De website van Arie Tromp

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap infoberichten oktober - november 2021

N I E U W S B E R I C H T

Den Haag, 13 oktober 2021


Koning ontvangt vernieuwde Bijbel

‘Er is geen ander boek dat ons zó confronteert met onszelf, met de ander en met God. Daarom is en blijft de Bijbel belangrijk.’ Dat zei directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) bij de overhandiging van de NBV21 aan Koning Willem-Alexander.

Buitenwerf noemde de ongekende kansen én de grote zorgen van onze tijd. Beide brengen, aldus Buitenwerf, grote vragen met zich mee, onder andere ‘over het doel van ons bestaan en over onze rol als mens. Het behoeft vandaag geen uitleg dat de Bijbel een belangrijke stem is en moet blijven in onze samenleving. De Bijbel zet aan tot reflectie en tot actie. De Bijbel maant tot verzoening en geeft hoop voor de toekomst.’ Directeur Ann De meester van het Frans Hals Museum belichtte in haar toespraak waarom Bijbelse taferelen in de 17e-eeuwse schilderkust populair waren. Volgens haar is een Bijbel met illustraties ‘de meest logische manier om de eeuwenoude geschiedenissen uit de Heilige Schrift naar ons toe te trekken.’

Zegen

NBV21 ontvangen door de koning
Foto: NBG/Willem Jan de Bruin.

NBG-voorzitter dominee Karin van den Broeke gaf aan 12 representanten van kerken en geloofsgemeenschappen een Bijbel en vroeg in haar gebed om een zegen over deze Bijbel. ‘Kerken en synagogen zijn dé plaatsen waar de Bijbel gekoesterd wordt en waar mensen samenkomen om Gods stem te horen die daarin klinkt. De Bijbel verbindt kerken en gelovigen, dwars door alle verschillen heen.’ De overhandiging van de NBV21 vond plaats in de Grote Kerk in Den Haag. De komst van de NBV21 werd in Vlaanderen gevierd op 23 oktober in de Begijnhofkerk in Mechelen

Mijn Bijbel geeft betekenis

Vandaag begint het NBG met een campagne over de betekenis die mensen ontlenen aan de Bijbel. In abri’s door het hele land hangen posters met uitspraken van bijbellezers, zoals ‘Mijn Bijbel geeft toekomst’ of ‘Mijn Bijbel brengt ons samen’. Meer informatie rondom de betekenis van de Bijbel is te vinden op mijnbijbel.nl. Daar worden ook uitspraken van 18 bekende Nederlanders en Vlamingen over de Bijbel gepubliceerd. Onder hen zijn Stef Bos, Wietze de Jager, Chris Kijne en Herman Van Rompuy.

De NBV21

De NBV21 is de vernieuwde, verbeterde Nieuwe Bijbelvertaling. Die vertaling is de meest gebruikte Bijbel in Nederland en Vlaanderen. In de NBV21 is feedback van duizenden bijbellezers benut en zijn nieuwe inzichten verwerkt. Het NBG geeft NBV21 uit in diverse uitvoeringen, met en zonder deuterocanonieke boeken. De NBV21 is vanaf vanmiddag te lezen en te beluisteren op bijbel.nbv21.nl. Bij Singel Uitgeverijen verschijnen vandaag een literaire editie van de NBV21 en een Kunstbijbel met afbeeldingen van oude meesters uit de Lage Landen.

N I E U W S B E R I C H T

Den Haag, 13 oktober 2021


Vertegenwoordigers van twaalf kerken ontvangen nieuwe Bijbel in Den Haag

NBV21 vertegenwordigers kerken
Foto: NBG/Willem Jan de Bruin.

Dominee Karin van den Broeke, voorzitter van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft vandaag 12 representanten van kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen een Bijbel uitgereikt en een zegen uitgesproken over de Bijbel.

Karin van den Broeke: ‘Kerken, synagogen en geloofsgemeenschappen zijn dé plaatsen waar de Bijbel gekoesterd wordt, waar de Bijbel open gaat en waar mensen samenkomen om Gods stem te horen die klinkt in de Schrift. En het mooie is: de Bijbel verbindt kerken en gelovigen, dwars door alle verschillen en tradities heen.’
Tijdens de bijeenkomst was een grote groep vertegenwoordigers van tientallen kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen aanwezig en ook vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap. Samen staan zij symbool voor de grote breedte van geloofstradities waarbinnen de Bijbel een rol speelt, en waarbinnen het NBG hoopt dat de NBV21 ook tot zegen mag zijn.
Naast deze symbolische overhandiging zullen in de komende weken ongeveer tweeduizend bijbels worden opgestuurd aan kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland en Vlaanderen.

N I E U W S B E R I C H T

Mechelen (BE), 23 oktober 2021


21 Vlamingen nemen NBV21 in ontvangst

De NBV21 werd vandaag in de Begijnhofkerk in Mechelen overhandigd aan 21 Vlamingen. ‘Als Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap zijn we ervan overtuigd dat de Bijbel voor iedereen betekenis kan hebben. Voor gelovigen en voor alle Vlamingen. Het is die overtuiging die ons aan het werk zet,’ zei manager Ontwikkeling en Uitgeven Stefan van Dijk van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) bij de presentatie van de NBV21 aan het Vlaamse publiek.

NBV21 in België
Foto: © Andries Vervaecke / NBG

Boek der boeken

‘Als bijbelgenootschap willen we iedereen de kans geven te ontdekken waarom de Bijbel al twintig eeuwen lang voor zoveel mensen het boek der boeken is,’ aldus van Dijk. ‘Daarom zorgen we voor betrouwbare vertalingen in goed Nederlands, die de lezer helpen deze rijke bron te ontdekken.’ Kerk en samenleving was vertegenwoordigd in de Mechelse Begijnhofkerk. ‘We willen ook kerken dienen, want de kerk is de centrale plaats waar de Bijbel open gaat, waar samen gelezen wordt. In de eredienst, in bijbelkringen en in oecumenische ontmoetingen,’ liet van Dijk optekenen.

De Vlaamse presentatie van de NBV21 vond plaats in de Begijnhofkerk in Mechelen. Directeur Paul Kevers van de Vlaamse Bijbelstichting lichtte in zijn toespraak de Vlaamse inbreng in het NBV21-project toe.

21 sectoren

Stefan van Dijk en voorzitter van de Vlaamse Adviesraad Jean Bastiaens gaven de vernieuwde Bijbel aan 21 mensen die in hun dagelijkse bezigheden op diverse wijze betekenis geven aan de Bijbel. Zo namen Monseigneur Lode Aerts – bisschop van Brugge, Willy Kabera – acteur en voetballer, Selina de Maeyer –topfotografe en Kolet Janssen – gerenomeerd jeugdauteur – de NBV21 in ontvangst. Janssen onderstreepte het belang van de Bijbel: ‘De Bijbel brengt ons begrip in deze zeer polariserende tijden.’

Mijn Bijbel geeft betekenis

Vorige week begon het NBG met een campagne over de betekenis die mensen ontlenen aan de Bijbel. De campagne steunt op inspirerende getuigenissen over de Bijbel, zoals ‘Mijn Bijbel geeft toekomst’ of ‘Mijn Bijbel brengt ons samen’. De campagnebeelden van Selina de Maeyer en Cindy Mannens, de Vlaamse gezichten van de campagne, werden aan het publiek getoond.

N I E U W S B E R I C H T

Haarlem/Antwerpen, 26 oktober 2021


Kerstproject voor kinderen: ‘Tel je mee?’

Kerstthema 2021: 'Welkom!’

kerstthema

Op 28 november begint Advent: de periode van toeleven naar het feest van Jezus’ geboorte. Onder de titel ‘Welkom!’ komt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) dit jaar met een digitaal leesplan en een adventsslinger. Ook is er een project voor kinderen.

‘Advent is een tijd van verlangen’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik van het NBG. 'Dat geldt dit jaar misschien nog sterker dan anders. De onzekerheid en polarisatie van deze tijd kunnen ervoor zorgen dat je verlangt naar verbondenheid omdat je je ontheemd voelt. Met het leesplan en de slinger nodigen we mensen uit om tijdens Advent stil te staan bij het thema ‘welkom’. Voel je jezelf welkom, bij mensen en bij God? Is Jezus welkom in jouw leven? En kun jij op jouw beurt ook anderen – die misschien eenzaam zijn – verwelkomen?’

Het leesplan bevat Bijbelteksten over welkom-zijn, met daarbij een vraag of opdracht. De teksten staan ook op 28 kaartjes, die je van 1 december tot Eerste Kerstdag kunt ophangen aan een koord. Zo maak je de hoop en belofte van Kerst zichtbaar in je huis. Drie extra kaarten zijn bedoeld om te delen met iemand anders. Het (digitale) leesplan staat eind november in de app Mijn Bijbel. De slinger is gratis te bestellen via: https://campagne.bijbelgenootschap.nl/adventsslinger

Kinderproject ‘Tel je mee?’

Kerstfeest voor de kinderen

Voor kinderen van 4-12 jaar is er zoals gebruikelijk een Bijbel Basics-kerstproject. Dit jaar heet het ‘Tel je mee?’ Anne-Mareike Schol-Wetter: ‘Kinderen én volwassenen kunnen zich wel eens afvragen of je wel meetelt als je niet rijk, knap, beroemd of slim bent. De Bijbel vertelt dat voor God iedereen waardevol is. Jezus zelf werd immers geboren als klein en hulpeloos kind in arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat mensen zonder macht een speciale plek bij Hem hebben.’ Het projectmateriaal en de filmpjes zijn gratis te downloaden via bijbelbasics.nl, een poster met bijbehorend boekje zijn te bestellen voor een klein prijsje via de volgende link: https://shop.bijbelgenootschap.nl/product/tel-je-mee-bijbel-basics-advent-2021

N I E U W S B E R I C H T

Haarlem/Antwerpen, 26 oktober 2021


De Bijbel in het Viracnon: 'In onze eigen taal begrijpen we elk woord'

Wereldwijd wachten de sprekers van zo’n 1200 talen nog op een Bijbelvertaling in hun eigen taal. Zo ook de Viracnons, die wonen in het zuiden van het Filipijnse eiland Catanduanes. ‘In onze eigen taal begrijpen we elk woord dat we lezen. En dan kunnen we God nog meer eren en verheerlijken’, zegt Nestor C. Solo, voorganger op Catanduanes.

Meer dan 100 miljoen mensen wonen er in de Filipijnen. Samen spreken zij ruim 170 talen. In de meeste daarvan is nog geen eigen Bijbelvertaling beschikbaar. Sommige talen lijken een beetje op elkaar, hierdoor kun je vaak één vertaalproject voor een paar talen tegelijk doen. Maar dan nog zijn er 45 Bijbelvertalingen nodig voor de Filipijnen.

Viracnon

Land van de Huilende Wind

Daarom werkt het Filipijns Bijbelgenootschap mee aan een groot initiatief om wereldwijd voor meer Bijbelvertalingen in lokale talen te zorgen. Zo ook voor het Viracnon. Het Viracnon wordt gesproken door bijna 200.000 mensen op het eiland Catanduanes. Op het eerste gezicht is het een prachtig eiland – een idyllisch plaatje met strand en palmen. Maar schijn bedriegt. Het eiland heeft de veelzeggende bijnaam ‘Land van de Huilende Wind’. De armoede op het eiland is groot, en de enorme orkanen die regelmatig toeslaan, verergeren de situatie.

De Bijbel beter begrijpen

De inwoners van Catanduanes willen de Bijbel heel graag lezen in de taal van hun hart, het Viracnon. Zo ook Shane Dominic V. Araojo (25). Hij zegt: ‘Door deze Bijbelvertaling zal het zijn alsof het Woord van God ook ons heeft bereikt. De tekst is voor veel mensen makkelijker te begrijpen omdat deze in een taal is die ze elke dag gebruiken en horen. Het zal zijn alsof je kunt spreken met de tekst zoals je spreekt met de mensen om je heen. Zo zal de Bijbel beter begrepen worden.’

Geef voor de Bijbel in het Viracnon

De inwoners van Catanduanes willen de Bijbel heel graag lezen in de taal van hun hart. Inmiddels zijn de evangeliën vertaald in het Viracnon en wil het Filipijns Bijbelgenootschap verder met de rest van het Nieuwe Testament. Met een gift van bijvoorbeeld 30 euro maakt u de Bijbel in het Viracnon mede mogelijk. Helpt u ook mee? Steun dit project: De inwoners van Catanduanes willen de Bijbel heel graag lezen in de taal van hun hart. Inmiddels zijn de evangeliën vertaald in het Viracnon en wil het Filipijns Bijbelgenootschap verder met de rest van het Nieuwe Testament.
Met een gift van bijvoorbeeld 30 euro maakt u de Bijbel in het Viracnon mede mogelijk.
Helpt u ook mee? Steun dit project: https://www.bijbelgenootschap.nl/projecten/de-bijbel-in-het-viracnon/

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4