De website van Arie Tromp

  • Verschenen in: Kerk- en Verenigingsklanken (Herv. Gemeente Krimpen aan de Lek)
  • op: 1 november 1987
Hebreeën 3 : 14 Waardevast aandeel

Hebreeën 3 : 14


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

Waardevast aandeel

Want wij hebben deel gekregen aan Christus.

Wanneer ik dit schrijf heerst er nog steeds grote onrust op de aandelenbeurzen. De koersen van de effecten zijn met sprongen gedaald en het herstel was steeds maar matig. Veel mensen, die dachten via aandelen hun kapitaaltje snel te kunnen laten groeien, hebben vrij pittige verliezen geleden. Er zijn goede jaren geweest, volgens velen te goede jaren, maar nu is daar de klad in gekomen. Verder durf ik er niet over uit te weiden, want van financiën en economie heb ik bitter weinig verstand.

Maar ik wil uw aandacht vragen voor een heel bijzonder aandeel. Een aandeel, dat we allemaal kunnen bezitten, of we wel of niet rijk zijn. Een aandeel, dat zelfs niets kost maar gratis wordt verstrekt. Een aandeel, dat niettemin van grote waarde is, ja waarvan zelfs de prijs niet is te bepalen. Een aandeel, dat bovendien waardevast is, aan geen enkele koerswisseling onderhevig. Het is het aandeel aan Christus. Deel te hebben aan Christus.

Deze Christus heeft een heel bijzondere zaak op deze aarde gevestigd. Niet een tak van een buitenlandse onderneming maar van een buitenwereldse, een bovenaardse onderneming. De zaak van het Koninkrijk der hemelen. Dat heeft Hij gedaan door mens te worden als wij. Door als mens te leven zonder zonden en te sterven als zondaar. Daarmee heeft Hij zich zeer verdienstelijk gemaakt. Met andere woorden: er zijn enorme winsten gemaakt. En die winsten worden verdeeld onder de aandeelhouders. Zij krijgen, om maar een enkel voorbeeld te noemen, het dividend van Gods vergeving der zonden uitgekeerd. Looft Hem, die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Ook het dividend van Gods blijvende liefde en gunst. Want zijn gunst, alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid. Ook het dividend van ondersteuning en raad. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Ook het dividend van erbarmen en vertroosting. De Heer is mijn herder. Mij vertroosten uw stok en uw staf. En het laatste maar onuitputtelijk grote dividend van het eeuwige leven. Want 's Heren gunst zal over wie Hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Wat een waardevolle en waardevaste uitkeringen!

Veel mensen kopen aandelen als een appeltje voor de dorst. Als reserve, die kan worden aangesproken in slechtere tijden. Wie deel heeft aan Christus, heeft ook iets achter de hand voor slechtere tijden. Die kan de klappen van tegenslagen, zorgen, verdriet opvangen. Die wordt daarin beschermd, gedragen, getroost. Die komt door de noden heen. Die ontvangt hulp en redding.

Hoe kom je aan dit heel bijzondere aandeel? Die koop je zonder prijs in de geestelijke aandelenbeurs, die kerk heet. Want wij hebben deel gekregen aan Christus, staat in de Hebreeënbrief, en die "wij" zijn de leden van de christelijke gemeentes aan wie die brief gericht is. Door naar het evangelie van Jezus Christus te komen luisteren. Door die blijde boodschap gelovig te aanvaarden. Door op de grote en vaste waarde ervan te vertrouwen. Door dat alles krijgen we deel aan Christus. Wel is Hij meer een persoon dan een zaak. Je kunt aandeelhouder van Philips zijn zonder meneer Philips persoonlijk te kennen. Maar met Christus moet persoonlijk contact zijn. Met Hem moet omgang zijn in ons hart. Bij Hem gaat het niet louter zakelijk toe. Je raakt het aandeel met het steeds terugkerende dividend ook kwijt, als je niet om Hem geeft. Het woord boven deze meditatie staat ook in het kader van allerlei opwekkingen. "Ziet toe, broeders, dat er bij niemand van u een boos, ongelovig hart is door of te vallen van de levende God." "Want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden." Met andere woorden: verkwansel je aandeel niet. Wees er zuinig op. Wissel het niet in voor aandelen aan verkeerde en duistere zaakjes, die snel winst schijnen op te leveren, maar die je op de duur arm en berooid achterlaten.

Hebt u al een waardevast aandeel aan Christus gekregen? U wordt daar pas echt rijk en gelukkig door. Geld maakt niet gelukkig. Maar Christus wel.

aandelen

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4