De website van Arie Tromp

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap infoberichten februari en maart 2022

N I E U W S B E R I C H T

Haarlem/ Antwerpen, 1 februari 2022


Veertigdagenboekje ‘Samen op weg naar Pasen’

Wie in de veertigdagentijd – vanaf 2 maart – bewust vanuit de Bijbel wil toeleven naar Pasen, kan inspiratie halen uit het dagboek Samen op weg naar Pasen van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Het boekje bevat een Bijbelleesplan over het thema ‘bevrijding’ en is gratis aan te vragen bij het NBG.

Samen op Weg naar Pasen

'De Veertigdagentijd is vanouds een periode van vasten, ontbering en reflectie. We kozen voor het thema bevrijding omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Nu niet, maar ook niet in de tijd van de Bijbel’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. ‘Vrijheid heeft veel kanten. Je kunt je lichamelijk vrij bewegen, maar je toch geestelijk gevangen voelen, en omgekeerd. Ik hoop dat dit boekje mensen helpt om stil te staan bij de vraag waar en hoe zij vrijheid of onvrijheid beleven. En dat ze op het spoor komen van de bevrijding waar de Bijbel over vertelt.'

Bevrijding
Het leesplan in het boekje volgt Bijbelteksten over bevrijding. Anne-Mareike Schol-Wetter: ‘Dat gebeurt aan de hand van de twee grote bevrijdingsverhalen uit de Bijbel. Allereerst de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij in Egypte. Daarover lees je onder meer Exodus 12. Daarop volgt de periode dat de Israëlieten leerden wat het betekent om als vrije mensen te leven in het beloofde land. Vervolgens kom je bij het tweede grote bevrijdingsverhaal uit de Bijbel: de bevrijding die Jezus brengt. Bevrijding van de dood, maar ook van wat ons tijdens ons leven in de greep kan houden. Daarbij lees je onder meer Lucas 22 en 23 en in de brieven van Paulus. In al deze bevrijdingsverhalen gaat het om 'bevrijding van': van slavernij, zonde, dood of beslommeringen. Maar het gaat ook om 'bevrijding tot': tot leven in vrijheid en verantwoordelijkheid. Deels is dat al werkelijkheid en kun je dat ervaren, deels is het er nog niet en kijken we ernaar uit.’

Specificaties en bestelformulier
Het boekje telt 64 pagina’s en bevat voor elke dag een bijbeltekst, een mini-overdenking en een vraag om de Bijbelpassage met je leven te verbinden.
Voor meer informatie en het bestelformulier zie: bijbelgenootschap.nl/40dagen.

N I E U W S B E R I C H T

Haarlem/ Antwerpen, 20 januari 2022


NBG-thema voor de veertigdagentijd (vanaf 2 maart)

Pasen: ‘Feest van bevrijding’

Veel mensen – Bijbellezers, ouders, kinderwerkers, voorgangers - beleven de veertigdagentijd als een periode van bezinning. Ze leven toe naar Pasen. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) reikt daarvoor inspiratie aan via een dagboekje, kindermateriaal en webinars. Het thema is: ‘Feest van Bevrijding’.

‘Vrijheid wordt in onze maatschappij hoog gewaardeerd’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘We merken dat in deze tijd. Hoewel we in een vrij land leven met een uitstekende gezondheidszorg, ervaren veel mensen de coronamaatregelen als vrijheidsbeperking. Ook de Bijbel heeft het over vrijheid. Soms heel praktisch en menselijk – bijvoorbeeld bevrijding van het volk Israël. Vaak ook gaat het over vrijheid die je kunt ervaren als je met God leeft. Die vrijheid staat tegenover dat wat jou in je leven beperkt. Met Pasen vieren we dat God in Jezus bevrijding heeft gebracht door de dood heen. We hopen dat ons themamateriaal mensen helpt om na te denken over vrijheid en over wat het paasverhaal in hun leven betekent.’

Twee paasverhalen
Op de achtergrond van het verhaal over Jezus’ dood en opstanding speelt het eerste paasverhaal een grote rol: de bevrijding van het volk Israël uit Egypte. In het dagboek, het kindermateriaal en de webinars gaat het NBG in op het verband tussen de twee paasverhalen: van bevrijding uit slavernij naar bevrijding van angst en dood; van de intocht in het beloofde land naar de uitnodiging om te leven als burgers van Gods koninkrijk.

Samen op Weg naar Pasen

Bijbels dagboek ‘Samen op weg naar Pasen’
Voor volwassenen is er een gratis dagboekje om 40 dagen bewust toe te leven naar Pasen. Elke dag is er een Bijbeltekst, een korte overdenking en een vraag die je aan het denken zet.

Beloofd land in zicht

‘Beloofd land in zicht’
Voor gezinnen met kinderen is er het gratis boekje ‘Beloofd land in zicht’, behorend bij de kinderdienstmethode Bijbel Basics. Het boekje brengt de reis van de Israëlieten naar het beloofde land en het paasverhaal over Jezus in beeld met levendige verhalen, verrassende opdrachten en een kijktafel.

Webinars voor voorgangers
Bijbelwetenschappers Matthijs de Jong en Mirjam van der Vorm verzorgen op 21 februari en 7 maart een kosteloos webinar voor voorgangers en predikanten over Exodus 12 en Lucas 22:7-20. Deze hoofdstukken sluiten aan bij het kinderproject en bij het oecumenisch leesrooster. De deelnemers krijgen exegetische inzichten, toelichting op de vertaling en handreikingen voor een prekenserie of kring aangereikt

Aanvragen
Voor meer informatie en een bestelformulier voor de gratis boekjes zie:bijbelgenootschap.nl/40dagen.

N I E U W S B E R I C H T

Haarlem/ Antwerpen, 9 februari 2022


NBG-materiaal voor kerken en gezinnen met kinderen

Paasproject ‘Beloofd land in zicht’

Vanaf Aswoensdag, 2 maart, leven christenen toe naar Pasen. Voor wie dit samen met kinderen wil doen is er het paasproject ‘Beloofd land in zicht’ van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Er is een boekje voor gezinnen en materiaal speciaal voor in de kerk.

Het projectmateriaal hoort bij de kindernevendienstmethode Bijbel Basics, die veel kerken gebruiken. Het project draait om Pasen als feest van bevrijding. Beloofd land in zicht

Boekje voor thuis
Het boekje ‘Beloofd land in zicht’ is bestemd voor gebruik in gezinnen met kinderen. ‘Het boekje vertelt over de reis van de Israëlieten naar het beloofde land én over de bevrijding die Jezus met Pasen heeft gebracht’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. ‘Voor elke zondag is er een levendig verhaal met een verrassende (knutsel)opdracht en kan er gewerkt worden aan een kijktafel. Het boekje sluit aan bij Bijbel Basics, maar kan ook los gebruikt worden.’

Paasmateriaal voor in de kerk
Het project ‘Beloofd land in zicht’ omvat ook materiaal voor gebruik in de kerk. Allereerst de programma’s van kinderdienstmethode Bijbel Basics, die gratis te downloden zijn. Elke week knutselen, bouwen of kleien de kinderen een voorwerp dat een onderdeel van het verhaal verbeeldt. Verder is er een set van zeven kijkplaten om in de kerk op een kijktafel te zetten.

Downloaden en bestellen
Via debijbel.nl/bijbelbasics is het boekje te bestellen en het Bijbel Basics-materiaal te downloaden. Al deze materialen zijn onderdeel van het veertigdagenproject van het NBG ‘Feest van bevrijding’. Voor meer informatie daarover zie bijbelgenootschap.nl/40dagen.

Tekst speciaal voor kinderen over het Paasproject
‘Ga jij wel eens op reis? Nou, dat deden mensen vroeger ook. In de Bijbel lees je dat de Israëlieten een heel grote reis maakten. Voor hen was dat iets heel bijzonders, want daarvóór waren ze slaven geweest in Egypte. Ze moesten heel hard werken voor de farao en mochten van hem niet uit zijn land weg. Totdat God hen op een dag uit Egypte bevrijdde. Die dag noemden ze voortaan het ‘paasfeest’. Ieder jaar tijdens het paasfeest denken ze aan de bevrijding terug. Nadat ze uit Egypte waren vertrokken, gingen de Israëlieten op reis naar het land dat God hun beloofd had. Het was een lange, zware tocht door de woestijn, maar met een heel mooi eindpunt. Net als voor de Israëlieten is Pasen ook voor ons een feest van bevrijding: We vieren dat we bevrijd zijn door Jezus. En, net als zij, zijn ook wij op weg naar het beloofde land: Gods nieuwe wereld. Over de reis van de Israëlieten en over onze reis naar het beloofde land kom je meer te weten tijdens dit paasproject: Beloofd land in zicht. Ga je mee op reis?’

N I E U W S B E R I C H T

Haarlem/ Antwerpen, februari 2022


De Bijbel verjaagt mijn demonen

Door Kolet Janssen

'Wat heeft de NBV21 je te zeggen voor je leven en werk?’ Kolet Janssen was een van de Vlamingen die in oktober de NBV21 kregen aangeboden. Zij vergelijkt deze Bijbelvertaling met de kruimels uit een bijzondere ontmoeting van Jezus. Want kruimels smaken net zo lekker als brood.

Ontzag en afgunst
Nu ik dit schrijf, bekruipt me even een gevoel van lang geleden. Als zestienjarige ging ik de protestantse dominee in mijn thuisstad interviewen voor het schoolkrantje. Voor mij ging een wereld open. Ik merkte hoeveel meer de Bijbel bij hem en zijn huisgenoten in de vingers en in het hart zat. Wij katholieken borduurden voort op de bekende verhalen, terwijl zij verzen uit verschillende boeken met elkaar vergeleken. Zij discussieerden over vertalingen en legden uitspraken naast elkaar, die ik nooit zou gevonden hebben. Het vervulde me met diep ontzag en een gezonde portie afgunst.

Pragmatisme
Meer dan een half leven later, na een studie theologie en Hebreeuws, weet ik steeds beter hoeveel er allemaal nog te weten valt. Mijn ontzag is gebleven, maar mijn afgunst heeft plaatsgemaakt voor pragmatisme. Ik ben tenslotte een katholiek ;-)
In de loop van de jaren dat ik godsdienstles gaf, bezig was met kinderwoorddiensten en voor een breed publiek schreef over en rond de Bijbel, werd ik steeds dankbaarder voor goede vertalingen. Een vertaling die de oorspronkelijke tekst en inspiratie doet oplichten, en tegelijk mensen van nu raakt in hun diepste wezen. Daar gaat veel studiewerk aan vooraf en ik heb daar het diepste respect voor.

Mosterdzaadjes en broodkruimels
Bij de reeks ‘Mosterdzaadjes’ die ik sinds enige tijd verzorg bij Kerknet.be, maak ik dankbaar gebruik van de NBV21. De bekende teksten van de katholieke zondagsvieringen klinken er vaak frisser door en helpen me om de verhalen toegankelijk te maken voor kinderen. Roel Ottow levert er telkens een prachtige illustratie bij. Groepen kinderen in kerk of school of gewoon thuis maken er graag gebruik van.
Misschien mag ik mijn waardering voor de NBV21 illustreren met het mooie verhaal van de Syro-Fenicische vrouw. Zij weet Jezus over te halen haar dochter te genezen, hoewel Hij tegenstribbelt. Ze doet dat met een rake opmerking over de kruimels en honden. En dan zwicht Jezus. ‘Omdat u dit zegt…’ antwoordt Jezus, treffend, in de NBV21: https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MRK.7/Marcus-7 . Je kunt je helemaal in de Bijbel verdiepen. De teksten lezen in de grondtaal en er zoveel mogelijk studies en commentaren bij halen. Je kunt je informeren over de nieuwste onderzoeksresultaten. Maar dat vraagt veel tijd en energie die je dan niet meer aan iets anders kunt besteden. Of je kunt het doen met de kruimels die de kinderen van de tafel laten vallen. Die smaken net zo lekker als het hele brood. En ze volstaan meestal om op verder te bouwen.
Als ik de NBV21 gebruik in mijn schrijfwerk voor een breed publiek, voel ik me een beetje zoals de honden die blij zijn met de kruimels. De volledige complexiteit van deze mooie vertaling gaat mijn petje beslist te boven. Maar ik geniet telkens opnieuw van de heerlijkheden die van de tafel rollen als ik de bladzijden opensla. De tekst verjaagt mijn demonen en ik kan verder, en met mij iedereen die mijn stukjes leest of ermee aan de slag gaat.
Telkens opnieuw de Bijbel laten spreken, elke dag opnieuw, in een taal die ons hart opent voor God en voor elkaar. Het is een geschenk van grote waarde.

Kolet Janssen is een Vlaamse auteur en was lerares godsdienst. Ze studeerde godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven. Meer informatie is hier te vinden.

Mosterdzaadjes: https://www.kerknet.be/graag-samen/artikel/mosterdzaadjes-kinderen-proeven-thuis-van-bijbelverhalen?microsite=1596

N I E U W S B E R I C H T

Haarlem/ Antwerpen, januari 2022


De Bijbel voor Oezbeken in Centraal-Azië

De Oezbeekse Bijbel kan nú worden verspreid

Oezbekistan maakte vroeger deel uit van de zogeheten Zijderoute. Door de jaren heen werd het overheerst door de Arabieren, de Turken, de Mongolen en de Russen. Pas sinds 1991 verklaarde Oezbekistan zich onafhankelijk. Maar de eerste democratisch gekozen regering onder president Karimov leek al snel meer op een dictatoriaal regime. Na het overlijden van Karimov in 2016 werd Mirzijojev zijn opvolger. Hij lijkt een milder beleid te willen voeren en geeft meer ruimte voor godsdienstvrijheid. Daardoor is het nu mogelijk om de Bijbel in Oezbekistan te verspreiden.

Oezbeekse bijbel

Veel mensen in Oezbekistan kunnen zelf geen Bijbel betalen. Daarom willen we samen met u 5.000 Bijbels geven aan Oezbeekse christenen in Centraal-Azië. Dit project is in samenwerking met de Bijbelgenootschappen van Oezbekistan, Kazachstan en Kirgizië. In juni 2017 is de volledige Bijbel in het Oezbeeks gepresenteerd. Dit is het resultaat van 25 jaar werk. Nu kunnen de 30 miljoen Oezbeken die verspreid over Centraal-Azië wonen de Bijbel lezen in hun eigen taal.

‘De Bijbel raakt mij midden in het hart’
Dit geldt ook voor Umida, zij laat goed zien wat de Bijbel in eigen taal voor iemand kan betekenen: ‘Ik begon de Bijbel te lezen. Eén vers raakte me in het midden In het hart: “Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden” (Matteüs 6:33). Ik had altijd zo’n grote last gevoeld van wat ik moest doen om een goed leven te leiden. Maar hier stond dat ik God op de eerste plaats moest zetten – en dat dat genoeg zou zijn. Dat gaf me rust.

Nú mag de Bijbel verspreid worden
De Bijbel in het Oezbeeks kan nu voor het eerst in 30 jaar verspreid worden. Zo vertelt Vladimir Ternovoy, directeur van het Oezbeeks Bijbelgenootschap: ‘Er zijn nu enkele deuren geopend. Dit biedt het werk van het Bijbelgenootschap nieuwe kansen. Nu ontvangen we aanvragen uit alle delen van het land, vooral van huiskerken. Ouders kunnen met deze Bijbels hun kinderen het geloof bijbrengen.’ Omdat het nu kan, willen we samen met u de Bijbel in het Oezbeeks verspreiden. Helpt u mee Oezbeken een Bijbel in eigen taal te geven?

Ja, ik geef voor het verspreiden van Bijbels aan Oezbeken
Tot voor kort was het lezen van de Bijbel lastig in Oezbekistan. Hoewel de situatie nog steeds niet ideaal is, geeft de overheid sinds kort meer ruimte. Helpt u mee de Bijbel in het Oezbeeks te verspreiden? https://bit.ly/3oP1RtC

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4