De website van Arie Tromp

tekst in de bijbel:

1 Johannes 3 : 7 - 10

  1. Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is,
  2. en wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen.
  3. Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren.
  4. Hieraan is te zien wie kinderen van God en wie kinderen van de duivel zijn: wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster niet liefheeft.
tekst in het muziekstuk:

Dazu ist erschienen der Sohn Gottes,
daß er die Werke des Teufels zerstöre.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 40
Cantate Darzu ist erschienen der Sohn Gottes
deel 1 koor

afspelen:

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4