De website van Arie Tromp

tekst in de bijbel:

Lukas 2 : 22 - 32

 1. Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden,
 2. zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.’
 3. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven.
 4. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem.
 5. Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien.
 6. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is,
 7. nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:
 8. ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar zoals u hebt beloofd.
 9. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
 10. die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
 11. een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’
tekst in het muziekstuk:

»Herr, nun lässest du deinen Diener
in Friede fahren, wie du gesaget hast.«

Was uns als Menschen schrecklich scheint,
ist uns ein Eingang zu dem Leben.
Es ist der Tod
ein Ende dieser Zeit und Not,
ein Pfand, so uns der Herr gegeben
zum Zeichen, daß ers herzlich meint
und uns will nach vollbrachtem Ringen
zum Frieden bringen.
Und weil der Heiland nun
der Augen Trost, des Herzens Labsal ist,
was Wunder,
daß ein Herz des Todes Furcht vergißt!
Es kann erfreut den Ausspruch tun:
»Denn meine Augen
haben deinen Heiland gesehen,
welchen du bereitet hast für allen Völkern.«

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 83
Cantate Erfreute Zeit im neuen Bunde
deel 2 koraal en recitatief bas

afspelen:

tekst in het muziekstuk:

Er ist das Heil und selig Licht
für die Heiden
,
zu erleuchten, die dich kennen nicht,
und zu weiden.
Er ist deins Volks Israël
der Preis
, Ehr, Freud und Wonne.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 83
Cantate Erfreute Zeit im neuen Bunde
deel 5 koraal

afspelen:

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4