De website van Arie Tromp

tekst in de bijbel:

Mattheüs 21 : 12 - 13

 1. En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit, die verkochten en kochten in de tempel, en de tafels der wisselaars keerde Hij om en de stoelen van hen, die de duiven verkochten,
 2. en Hij zei tot hen: Er staat geschreven: Mijn huis zal een bedehuis heten maar gij maakt het tot een rovershol.

Marcus 11 : 15 - 19

 1. En zij kwamen te Jeruzalem. En Hij ging de tempel binnen en begon hen, die in de tempel verkochten en kochten, uit te drijven en de tafels der wisselaars en de stoelen van hen, die de duiven verkochten, keerde Hij om,
 2. en Hij liet niet toe, dat iemand enig voorwerp door de tempel droeg;
 3. en Hij leerde en sprak tot hen: Staat er niet geschreven, dat mijn huis een bedehuis zal heten voor alle volken? Maar gij hebt het tot een rovershol gemaakt.
 4. En de overpriesters en de schriftgeleerden hoorden het en zochten, hoe zij Hem zouden kunnen ombrengen, want zij waren bevreesd voor Hem, omdat de gehele schare versteld stond over zijn leer.
 5. En toen het laat werd, gingen zij de stad uit, naar buiten.

Lukas 19 : 45 - 48

 1. En Hij ging de tempel binnen en begon de kooplieden uit te drijven,
 2. 46 en Hij zeide tot hen: Er staat geschreven: En mijn huis zal een bedehuis zijn, maar gij hebt het tot een rovershol gemaakt.
 3. 47 En Hij leerde dagelijks in de tempel. De overpriesters en schriftgeleerden, evenals de voornaamsten van het volk, zochten gelegenheid Hem om te brengen,
 4. 48 maar zij vonden niets dat zij zouden kunnen doen, want al het volk hing aan zijn lippen.
tekst in het muziekstuk:

So löschet im Eifer der rächende Richter
Den Leuchter des Wortes
zur Strafe doch aus.
Ihr müsset, o Sünder, durch euer Verschulden
Den Greuel an heiliger Stätte erdulden,
Ihr machet aus Tempeln ein mörderisch Haus.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 90
Cantate Es reisset euch ein schrecklich Ende

deel 3 aria bas

afspelen:

<

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4