De website van Arie Tromp

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap infoberichten mei en juni 2022

N I E U W S B E R I C H T

Haarlem/ Antwerpen, 6 mei 2022


Bijbel Challenge met NBV21 op Opwekking

Tijdens de Pinksterconferentie ‘Opwekking’ – van 3 tot en met 6 juni in Biddinghuizen – zal non-stop de NBV21, de nieuwste Bijbelvertaling, worden voorgelezen. Wie wil meedoen met deze Bijbel Challenge kan online intekenen. De challenge is opgezet door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

callenge

'We dagen bezoekers uit om in sessies van een kwartier non-stop de NBV21 te lezen, van Genesis tot en met Openbaring', zegt Paul Abspoel, Programmacoördinator Kerken bij het NBG. 'Wie wil meedoen kan zich vanaf nu aanmelden via de website.' De Bijbelchallenge verloopt in estafette en gaat dag en nacht door, van vrijdagmorgen tot en met maandagmiddag, in een speciale tent. Er komen ook enkele open tijdvakken. Op die momenten kunnen bezoekers van de Pinksterconferentie spontaan meedoen.

Jeugdclubs en andere groepen
Jeugdclubs, kringen en andere groepen die tezamen een aaneengesloten deel van de voorleesmarathon voor hun rekening willen nemen – bijvoorbeeld in de nachten - kunnen zich melden bij Patrick van der Plaat, Relatiebeheerder Kerken (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Groepen krijgen een of meerdere uren toebedeeld. Ieder lid van de groep leest daarbinnen minimaal een kwartier voor.


N I E U W S B E R I C H T

Haarlem/ Antwerpen, 3 mei 2022


Meer verantwoordelijkheid voor vrouwen in 1 Korintiërs 11

Vrouwen

‘In de NBV21 geeft Paulus vrouwen meer agency dan in traditionele vertalingen’, aldus Cor Hoogerwerf over 1 Korintiërs 11. In dat hoofdstuk gaat het over de hoofbedekking van vrouwen. Hoogerwerf bespreekt dit in het vandaag verschenen vertaalblad Met Andere Woorden. Verder zoomt het blad in op Ruth, met het oog op de komende webinarserie.

Volgens veel oudere vertalingen schrijft Paulus in 1 Korintiërs11:10 voor dat een vrouw een ‘teken van gezag’ op haar hoofd moet dragen. Maar het hier gebruikte Griekse woord betekent nooit ‘teken van gezag’. De NBV21 vertaalt hier dat een vrouw ‘zich wat haar hoofd betreft moet beheersen’. Dat klopt met het Grieks en past beter bij Paulus’ betoog in dit hoofdstuk. Hoogerwerf laat in zijn artikel in Met Andere Woorden (MAW) zien dat Paulus wil dat de Korintische gelovigen hun vrijheid op een beheerste manier gebruiken, net zoals Paulus zelf doet: 'Vrouwen moeten net zo met hun vrijheid omgaan als Paulus. In de NBV21 komt dit achterliggende principe duidelijker naar voren.’

Ruth
Foto: Biddende vrouw. Anoniem,
17e eeuw, Rijksmuseum.
© Wikimedia Commons

‘Hoofd’ is niet ‘baas’
In 1Korintiërs 11:3 noemt Paulus de man het hoofd van de vrouw, een uitspraak die vaak wordt misverstaan. Hoogerwerf legt deze uit in de context van de Griekse cultuur. Hij concludeert: ‘Gezag is hier niet het punt, maar eer en schande. Paulus wil duidelijk maken dat een vrouw de eer van haar man hoog moet houden. In de Griekse cultuur van die tijd hoorden vrouwen in het openbaar hun hoofd te bedekken, want anders brachten ze hun man in verlegenheid. Veel mensen beseffen niet dat Paulus in vers 3 iets ongewoons zegt. In het Grieks betekent het woord hoofd nooit, dus hier ook niet, dat iemand de baas of de leider is van iemand anders. Hier wil het zeggen: als jij hoofd bent van iemand anders, dan heeft wat die ander doet, gevolgen voor jouw reputatie.’

Webinars over Ruth
In MAW is er daarnaast veel aandacht voor het boek Ruth vanwege de webinarserie voor theologen die van 9 mei-13 juni wordt gehouden. Marjo Korpel schrijft over de oorsprong van Ruth en dateert het in de tijd na de ballingschap. Klaas Veenhof bespreekt de rechtsgewoontes van destijds en komt met een suggestie om Ruth 4:5 anders te lezen. En verderop in dit nummer gaan Martine Oldhoff en Matthijs de Jong in discussie over de vraag of het woord ‘ziel’ in Bijbelvertalingen vaker zou moeten worden ingezet.


N I E U W S B E R I C H T

Haarlem/ Antwerpen, 29 april 2022


Noord-Hollandse paasdienst met Oekraïense vluchtelingen

‘Dat het NBG de Bijbel in het Oekraïens beschikbaar stelde op debijbel.nl is echt heel handig’, vindt Charlotte Kremer. ‘Nu kan ik de Oekraïense vluchtelingen die ’s zondags bij ons in de kerk komen, een blad geven met de schriftlezing in het Oekraïens.’

Extra welkom dankzij de Oekraïense Bijbel
Kremer is sinds 2014 predikant van de Protestantse Gemeente Zuiderwoude – Uitdam – Broek in Waterland. Zo’n zestig Oekraïense vrouwen en kinderen worden sinds begin maart opgevangen in deze Noord-Hollandse dorpen. Dat was een spontaan initiatief van enkele gezinnen.

Pasen: groot feest
Voor die vluchtelingen moest heel wat geregeld worden. ‘We zijn nog maar net uit de startblokken’, aldus Kremer. Leefgeld, telefoons, fietsen, kleding, medische zorg, tolken… De gastgezinnen verdeelden deze taken onderling en Kremer nam de taak ‘kerk en zingeving’ op zich. Ze maakte samen met een tolk een informatieblad. Daar staan de tijden in van de kerkdiensten, de woensdagse koffie-ochtend en de contactgegevens. Van de dominee, maar ook van de rooms-katholieke pastoor.

Dat hielp. Al snel kwamen er enkele vrouwen naar de zondagse dienst. Omdat de meeste vluchtelingen oosters-orthodox zijn, was een protestantse dienst ‘in een kale kerk met een vrouw als predikant heel wat anders dan zij gewend zijn’, beseft Kremer. ‘Toch waren deze vrouwen blij dat ze naar de kerk gekomen waren. De dienst bracht hen een uur van rust. En de samenzang en het bidden raakte hen, ook al verstonden ze er niets van.’ Omdat de vluchtelingen nauwelijks Engels spreken, bewijzen vertaal-apps goede diensten – van en naar het Russisch of het Oekraïens.

‘Palmpasen vierden we met een stuk of vijf gevluchte kinderen. Ik had via een collega een boekje uit de Kijkbijbel van Kees de Kort in het Oekraïens gekregen. De tekst daarvan liet ik bij de plaatjes projecteren. Zo konden de moeders en oma’s van de Oekraïense kinderen het verhaal voorlezen. Het versieren van de Palmpaasstokken ging vanzelf goed. Het was groot feest!

Oekraïne

Een week later, met Pasen, was het opnieuw feest in de kerk. Kremer: ‘Gastgezinnen en vluchtelingen deden mee bij het paasontbijt en bij de paasviering. Ik had een tolk geregeld, die de preek vertaalde voor de ongeveer dertig Oekraïners. En één van de gebeden, het Kyrië – een gebed om ontferming –, zongen we op een melodie die ook in Oekraïne bekend is. Zo kon iedereen meezingen.’

Knuffel
Kremer Kremer had vooraf contact opgenomen met een Oosters-orthodoxe Oekraïense priester in Utrecht. Die vertaalde de paasgroet ‘de Heer is opgestaan’ in het Oekraïens: ‘Christos voskres’. ‘Dat hebben we met de hele gemeente hardop uitgesproken. En voor de dienst groette ik de Oekraïners met deze woorden’, aldus Kremer.

Op de zondag daarna ging ze met een groepje vluchtelingen naar een viering in de Oosters-Orthodoxe kerk in Utrecht. Ook heeft Kremer Bijbels besteld in het Oekraïens en Russisch en Bijbelverhalen voor kinderen, om uit te delen aan wie er belangstelling voor heeft. ‘Ik blijf de Bijbelteksten in het Oekraïens gebruiken die het NBG beschikbaar stelde. Ook dat Bijbel Basics-verhalen vertaald zijn is fijn. Zo’n verhaal zou ik straks, met Pinksteren, wel willen uitdelen.’

Al deze dingen worden gedaan om de vluchtelingen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. En dat komt over, merkt Kremer. ‘Ik word bedankt, ik krijg een knuffel of ik zie ontroering.’

Interview en tekst: Peter Siebe

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4