De website van Arie Tromp

tekst in de bijbel:

Lukas 2 : 41 - 52

 1. En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem, op het Paasfeest.
 2. En toen Hij twaalf jaar was geworden en zij, zoals dit bij het feest gebruikelijk was, optrokken,
 3. en de feestdagen voleindigd hadden, bleef het kind Jezus bij hun terugreis te Jeruzalem achter, en zijn ouders bemerkten het niet.
 4. Daar zij vermoedden, dat Hij bij het reisgezelschap was, gingen zij een dagreis ver en zochten Hem onder de verwanten en bekenden.
 5. En toen zij Hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem, Hem zoekende.
 6. En het geschiedde na drie dagen, dat zij Hem vonden in de tempel, waar Hij zat te midden der leraren, terwijl Hij naar hen hoorde en hun vragen stelde.
 7. Allen nu, die Hem hoorden, waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden.
 8. En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld en zijn moeder zei tot Hem: Kind, waarom hebt Gij ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik zoeken U met smart!
 9. En Hij zei tot hen: Waarom hebt gij naar Mij gezocht? Wist gij niet, dat Ik bezig moet zijn met de dingen mijns Vaders?
 10. En zij begrepen het woord niet, dat Hij tot hen sprak.
 11. En Hij ging met hen terug en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze woorden in haar hart.
 12. En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen.
tekst in het muziekstuk:

Mein liebster Jesus ist verloren:
O Wort, das mir Verzweiflung bringt,
O Schwert, das durch die Seele dringt,
O Donnerwort in meinen Ohren.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 154
Cantate Mein liebster Jesus ist verloren

deel 1 aria tenor

afspelen:

tekst in het muziekstuk:

Wo treff ich meinen Jesum an,
wer zeiget mir die Bahn,
wo meiner Seelen brünstiges Verlangen,
mein Heiland, hingegangen?
Kein Unglück kann mich so empfindlich rühren,
als wenn ich Jesum soll verlieren.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 154
Cantate Mein liebster Jesus ist verloren deel 2 recitatief tenor

afspelen:

tekst in het muziekstuk:

Wisset ihr nicht, daß ich sein muß
in dem, das meines Vaters ist?

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 154
Cantate Mein liebster Jesus ist verloren deel 5 arioso bas

afspelen:

tekst in het muziekstuk:

Wohl mir, Jesus ist gefunden,
nun bin ich nicht mehr betrübt.
Der, den meine Seele liebt,
zeigt sich mir zur frohen Stunden.
Ich will dich, mein Jesu, nun nimmermehr lassen,
ich will dich im Glauben beständig umfassen.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 154
Cantate Mein liebster Jesus ist verloren deel 7 Duet alt en tenor

afspelen:

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4