De website van Arie Tromp

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap infoberichten januari en februari 2022

N I E U W S B E R I C H T

Haarlem/ Antwerpen, 17 januari 2022


Podcast Bidden met Psalmen voor Veertigdagentijd

Bij bidden vouw je je handen, sluit je je ogen en praat je tegen God. Bidden kan ook een diepgaande ontmoeting met God zijn, weet internetpastor Nikolaas Sintobin. In zo’n gebed spelen Bijbelteksten een rol. Wie kennis wil maken met deze gebedsvorm – bijvoorbeeld in de Veertigdagentijd die op 2 maart begint – kan de podcast Bidden met Psalmen uitproberen.

Bidden onderweg

‘Met deze podcast kun je elke dag een mini-retraite in je eigen omgeving houden’ zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Bidden met Psalmen is gemaakt door Bidden onderweg (een initiatief van Nikolaas Sintobin) samen met het NBG. De podcast telt 21 afleveringen van ongeveer 10 minuten. In elke aflevering is een psalm te horen uit de NBV21. Daarna volgen een korte overweging en drie gebedsvragen. ‘Dat zijn open vragen’, benadrukt Schol-Wetter. ‘Geen enkel antwoord is goed of fout. De vragen helpen om de psalmverzen in je eigen leven te laten weerklinken. Welke gevoelens en ervaringen roepen ze op? Hoe spreekt Gods Geest tot je door deze verzen?’

Danken, vertrouwen en verlangen
De eerste drie afleveringen van Bidden met Psalmen gaan over danken (Psalm 139), vertrouwen (Psalm 91) en verlangen (Psalm 63). De teksten en stem zijn van Sintobin. De podcast is vanaf vandaag te volgen. Dat kan via de site, de app en het Spotify-kanaal van Bidden onderweg. De podcast gaat vooraf aan en verwijst naar het boek NBV21 Psalmen met 21 gebedsmomenten, dat in maart bij het NBG verschijnt.

Ignatiaans bidden

Nicolaas Santobin
Nikolaas Sintobin (Foto: NBG/S. Haverman).
De meditatieve manier van bidden in deze podcast is oorspronkelijk ontwikkeld door Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïetenorde. Nikolaas Sintobin stimuleert het gebruik van deze Ignatiaanse gebedsvorm in Nederland en Vlaanderen. Wie wil weten hoe hij deze gebedsvorm ontdekte en wat dat teweegbracht in zijn leven, kan hier luisteren naar een interview met hem.

N I E U W S B E R I C H T

Haarlem/ Antwerpen, 11 januari 2022


NBV21-blogserie met bekende bijbellezers van start

‘Als boek van heil en zegen is de Bijbel belangrijk. Voor individuele lezers maar ook voor het geheel van onze samenleving’. Dat schrijft René de Reuver in een blog naar aanleiding van de NBV21. Hij is een van de 15 vertegenwoordigers van Nederlandse en Vlaamse geloofsgemeenschappen die vanaf vandaag meewerken aan een serie over de betekenis van de Bijbel anno 2022.

De Reuver – scriba van de Protestantse Kerk in Nederland – geeft als voorbeeld van een heilzaam bijbelverhaal het optreden van de secretaris van Efeze (Handelingen 19). Paulus en zijn medewerkers dreigden door een opgehitste menigte vermoord te worden ‘als een wijze bestuurder niet voor heil en zegen had gezorgd. De stadssecretaris temt de volkshysterie door nuchter op de feiten te wijzen en op wat de mogelijke consequenties kunnen zijn als mensen worden gelyncht.’

Op weg met de NBV 21

Nederlanders en Vlamingen
De serie heet ‘Op weg met de NBV21’ en bestaat uit blogs van en interviews met vertegenwoordigers van Nederlandse en Vlaamse geloofsgemeenschappen. De Nederlanders die meedoen kregen op 13 oktober in Den Haag de NBV21 aangeboden. De Vlaamse deelnemers kregen de NBV21 aangeboden bij de presentatie in Mechelen.
Naast De Reuver doen uit Nederland onder meer mee: rabbijn Menno ten Brink, migrantentheoloog Samuel Lee, SKIN-voorzitter Rhoïnde Mijnals-Doth, secretaris Ruth Sleebos van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten, territoriaal commandant Hannelise Tvedt van het Leger des Heils, de Syrisch-Orthodoxe bisschop Mor Polycarpus en relatiemanager Kerk en Jeugd Martine Versteeg van Missie Nederland. Uit Vlaanderen hebben schrijfster Kolet Janssen en jongerenpastor Isaac Van Der Jeught toegezegd.

Debijbel.nl
De blogserie verschijnt op bijbelplatform debijbel.nl (in Vlaanderen: debijbel.be). Vanaf vandaag plaatst het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap elke week een aflevering. Volgende week de blog van Sleebos over ‘leren kijken naar Jezus’; in de week daarna die van Tvedt over Gods woord als voeding: 'Ik ‘eet’ elke dag uit de Bijbel, maar ik neem niet elke dag een driegangenmaaltijd tot me.'

N I E U W S B E R I C H T

Haarlem/ Antwerpen, 27 december 2021


Onderweg genieten van de Luisterbijbel

Hou je van podcasts of luisterboeken? Wil je Marcus weleens horen? ‘Probeer dan de Luisterbijbel podcast. We maakten een kerstspecial van een kwartier. En er staat nog veel meer Bijbel klaar om naar te luisteren’, zegt Stefan van Dijk. ‘Bijvoorbeeld als je onderweg bent naar familie of naar je vakantieadres.’

Stefan van Dijk is Manager Ontwikkeling & Uitgeven bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). ‘Luisteren naar de Bijbel komt echt anders binnen dan wanneer je in de Bijbel leest. Dat hoor ik van anderen en ik merk het zelf ook. Ineens valt je iets op waar je altijd overheen gelezen had. luisterbijbel Of je raakt ontroerd omdat het verhaal echt verteld wordt en de stem van de verteller je raakt. Ik ben dan ook blij dat de NBV21, de vernieuwde Bijbel, niet alleen te lezen, maar ook te beluisteren is.’

Podcast Luisterbijbel
Wie dat wil uitproberen, kan beginnen met de NBV21 Luisterbijbel-podcast. Behalve de Kerstspecial vind je daar 57 andere bijbelgedeelten: Ester, Prediker, Marcus, 1 Johannes en de psalmen 120-134. En een trailer waar je kennismaakt met de vier professionele voorlezers die de NBV21 ingesproken hebben: Chris Kijne, Louis van Beek, Marjolein Algera en Lottie Hellingman.
De NBV21 Luisterbijbel podcast is ook te horen via bekende afspeelplatforms als Spotify en Apple Music.

Storytel en Kobo
Wie na de podcast de smaak te pakken heeft, kan de hele NBV21 beluisteren. Dat kan in de gratis Mijn Bijbel app van het NBG, maar ook via luisterboek-apps van bijvoorbeeld Storytel of Kobo.
Daarnaast is de NBV21-audioversie te koop via de bekende online verkoopkanalen. Als geheel, in twee versies, met of zonder deuterocanonieke boeken. Ook zijn het Oude en het Nieuwe Testament afzonderlijk aan te schaffen.

N I E U W S B E R I C H T

Haarlem/ Antwerpen, 6 januari 2022


Gods persconferentie

Door Arie de Rover

Daar sta je dan. Voor de zoveelste keer. Je zult maar premier en minister van volksgezondheid zijn tijdens een pandemie. ‘Persconferentie’: het is een neutraal woord, maar het kreeg in de afgelopen twee jaar een onheilspellend karakter. Hoe zullen we nu weer ons gedrag moeten aanpassen? Welke argumenten en overredingstactieken worden van stal gehaald om ons de beoogde kant op te krijgen?’

Vernieuw je denken

Gods leiderschapsstijl

Heb je je wel eens afgevraagd hoe God dat doet? Ik wel. Als je, net als ik, geïnteresseerd bent in leiderschapsinvloed, is de leiderschapsstijl van God een fascinerend thema. Vooral als je beseft dat Hij de machtigste is terwijl wij – degenen die Hij wil leiden – klein en kwetsbaar zijn.
Ik neem je daarom mee naar een soort persconferentie waarbij een rijksvoorlichter van Godswege een oproep tot verandering doet. Nee, niet zomaar een dringend advies tot gedragsverandering maar een oproep tot een totale levensverandering. Laten we even luisteren naar Paulus (Romeinen 11:33-12:2):
Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. ‘Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft Hem iets gegeven dat door Hem moest worden terugbetaald?’ Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.
Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.

Als de omschrijving van Paulus klopt, dan heeft God nogal wat mogelijkheden om de mens ergens toe te dwingen. Op alle terreinen overtreft hij de mensheid met gemak. God wint het van elk mens. Zelfs van de hoogstgeplaatste machthebbers, de briljantste whizzkids, de sluwste slimmeriken of de vroomste heiligen. God heeft de best gevulde leadership toolbox om zijn invloed te kunnen uitoefenen. En welk ‘krachtig’ instrument haalt persvoorlichter Paulus tevoorschijn om de mensheid tot radicale verandering te brengen? Gods barmhartigheid!
Wat? Dat moet een grapje zijn. Nee, Paulus meent het echt. De ontfermende liefde, de genadevolle betrokkenheid van God is de enige kracht waarmee Paulus een oproep doet. Terwijl hij een arsenaal aan andere eigenschappen had kunnen noemen, kiest hij voor deze. Paulus had met hetzelfde recht Gods heiligheid kunnen noemen, of zijn rechtvaardigheid, zijn almacht, zijn soevereiniteit, zijn ondoorgrondelijke oordelen, zijn onnavolgbare gedachten, zijn eeuwige heerschappij. Voor ons zijn dat vaak hardere krachten, en daardoor logischer om mensen tot bepaalde actie te krijgen. Tegenover deze superieure aspecten van God voelt elk weldenkend mens zich nietig en kwetsbaar. Het zijn kenmerken van God die je als ze je raken kunnen aanzetten tot plichtsgetrouwe gehoorzaamheid. Want met zo’n God moet je toch een beetje oppassen. Dus ga je vanzelf goed je best doen. Deze kenmerken van God dwingen respect af en boezemen je eerder angst en ontzag in dan dat je jezelf er totaal aan durft over te geven.

Zachte kracht
Maar dat geldt niet voor barmhartigheid. Als je dat kenmerk van God benadrukt, hanteer je een zachte kracht. Een die niet dwingt maar uitnodigt. Met zo’n kracht is God degene die kwetsbaar is, niet jij. Vandaar dat Paulus het ook formuleert als een vraag: ‘Met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u.’ Het is een vraag, een verzoek, een oproep, een appel. God pusht niet. Dat kan met barmhartigheid ook helemaal niet. God biedt je iets aan waar jij helemaal in vrijheid op mag reageren. Je mag het ook weigeren. God wil wel, maar jij hebt de vrijheid om niet te willen. Je voelt misschien wel aan hoeveel risico God hiermee loopt. Zijn barmhartigheid, die Hem het meest heeft gekost, biedt Hij volledig vrijwillig aan. Hij laat het aan jou en mij over of we die willen ontvangen of dat we Hem op het diepste willen krenken door zijn barmhartigheid te weigeren of niet te vertrouwen. Die mogelijkheid geeft Hij ons. Als je de barmhartigheid wel van harte omarmt, zul je dus ook het verzoek dat eruit voorkomt, ‘uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen,’ voluit honoreren. Niks ‘baas in eigen leven’ of ‘ieder voor zich’. Totale overgave. Je geeft helemaal vrijwillig je zelfbeschikkingsrecht op. Je wilt je identiteitshonger naar betekenis en zekerheid alleen nog maar stillen met zijn barmhartigheid voor jou.
Dan hoef je niet meer druk te maken over de omstandigheden waarin je je bevindt. Je komt vrij in het leven te staan en hoeft je niet meer aan te passen aan dat waar anderen nog druk mee zijn. De wereld, de cultuur waarin je leeft, verliest zijn (identiteits)kracht voor je. Zo groot kan de transformatie zijn als Gods barmhartigheid je raakt.

Arie de Rover is counselor en spreker en schreef Genadeloos Goed en Leven na de genadeklap.

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4