zal hem deren zolang hij leeft.’

In de Luthervertaling:

En tot Aser sprak hij: Aser zij gezegend onder de zonen, hij zij aangenaam zijnen broederen, en dope zijnen voet in olie.
IJzer en koper mogen uwen grendelen zijn, en uw ouderdom zij gelijk uwe jeugd.

tekst in het muziekstuk:

Dein Alter sei wie deine Jugend,
und Gott ist mit dir in allem, das du tust.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 71
Cantate Gott ist mein König
deel 3 koor (quatuor / fuga)

afspelen:

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4