De website van Arie Tromp


N I E U W S B E R I C H T

Haarlem/ Antwerpen, 9 juni 2022


NBG: Jaar met veel aandacht voor de Bijbel

2021 was voor het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) het jaar van de NBV21, zo blijkt uit het jaarverslag. De ruime aandacht hiervoor in Nederland en Vlaanderen laat volgens het NBG zien dat de Bijbel nog steeds gezien wordt als een belangrijk boek.

jaar nbg
Koning Willem-Alexander ontving op
13 oktober het eerste exemplaar van de NBV21.
© Willem Jan de Bruin Fotografie/NBG

Op 13 oktober werd de NBV21, de Bijbel voor de 21e eeuw, aangeboden aan NBG-beschermheer koning Willem-Alexander. ‘Het feestelijke samenzijn [op die dag] demonstreerde dat de Bijbel de bron is die alle kerkgemeenschappen verbindt, en hoe relevant dit boek is voor de samenleving als geheel’, schrijven directeur Rieuwerd Buitenwerf en voorzitter Karin van den Broeke. ‘De positieve reacties in de media, in kerken en van vele Bijbellezers lieten zien dat het doel, een nieuwe vertaling voor iedereen, met de NBV21 bereikt is.’

NBV21-campagne
In de NBV21-campagne gaf het NBG veel aandacht aan wat de Bijbel voor mensen betekent in verschillende levenssituaties. Doel daarvan was, zoveel mogelijk mensen te bereiken op een zodanige manier dat ze de Bijbel kunnen ervaren als een relevant boek.
De grote Vlaamse media-aandacht voor de NBV21 betekende een doorbraak. Bijna 8 miljoen Nederlandse en Vlaamse kijkers en lezers werden bereikt, vooral doordat publieksmedia als de NOS en de VRT aandacht schonken aan de komst van de NBV21.

Interne organisatie, steun achterban en bereik
In het voorjaar van 2021 gingen het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap formeel samen als één organisatie: het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.
De steun uit de achterban bleef ondanks corona op peil: de bijdragen afkomstig van particulieren stegen licht, van € 7,3 miljoen in 2020 naar € 7,6 miljoen in 2021.
In 2021 openden bijna 1,3 miljoen lezers de Bijbel digitaal via de Bijbelwebsite of de app Mijn Bijbel, een groei van 18% ten opzichte van 2020. Kindernevendienstmethode Bijbel Basics kreeg fors meer belangstelling: de afleveringen werden 265.500 keer gedownload (in 2020: 172.000). Het aantal bloglezers steeg van 425.000 naar 440.000.

Internationaal Bijbelwerk
De gezonde financiële positie maakte dat het NBG meer projecten steunde dan was begroot. Internationaal droeg het NBG bij aan 38 vertaalprojecten – onder meer in Gabon, Mexico en op de Antillen – en aan 32 verspreidingsprojecten, o.a.in Brazilië, Guatemala en Haïti. Vergeleken met 2020 werden er in 2021 in het buitenland meer dan dubbel zoveel Bijbels, Nieuwe Testamenten en Bijbelboekjes verspreid.


N I E U W S B E R I C H T

Haarlem/ Antwerpen, 7 juni 2022


Interview met Wilma Troost over Bijbel Basics:

‘Ik mag een boodschap van hoop en liefde delen met de volgende generatie’

‘Kinderen gaan Bijbelverhalen beter begrijpen als ze zich kunnen verplaatsen in de tijd waar het verhaal over gaat. In Bijbel Basics worden die verhalen vaak verteld vanuit de belevingswereld van een kind van toen. Daardoor worden ze heel herkenbaar voor kinderen van nu!’

bijbel basics

Aan het woord is Wilma Troost. Ze is kerkelijk werker voor het kinderwerk in de Christelijke Gereformeerde Kerk Zwolle. Ze is getrouwd, moeder van drie kinderen en werkte eerder in het basisonderwijs. Samen met meer dan 150 ouders organiseert zij de activiteiten voor de ruim 1.000 kinderen (!) in deze kerk. Ze heeft als kinderwerker ervaring met kinderen in alle leeftijdsgroepen en doet nu vooral de coördinatie.

De kinderwerkers gebruiken de kindernevendienstmethode Bijbel Basics van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Ze merken hoe goed het werkt dat in deze methode de verhalen voor de jongsten vaak vanuit kinderperspectief verteld worden. Ook de originele verwerkingsvormen, de inspirerende invalshoeken en de proefjes worden gewaardeerd: ‘Het blijft allemaal beter hangen bij de kinderen.’

Voeten wassen
Soms maken Wilma en haar collega’s kostbare momenten mee tijdens de kindernevendienst. ‘Toen ik het verhaal van Noach vertelde, zagen de kinderen ineens ook zelf écht een regenboog in de lucht staan. Een van de kinderen riep spontaan: “Kijk, God ziet ons ook!”

In een andere groep heeft een leidster een keer de voeten van alle kinderen gewassen bij het verhaal van Witte Donderdag. Ook dat was een onvergetelijke ervaring. Er zijn kinderwerkers die sommige Bijbelverhalen die Bijbel Basics aan de orde stelt, te moeilijk vinden. Wilma denkt daar anders over: ‘Er zijn nu vier complete jaargangen klaar met in totaal 217 Bijbelverhalen. Gelukkig komen niet alleen de bekende Bijbelverhalen aan bod, maar ook de minder voor de hand liggende. We moeten lastige verhalen niet altijd omzeilen bij onze kinderen. Laten we ze liever helpen om ook in die moeilijke verhalen de hoop te ontdekken en de liefde van God te gaan zien!’

Magisch denken
Het Bijbel Basics paasproject van afgelopen voorjaar beviel uitstekend. ‘De kijktafel werkte heel goed om toe te leven naar Pasen. We hebben ‘m voorin de kerk in etappes opgebouwd.’ Ook over het kleien (om een kandelaar te maken), het boekje voor thuis en het gezelschapsspel kreeg Wilma positieve reacties. Pasen – de opstanding van Jezus – is een ongelooflijk verhaal. Wilma: ‘Jonge kinderen kunnen dat onvoorwaardelijk geloven. God is zo machtig, Hij kan alles! Ze twijfelen er niet aan, omdat ze nog magisch denken. Daarmee bedoel ik dat ze een open wereldbeeld hebben: alles is nog mogelijk. Oudere kinderen reageren anders. Dan is het juist mooi als ze kritische vragen stellen en durven twijfelen. Dat daagt jou als kinderleider ook uit om eerlijk te zijn. Jij begrijpt het misschien ook niet en je bent net als zij onder de indruk van dit wonder. Juist als het om geloof gaat is het niet te bewijzen. Anders zou het wetenschap zijn.’

Veelzijdig
Wilma Troost Wilma is blij met Bijbel Basics: ‘Het materiaal is kant en klaar, up-to-date, fris en vernieuwend, er wordt veel informatie bij gegeven, er zitten mooie lijnen in en er is veel keuze: er zijn meer dan 200 Bijbelverhalen en diverse verwerkingsvormen, ook voor kinderen die niet van knutselen houden.’ Ze komt met drie tips voor de makers van Bijbel Basics: ‘Allereerst: voor een grote kerk als de onze is het fijn als een groot Bijbel Basics project eerder beschikbaar is, of als tenminste het thema bekend is. Want wij beginnen al vóór de zomervakantie met de voorbereidingen voor Kerst. Mijn tweede wens is: laat “thuis” en “kerk” nog hechter samen-op gaan, bijvoorbeeld door spelletjes, vragen of stellingen voor thuis mee te geven. En mijn derde wens gaat over het projectlied (bij de grote projecten, PS): geef daar ook een alternatief; het projectlied spreekt ons meestal niet zo aan.’

Hoop en liefde
Wat motiveert Wilma bij haar werk met de kinderen? ‘Dat ik een heerlijke boodschap van hoop en liefde delen mag met de volgende generatie! Wat mij ook enorm inspireert is de wijsheid van de kinderen zélf. Ik leer ook van hen. Ze hebben boeiende inzichten en gedachten, ze houden onvoorwaardelijk van Jezus en vertrouwen Hem.’


N I E U W S B E R I C H T

Haarlem/ Antwerpen, 9 juni 2022


Ik wil straks even helemaal niets aan mijn hoofd hebben

Door Alain Verheij

Straks, in de vakantie, wil ik even helemaal niets hoeven doen. Daarom moet ik nu – tussen Pinksteren en de zomervakantie – nóg harder rennen. Zo’n eindsprint trekt, schat ik, de helft van alle mensen in ons land. Hoe houden we dat vol?

De tijd tussen Pinksteren en de zomervakantie is voor veel mensen druk. De school van je eventuele kinderen, de leiding van je bedrijf, je sport- en hobbyverenigingen en natuurlijk de kerk organiseren precies in deze junimaand nog afscheidsborrels en lunches en ontbijtjes en avonden en uitjes, terwijl het werk ook gewoon nog veel van je eist. Je probeert je laatste deadlines nog te halen voordat je de deur achter je dichttrekt. Want in de zomermaanden zitten je collega’s nooit allemaal tegelijk op hun plek en is samenwerken lastiger. Daarnaast zijn er altijd weer mensen die je willen verleiden om nu alvast naar het volgende seizoen te kijken. Want leuk hoor, die weekjes vrij, maar wat gaan we daarná eigenlijk produceren?

Kroon
Periodieke rust is iets goeds. Volgens de Bijbel is het zelfs een heilige plicht. In zes dagen tijd schept God de hemel en de aarde en alles en iedereen erop en eraan. Op de zevende dag schept God eigenlijk alleen maar een luchtje – en daarmee wordt de rust geschapen. De mens ziet zichzelf graag als kroon op de schepping, maar misschien is de zalige rust juist de echte kroon. Diep ademhalen, tevreden om je heen kijken en, hoewel je ook terugdenkt aan wat er was en al nieuwe ideeën krijgt voor wat er komt, vooral genieten van wat er nu is. Dat is wat vakantie moet zijn.

Dat God die rust nam op de zevende dag, zo hebben uitleggers van de Bijbel altijd gezegd, is een les voor ons mensen. Wij moeten zelf ook onze ‘zevende dag’ in acht nemen, en vaak genoeg helemaal niets doen. Daarom stelde Mozes in de Bijbel een wekelijkse verplichte rustdag in. Hij ging zelfs nog verder. Elk zevende jaar hoefde er niet gewerkt te worden. De ‘sabbatical’ geldt nu als luxeproduct voor mensen die het geluk hebben dat ze genoeg kunnen sparen om een jaar mooie reizen te maken. In de Bijbelse samenleving was het bedoeld als een collectief gebeuren: jong en oud, mens, flora en fauna, rijk en arm kreeg allemaal een jaar respijt.

Manna
In de woestijn mag het volk van Mozes een tijdlang oefenen met het 6+1 ritme, vertelt Exodus 16. Elke ochtend verschijnt er ‘manna’ op de grond, een wonderlijk goedje dat door God wordt gegeven. Mensen staan op en verzamelen het manna in een kruik, waarna ze er lekkere en voedzame koeken van kunnen bakken. Dat gaat zes dagen per week zo, en op de zevende dag blijft het manna weg. Dan hoeven Mozes’ mensen niet vroeg op te staan, hoeven ze niet te zoeken en te rapen en te koken, maar mogen ze het doen met het manna van de vorige dag.
Maar dan moet dat manna er wel zijn … En daar zit een addertje onder het gras van dit verhaal. Als je elke zevende dag lekker vrij wilde krijgen, moest je elke zesde dag net even wat harder lopen en werken, net even wat meer manna bij elkaar rapen. Zo hield je een dubbele portie over, waarvan je op de rustdag kon genieten. Zoals God op de zesde scheppingsdag misschien net wat harder werkte, net wat meer schiep, zo raapte het volk van Mozes elke zesde dag net even wat meer. Pas dan kon het vakantie worden.

Zesde dag
In die fase zitten we nu. In mijn hoofd is het al zomer, heb ik een korte broek en een T-shirt aan en zit ik met een koud drankje in mijn handen te denken aan … ja, aan helemaal niets. Maar zover zijn we nog niet. De tijd tussen Pinksteren en de zomervakantie is een beetje die ‘zesde dag’. Straks breekt de zevende dag aan en mag alles rustig worden, maar nu moeten we nog even hamsteren. Extra hard werken om alles zo goed voor elkaar te krijgen dat we morgen onze rust dubbel en dwars hebben verdiend. Sterkte nog even allemaal! Weet waar je het voor doet.

Alain Verheij
Schrijvend, sprekend en twitterend theoloog en lid van het Theologisch Elftal van Trouw

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4