De website van Arie Tromp

 

tekst in de bijbel:

Johannes 16 : 5 - 11

  1. En nu ga Ik heen tot Hem, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij heen?
  2. Maar omdat Ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld.
  3. Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.
  4. En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel;
  5. van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;
  6. van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet;
  7. van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.
tekst in het muziekstuk:

Wo gehest du hin?

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 0166
Cantate Wo gehest du hin?

deel 1 arie bas

afspelen:

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4