De website van Arie Tromp

tekst in de bijbel:

Romeinen 8 : 29

Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters.

en ook

Kolossenzen 3 : 9 en 10

Liegt niet tegen elkaar, daar gij hebt uitgetrokken de oude mens met zijn werken,
en aangedaan hebt de nieuwe, die vernieuwd wordt tot de kennis, naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft.

tekst in muziekstuk:

Laß mein Herz die Münze sein,
die ich dir, mein Jesu, steure!
Ist sie gleich nicht allzu rein,
ach, so komm doch und erneure,
Herr, den schönen Glanz bei ihr!
Komm! arbeite, schmelz und präge,
daß dein Ebenbild bei mir
ganz erneuert glänzen möge!

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach
BWV 163
Cantate: Nur jedem das Seine
deel 3 aria bas

afspelen:

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4