De website van Arie Tromp

  • Verschenen in: Kerk- en Verenigingsklanken (Herv. Gemeente Krimpen aan de Lek)
  • op: 1 april 1988
Handelingen 2 : 24 Onmogelijk

Handelingen 2 : 24


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

Onmogelijk

Omdat het niet mogelijk was dat Hij door hem werd vastgehouden.

Pasen vertelt ons van iemand, die uit de dood terugkeert en uit het graf verrijst. Onmogelijk, zeggen we direct. Dat strijdt volkomen met onze kijk op het leven en de wetten van onze menselijke logica. Het werd misschien vroeger voor mogelijk gehouden, toen men nog primitief dacht en in toverkracht en wonderen geloofde. En in science fiction verhalen mogen lichamen diep worden ingevroren om vele jaren later weer tot leven te worden gewekt. Nu zeggen we: het kan niet.

Vandaar dat de mens van deze tijd met dat christelijk geloof geen weg weet. Wat moet je met al die verhalen, die volgens ons onmogelijk zijn? Wat moet je ook met zo'n paasverhaal?

Nu kon men vroeger ook logisch denken en scherp waarnemen. Toen Paulus op de Areopagus in Athene over de opstanding der doden sprak, lieten sommige hoorders ook niet na er de draak mee te steken. Er werd misschien wel meer dan nu geloofd, dat de onzichtbare ziel van de mens eeuwig voortleeft. Doch dat het lichaam van een gestorvene weer levend wordt, was in de ogen van de antieke mens net zo onmogelijk.

Maar nu horen we Petrus op het Pinksterfeest het omgekeerde verkondigen. God heeft Jezus, die mensen aan het kruis gehecht en gedood hebben, opgewekt, omdat het onmogelijk was, dat Hij door de dood vastgehouden zou worden. Er is blijkbaar een hemelse logica, er zijn goddelijke wetten, waardoor het onmogelijk was, dat God Jezus definitief in de dood zou laten.

Al mediterend ga ik daarnaar op zoek en dan valt me de tegenstelling op: mensen hebben gedood, God heeft opgewekt. Wat mensen Jezus hebben aangedaan, is een drama, dat zich door heel de wereldgeschiedenis afspeelt. Mensen haten en schelden, houden onschuldigen gevangen, nemen met het recht een loopje, vernederen, spotten en martelen, brengen ter dood. Zal zulk handelen het laatste woord hebben? Zullen slachtoffers van zulk handelen vergeefs geleden hebben? Zal er achter alle onrecht en geweld niets meer zijn? Het lijkt vaak wel zo. Bij ons is het ook zo. Zo ver is het met ons mensen gekomen, dat het kwaad heer en meester over ons geworden is, we deze niet meer kunnen beteugelen en we machteloos de slachtoffers ervan zien omkomen.

Maar bij God is dat onmogelijk. God zou God niet zijn, als Hij dit er bij liet zitten. Het is in strijd met al zijn karaktertrekken: zijn heiligheid, rechtvaardigheid, barmhartigheid. Bij Hem is het onmogelijk, dat de kaken van het kwaad hun buit voorgoed vasthouden en verbrijzelen. Ze zullen zelf verbrijzeld worden en de buit los moeten laten, hoe sterk ze ook zijn, ja al zeggen wij: onmogelijk, dat daar nog iemand uit komt. En daarom was het onmogelijk, dat Jezus voorgoed door de dood werd vastgehouden. Zijn opstanding is het bewijs, dat om Gods wil het kwaad uiteindelijk aan het kortste eind trekt.

Deze Jezus was de brenger van al Gods goede gaven. Hij had lief, genas, vergaf, zocht recht en eerlijkheid. Maar kwaadwilligen, die op macht en rijkdom uit zijn, kunnen zulke heiligen niet gebruiken. Die lopen hen hinderlijk in de weg. Daarom is Jezus door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Zullen Gods liefde, Gods vrede, Gods recht voorgoed worden weggevaagd? Zal God in zijn pogingen om ons Zijn Koninkrijk te geven falen? Het lijkt er vaak wel op. Wij mensen lijken er goed in te slagen Gods bedoelingen of te breken en zijn zegeningen een definitieve dood te laten sterven.

Maar dat is bij God onmogelijk. God zou God niet zijn, als Hij zijn bedoelingen niet zou doorzetten met vernieuwde kracht. Het goede zal om Gods wil aan het langste eind trekken. Ook daar is de opwekking van Jezus het teken van. Deze Jezus is niet definitief dood en uitgeschakeld, maar gaat door Woord en Geest met vernieuwde en vergrote kracht door om Gods Koninkrijk te laten komen.

Het wonder van Pasen! 't Is onmogelijk in onze ogen. 't Is in Gods ogen onmogelijk, dat het was uitgebleven. Met wat voor ogen kijkt u er tegen aan? Van ongeloof of van geloof? Dat maakt ontzettend veel uit. Alles!

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4