De website van Arie Tromp

 

 

tekst in de bijbel:

Psalm 148 (149)

 1. Halleluja!
  Loof de HEER, bewoners van de hemel,
  loof hem daar in de hoogten,
 2. loof hem, al zijn herauten,
  loof hem, heel zijn engelenmacht.
 3. Loof hem, zon en maan,
  loof hem, heldere sterren,
 4. loof hem, hoogste hemelen,
  water boven de hoge hemel.
 5. Laten zij loven de naam van de HEER:
  op zijn bevel zijn zij geschapen,
 6. hij gaf hun een plaats voor eeuwig en altijd,
  hij stelde een wet die nooit zal vergaan.
 7. Loof de HEER, bewoners van de aarde,
  zeemonsters en oceanen,
 8. vuur en hagel, sneeuw en rook,
  stormwind die doet wat hij zegt.
 9. Alle bergen en heuveltoppen,
  hout dat vrucht draagt, alle ceders,
 10. dieren van het veld en dieren in de wei,
  alles wat kruipt en op vleugels gaat.
 11. Koningen van de aarde en alle naties,
  vorsten en alle leiders van de aarde,
 12. jonge mannen en jonge vrouwen,
  oud en jong tezamen.
 13. Laten zij loven de naam van de HEER,
  alleen zijn naam is hoogverheven,
  zijn luister gaat aarde en hemel te boven.
 14. Hij verhoogt het aanzien van zijn volk,
  de roem van al wie hem trouw zijn,
  het volk van Israël, dat hem nabij is.
  Halleluja!
muziekstuk:

(anoniem)
Psalms of David: Psalm 148
O Praise the Lord of Heaven (Walmisley)
King's College Choir Cambridge o.l.v. D. Willcocks

afspelen:

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4