De website van Arie Tromp

tekst in de bijbel:

Openbaring 19 : 6

Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen.

Openbaring 11 : 15

Toen blies de zevende engel op zijn bazuin. In de hemel klonken luide stemmen, die zeiden: ‘Nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld, en die van zijn messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid.’

Openbaring 19 : 16

Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam ‘Hoogste Heer en koning’.

tekst in muziekstuk:

Hallelujah! For the Lord God Omnipotent reigneth. (Apocalypse XIX,6) Hallelujah! The Kingdom of this world is become the Kingdom of our Lord and of His Christ; and He shall reign for ever and ever, (Apocalypse XI,15)King of Kings and Lord of Lords! (Apocalypse XIX,16)And He shall reign for ever and ever. Hallelujah!

muziekstuk:

Georg Friedrich Händel
Oratorium "The Messiah"
deel 44 koor

afspelen:

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4