De website van Arie Tromp

tekst in de bijbel:

Lukas 18 : 31 - 34

Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen: ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, en alles wat door de profeten is geschreven zal men de Mensenzoon laten ondergaan.
Want hij zal worden uitgeleverd aan de heidenen en worden bespot en mishandeld en bespuwd.
En nadat hij is gegeseld, zal hij worden gedood, maar op de derde dag zal hij opstaan.’
De leerlingen begrepen er niets van. De betekenis van Jezus’ woorden bleef voor hen verborgen, en ze konden maar niet bevatten wat hij had gezegd.

tekst in muziekstuk:

Jesus nahm zu sich die Zwölfe und sprach:
Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem,
und es wird alles vollendet werden,
das geschrieben ist von des Menschen Sohn.

Sie aber vernahmen der keines und wußten nicht, was das gesaget war.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach
BWV 22
Cantate: Jesus nahm zu sich die Zwölfe
deel 1 aria van tenor en bas met koor

afspelen:

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4