De website van Arie Tromp

tekst in de bijbel:

Lukas 10 : 25 - 37

 1. En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?
 2. En Hij zei tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij?
 3. Hij antwoordde en zei: Gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf.
 4. En Hij zei tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat en gij zult leven.
 5. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zei tot Jezus: En wie is mijn naaste?
 6. Daarop hernam Jezus en zei: Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl zij hem halfdood lieten liggen.
 7. Bij geval daalde een priester af langs die weg; en deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij.
 8. Evenzo ging ook een Leviet langs die plaats, en hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij.
 9. Doch een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn nabijheid, en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen.
 10. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op; en hij zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem.
 11. En de volgende dag stelde hij de waard twee schellingen ter hand en zei: Verzorg hem en mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden, op mijn terugreis.
 12. Wie van deze drie dunkt u, dat de naaste geweest is van de man, die in handen der rovers was gevallen?
 13. Hij zei: Die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zei tot hem: Ga heen, doe gij evenzo.
tekst in het muziekstuk:

Du sollt Gott, deinen Herren,
lieben von ganzem Herzen,
von ganzer Seele,
von allen Kräften und von ganzem Gemüte
und deinen Nächsten als dich selbst.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 77
Cantate Du sollt Gott, deinen Herren, lieben
deel 1 koor

afspelen:

tekst in het muziekstuk:

So muß es sein!
Gott will das Herz vor sich alleine haben.
Man muß den Herrn von ganzer Seelen

Zu seiner Lust erwählen
Und sich nicht mehr erfreun,
Als wenn er das Gemüte
Durch seinen Geist entzündt,
Weil wir nur seiner Huld und Güte
Alsdenn erst recht versichert sind.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 77
Cantate Du sollt Gott, deinen Herren, lieben
deel 2 recitatief bas

afspelen:

tekst in het muziekstuk:

Mein Gott, ich liebe dich von Herzen,
Mein ganzes Leben hangt dir an.
Laß mich doch dein Gebot erkennen
Und in Liebe so entbrennen,
Daß ich dich ewig lieben kann.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 77
Cantate Du sollt Gott, deinen Herren, lieben
deel 3 aria sopraan

afspelen:

tekst in het muziekstuk:

Gib mir dabei, mein Gott! ein Samariterherz,
Daß ich zugleich den Nächsten liebe
Und mich bei seinem Schmerz
Auch über ihn betrübe,
Damit ich nicht bei ihm vorübergeh
Und ihn in seiner Not nicht lasse.

Gib, daß ich Eigenliebe hasse,
So wirst du mir dereinst das Freudenleben
Nach meinem Wunsch, jedoch aus Gnaden geben.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 77
Cantate Du sollt Gott, deinen Herren, lieben
deel 4 recitatief tenor

afspelen:

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4