De website van Arie Tromp

  • Verschenen in: De nieuwsbrief van de PCOB te Krimpen aan den IJssel
  • op: 1 april 2022

Mattheüs 24 :6


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   


Oorlogen

Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.

Mattheüs 24 : 6

Als ik dit schrijf is de oorlog in Oekraïne een paar dagen bezig. En de gebeurtenissen volgen elkaar snel op. Hoe zal Oekraïne eraan toe zijn, als u dit leest?
Over één ding is de bijbel duidelijk: oorlogen zijn tekenen van het naderende einde van de wereld. De profeten zeiden het al en Jezus, de ware Profeet, zegt het ook in zijn rede over de laatste dingen.
Oorlog betekent heel veel. Leugenachtigheid, verraad, haat, onderdrukking, vernietiging, moord. En dat in massale vorm.
Het is de terugkeer van de chaos en de verdwijning van de mogelijkheid om te leven en samen te leven. Het is de vernietiging van Gods goede schepping door de totale uitbraak van het kwaad.
Maar hoe erg ook, het kan niet anders. Het zijn de laatste consequenties van de in de zonde gevallen en van God afgevallen mensheid, die voor die val en afval de verantwoordelijkheid en het oordeel moet dragen. Blijkbaar moet dat. ‘Want dat moet geschieden.’ Hoe onbegrijpelijk ook. Het is de weg van Gods gerechtigheid. Tot het einde toe.
En een oorlog maakt je vreselijk angstig. Ieder moment kan de dood en verderf zaaiende bom op jou vallen. Een bericht over een oorlog geeft al onrust. Je denkt aan de doden, gewonden, hongerenden, daklozen, vluchtelingen. Mensen zoals jij. Hoe dichter bij het is, hoe meer onrust het geeft en helemaal als het je eigen volk betreft.
Wie te midden van luchtalarm, geluiden van bominslagen, in puin geschoten flats leeft, kan niet anders denken dan: dit is het einde. Het definitieve einde van alles.
Maar ’weest niet verontrust, dit is het einde nog niet.’ Bij God is het einde het nieuwe begin. De herschepping van alle dingen. Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid. Oorlogen zijn de geboorteweeën van de nieuwe tijd. Het einde van Jezus, zijn dood aan het kruis als veroordeelde misdadiger, was het nieuwe begin: zijn opstanding. Dat is de garantie dat het einde niet een oorlog is, maar de vrede, niet de dood is, maar het eeuwige leven. God belooft Zijn toekomst voor Zijn kinderen, die in Jezus de Verzoener van hun zonden zien. Dat is het einde. Het einde is goed bij Hem. Kijk niet vreemd op van oorlogen. Wees dus niet verontrust en angstig. Maar houd moed, houd hoop. Hoop op Hem, die de Alfa en de Omega is: het begin en het einde.

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4