De website van Arie Tromp

Artikelen Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap april 2021

Het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap definitief samen verder

Vanaf april 2021 gaan het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap als één vereniging verder. Daar hoort ook een nieuwe naam bij: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Rieuwerd Buitenwerf: ‘Dit is het gevolg van de nauwe samenwerking vanaf 2016. Vanaf vandaag bundelen we onze krachten officieel, en zijn we dus één bijbelgenootschap voor 24 miljoen Nederlanders en Vlamingen.’

Geschiedenis
Vlaanderen en Nederland delen de Nederlandse taal en de Nederlandstalige bijbelvertalingen. De bijbelgenootschappen kennen daarom ook al een zeer lange periode van vaak intensieve samenwerking. In 2016 hebben de Vlaamse en Nederlandse besturen besloten om in elk geval voor een periode van vijf jaar als één bijbelgenootschap te werken, maar wel onder twee namen. Buitenwerf: ‘We hebben in die vijf jaar ervaren hoe de samenwerking organisch gegroeid is. We hebben veel naar elkaar geluisterd en elkaars eigenheid en kwaliteit leren waarderen. En we hebben gemerkt dat we elkaar wederzijds konden versterken, zodat we de missie in Vlaanderen en in Nederland beter konden uitvoeren. De conclusie om samen verder te gaan, onder de gezamenlijke naam Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voelt dus vanzelfsprekend.’

NVBG

De Bijbel centraal
Bij deze nieuwe samenwerking en de nieuwe naam horen ook een nieuw logo en huisstijl. In het logo valt de B meteen op. Buitenwerf: ‘Al ons werk draait om de Bijbel: We willen dat alle mensen kunnen de Bijbel ontdekken, lezen en omarmen. Ook willen we dat ieder kind de kans krijgt om de Bijbel te ontdekken als relevante bron voor zijn of haar leven. Dat werk doen we in Vlaanderen, Nederland, én wereldwijd.’

Eén missie, twee kantoren
Buitenwerf: ‘We blijven werken vanuit twee kantoren: een vestiging in Haarlem en in Antwerpen. Op beide kantoren werken we aan onze missie: we brengen al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.’
Wilt u meer lezen over de gezamenlijke geschiedenis? We zochten het voor u uit.

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-het-nederlands-en-het-vlaams-bijbelgenootschap-gaan-samen-verder.


NBV21 vanaf nu te bestellen

Bijbellezers in Nederland en België kunnen vanaf nu intekenen op de NBV21, de nieuwe, verbeterde editie van de Nieuwe Bijbelvertaling. ‘Wie nu een exemplaar reserveert, krijgt dat geleverd zodra de NBV21 in oktober verschijnt’, aldus Stefan van Dijk, manager Ontwikkeling en Uitgeven van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Intekenen kan via de boekhandel en het NBG.

‘De NBV21 verschijnt in oktober in twaalf verschillende edities bij de NBG-uitgeverij’, vertelt Van Dijk. ‘Op elk daarvan kan worden ingetekend. Er is een standaarduitgave met hard kaft, een compacte editie, een luxe editie, een huisbijbel, een huwelijksbijbel en een kanselbijbel. Veel van de edities zijn er in twee uitvoeringen: met of zonder de deuterocanonieke bijbelboeken. Naast onze eigen edities verschijnt er een literaire editie bij Querido en een kunsteditie bij Athenaeum.’
De vormgeving wordt verzorgd door Joost Grootens en de NBV21 wordt gedrukt door Royal Jongbloed in Heerenveen.

NBV21
De NBV21 is een up-to-date gebrachte versie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Alle sindsdien bij het NBG binnengekomen vertaalsuggesties van lezers werden beoordeeld. Drie jaar lang heeft een team van vertalers de duizenden lezersreacties gewogen en is ieder bijbelvers opnieuw getoetst aan de brontekst. Het resultaat is een verbeterde vertaling: vertrouwd en tegelijk als nieuw. In totaal zijn er ruim 12.000 verbeteringen aangebracht.
Van de NBV zijn zo’n 2 miljoen exemplaren verkocht. De NBV21 is net als de NBV een interconfessionele vertaling die de brontekst nauwkeurig weergeeft in natuurlijk Nederlands. Daarnaast heeft de vertaling speciale aandacht voor het eigen karakter van elk bijbelboek en de voorleesbaarheid van de tekst.

Intekenen
Intekenen kan via de boekhandel en in de NBG-webshop. De twaalf edities verschijnen in het najaar en zijn te zien via /bijbelgenootschap.nl/aanbieding-nbv21/

Meer weten over de NBV21? Kijk op NBV21.nl of schrijf je in voor de NBV21-nieuwsbrief.

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

NBV21

Kardinaal Rodríguez Maradiaga:
‘De Bijbel geeft ons een beter Honduras’

De Bijbel Wereldwijd 2021 - deel 3 Kardinaal Artikelen Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap april 2021

Het werk van de 155 bijbelgenootschappen gaat door, ook in moeilijke omstandigheden. Zoals in Honduras, een arm en crimineel land dat recent ook zwaar getroffen werd door orkanen. Kardinaal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, aartsbisschop van de Rooms-Katholieke Kerk, is enthousiast over de Spaanse Samenleesbijbel. Die bereikt mensen in moeilijke buurten.

Criminaliteit, corona, orkanen en… bijbels
Honduras is het land met de hoogste criminaliteit ter wereld. Daar kwam vorig jaar Corona nog bij, wat leidde tot de noodtoestand. Criminele bendes grepen dat aan om hun grip op wijken en buurten te versterken, aldus een VN-rapport. In november raasden twee orkanen over Honduras. Vier miljoen van de 9,5 miljoen inwoners werden getroffen. Meer dan 300.000 mensen raakten hun huis kwijt.
Met NBG-steun vertaalde het Hondurees Bijbelgenootschap 100 verhalen uit de Samenleesbijbel. Van deze Biblia Familiar worden duizenden exemplaren verspreid onder gezinnen via Rooms-Katholieke en evangelische vrijwilligers. Het doel is: kinderen van jongs af aan bij brengen dat meedoen aan geweld en misdaad niet normaal is.

‘Armoede is een groot probleem voor heel veel mensen’, vertelt kardinaal Rodríguez Maradiaga aan Albert Ypma. Deze Nederlandse theoloog en bijbelwetenschapper woont en werkt sinds 2000 in Honduras. Hij is coördinator van dit project vanuit de Rooms katholieke kerk.
‘De armoede is verergerd door het coronavirus en de zware orkanen’, aldus Rodríguez Maradiaga. ‘Ook is er straffeloosheid bij zelfverrijking door politici en mensen in overheidsdienst. Daarbij ontbreekt het dit land aan integere leiders met een visie om de situatie te verbeteren.’

Teken van hoop
Hoe het project werkt? ‘Met hulp van zo’n 15.000 vrijwilligers doen alle bisdommen pastoraal werk onder gezinnen in de moeilijke buurten’, zegt de kardinaal. ‘Daar spelen problemen als werkloosheid, slechte huisvesting, drugsdealers, huiselijk geweld en moordbendes. De gezinsbijbel is daar in bijzonder goede aarde gevallen. Die 15.000 vrijwilligers – mannen en vrouwen – zijn Delegado de la Palabra, ´Vertolkers van het Woord’. Ze leiden gespreks- en gebedsgroepen waarin een bijbelverhaal centraal staat, maar ook zondagse vieringen als er geen priester is. Via hun werk komt de kerk dichtbij, als teken van hoop in wijken waar mensen het zwaar hebben. De Samenleesbijbel geeft ook de mogelijkheid om in moeilijke tijden samen ontspannen bezig te zijn.’

Waarom vindt u bijbellezen met anderen en over de verhalen praten zo belangrijk?
‘De Bijbel geeft ons de mogelijkheid Jezus te ontmoeten. Hij is het die in de Bijbel met ons spreekt en ons met zijn daden inspireert. Zo kan het Woord van God de waarden en normen van kinderen en jongeren vormen. En die van hun ouders.’
Wat is de ambitie met dit project op de langere termijn?
‘Mijn ideaal is dat we de woorden die in deze gezinsbijbel staan, in de praktijk brengen. Een voorbeeld: de geboden ‘Je zult niet doodslaan’, ‘Je zult niet stelen’ en ‘Je zult niet liegen’ worden vaak met voeten getreden. Ten diepste wil ik dat we de ander als mens gaan zien, en als mens gaan liefhebben. Dan zal door het lezen van de Bijbel ook een nieuwe generatie van oprechte en humane leiders kunnen opstaan. En dan krijgen we ook een beter Honduras.’

Welke rol speelt de Bijbel in uw eigen leven?
‘Ik word erg geïnspireerd door de apostel Paulus. Met al zijn gebreken en gaven probeert hij steeds Jezus na te volgen. Wij hebben geen almachtige God, want dan was zijn Zoon nooit in een stal geboren. Maar we hebben een al-barmhartige God. Zijn liefde wijst ons de weg om zelf lief te hebben.’

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-kardinaal-rodriguez-maradiaga-de-bijbel-geeft-ons-een-beter-honduras.


Bijbel vertaald in 46 nieuwe talen

Zo’n 13 miljoen mensen konden in 2020 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de zesenveertig talen waarin de Bijbel of een deel ervan vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de 155 bijbelgenootschappen, in zijn vertaalstatistiek over 2020.

‘Ondanks lockdowns en wereldwijde ontregeling vanwege het corona-virus is het gelukt het vertaalwerk voort te zetten’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap (NBG en VBG, beide lid van de UBS). ‘Mensen ontlenen moed, hoop en vertrouwen aan de Bijbel. Iedereen zou eigenlijk eens een feestelijke lancering moeten meemaken van een eerste bijbelvertaling. De blijdschap en ontroering bij mensen die voor het eerst een Bijbel hebben in hun eigen moedertaal maken je stil.’

Nieuwe vertalingen
Gidufana_Gafufen_na_Udagayda_Mudinangi_wakiwa_na_Biblia_zao_katika_Lugha_ya_Kidatooga Artikelen Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap april 2021 In zes van de bovengenoemde 46 talen is de complete Bijbel nu voor het eerst beschikbaar. Vijf van de zes zijn talen uit Afrika, waaronder Datooga. Die taal wordt gesproken door de circa 100.000 Datooga’s, een nomadenvolk in Tanzania. De zesde taal is de eerste complete Bijbel in gebarentaal. Die kwam gereed in de Verenigde Staten en wordt gebruikt door ruim 400.000 mensen.
In nog eens elf talen kwam het Nieuwe Testament af en in 29 talen gedeelten van de Bijbel.
In 2020 rondde de UBS in totaal 66 vertaalprojecten af – nieuwe én vervangende vertalingen – in talen gesproken door 707 miljoen mensen.
De complete Bijbel is nu beschikbaar in 704 talen die door circa 5,7 miljard mensen gesproken worden. Het Nieuwe Testament is in nog eens 1.571 talen beschikbaar, en gedeelten van de Bijbel in 1.160 talen. In 3.924 van de 7.359 talen in de wereld is nog geen bijbelgedeelte vertaald.

Vertaalsteun NBG: van Aruba tot Wit-Rusland
Van de circa 275 lopende UBS-vertaalprojecten steunde het NBG er 28 in het afgelopen jaar. Steun werd onder meer gegeven aan projecten op Aruba en in Congo-Brazzaville, Angola, Gabon, Ghana, Indonesië, Mexico en Peru. In Wit-Rusland sponsorde het NBG een eigentijdse vertaling. ‘Die is hard nodig’, aldus Buitenwerf. ‘De bestaande vertaling is 500 jaar oud. Onder het communisme werden de kerken onderdrukt. Daardoor én door het ontbreken van een goede bijbelvertaling is de Bijbel vrijwel onzichtbaar in de cultuur, het onderwijs en de samenleving. Ondanks moeilijkheden vanwege corona en de politieke onrust in het land vorderde het vertaalwerk.’ Volgens de Wit-Russische vertaalcoördinator, Bogdan, zien christenen uit naar de nieuwe vertaling: ‘Onze identiteit als Wit-Russen is steeds belangrijker geworden. Taal is onderdeel van het DNA van elke natie. Het doet ons goed dat we er bij het vertalen niet alleen voor staan. Dankzij de steun van het NBG gaat het werk ook in deze moeilijke periode door.’

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-bijbel-vertaald-in-46-nieuwe-talen.


‘De Bijbel helpt om het leven te vieren’

‘Soms til ik wat zwaar aan het leven’, erkent gedragswetenschapper Ben Tiggelaar in de NBG-podcast Bijbelbekentenissen. ‘Dan helpt de Bijbel me om het leven te vieren. In Prediker 9 staat een passage die dan opluchting geeft: dat je genieten mag van alles wat je krijgt en dat God daar met welgevallen naar kijkt.’

Voor wie meer met de Bijbel bezig wil zijn, heeft Tiggelaar een belangrijke tip: ‘Maak het jezelf zo makkelijk mogelijk.’ Als gedragswetenschapper weet hij dat het tijd en moeite kost om een nieuwe gewoonte aan te leren: ‘Je moet eerst bepalen wat je doel is. Vervolgens welk gedrag daarvoor nodig is, en ten derde welke ondersteuning je nodig hebt. Je moet dus nagaan welk moment op de dag jou het beste past en op welke manier je met de Bijbel bezig wilt zijn. En zorgen dat de omgeving meewerkt, dus bijvoorbeeld dat je je bijbel al hebt klaarliggen.’

Beluister de podcast

Verrassing, steun en tegengeluid
Tiggelaar vertelt aan het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) dat de Bijbel hem regelmatig verrast. Hij heeft de gewoonte om elke dag te beginnen met bijbellezen en bidden. ‘Het leek me goed om het als eerste te doen, zodat het me ondersteunt bij wat de dag brengt. Ik krijg er regelmatig nieuwe kennis en inzicht door. Ik kom bijvoorbeeld vaak de opvatting tegen dat Jezus van zichzelf nooit bevestigd heeft dat Hij de zoon van God is. Maar tot mijn verrassing las ik in de evangelieverhalen dat Hij dat juist regelmatig expliciet doet.’
Tiggelaars moeder overleed na een ziekbed toen hij 23 jaar was. ‘In ons gezin waren we toen nadrukkelijk bezig met hoe het zit ná dit leven’, herinnert hij zich. Steun werd gevonden in de Bijbel. In diezelfde levensfase begon Tiggelaar het ‘tegengeluid’ te waarderen dat de Bijbel bevat. Hij licht dat in de podcast toe aan de hand van Amos 5.

BN’ers over hun weg met de Bijbel
Veel bijbelliefhebbers willen vaker of langer met de Bijbel bezig zijn, bleek recent uit een NBG-enquête, maar vinden dat toch lastig. In Bijbelbekentenissen vertellen bekende Nederlanders hoe zij dit doen. Schrijfster Corien Oranje zegt in de eerste aflevering dat ze de lat te hoog had gelegd. Hoe bijbellezen aantrekkelijk werd? ‘Het geheim is dat je een manier vindt die aansluit bij jóúw persoonlijkheid, jouw ritme en tijd.’

Luisteren (en lezen)
Bijbelbekentenissen is te beluisteren op Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts en ook hier. Naast de bovengenoemde personen zijn ook onder meer cultuurtheoloog Frank Bosman, tv-presentator Leo Fijen en kandidaat-CU-kamerlid Don Ceder te horen. Elke week wordt een nieuwe aflevering toegevoegd. De podcast sluit aan bij het zelfhulpboek Lees je Bijbel van Corien Oranje, dat recent verscheen bij het NBG.

Bron: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-de-bijbel-helpt-om-het-leven-te-vieren.

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4