De website van Arie Tromp

 

tekst in de bijbel:

Markus 16 : 114 - 18

  1. Daarna verscheen Hij aan de elven zelf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofden die Hem aanschouwd hadden, nadat Hij opgewekt was.
  2. En Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.
  3. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.
  4. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,
  5. slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.
tekst in het muziekstuk:

“Wer da gläubet und getauft wird, der wird selig werden.”

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 0037
Cantate Wer da gläubet und getauft wird deel 1 koor

afspelen:

tekst in het muziekstuk:

Der Glaube schafft der Seele Flügel,
Daß sie sich in den Himmel schwingt,
Die Taufe ist das Gnadensiegel,
Das uns den Segen Gottes bringt;
Und daher heißt ein selger Christ,
Wer gläubet und getaufet ist.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 0037
Cantate Wer da gläubet und getauft wird deel 5 aria bas

afspelen:

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4