De website van Arie Tromp

  • Verschenen in: Kerk- en Verenigingsklanken (Herv. Gemeente Krimpen aan de Lek)
  • op: 1 november 1990
1 Thessalonicenzen 5 : 8 Valhelm hoofdzaak

1 Thesalonicenzen 5 : 8


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

Valhelm hoofdzaak

En tot een helm de hoop der zaligheid.

De helm is een heel belangrijk voorwerp. Hij is een onmisbaar verdedigingsmiddel voor soldaten in de strijd. Hoeveel kogels zijn er al met op afgeketst, waardoor mensenlevens zijn gespaard. Hij is tegenwoordig ook onmisbaar in het verkeer, voor brom- en motorfietsers. In hoeveel verkeersongelukken heeft hij al niet zijn diensten bewezen. Mij is meer dan eens een beschadigde helm getoond met de opmerking: we durven er niet aan te denken, dominee, wat er gebeurd zou zijn als die helm niet gedragen was.

Ook zijn er veel arbeidsomstandigheden waaronder naar de eis van de veiligheidsvoorschriften een helm gedragen moet worden. Zelfs een hoogwaardigheidsbekleder, die een eerste paal komt slaan, ontkomt daar niet aan. De helm is letterlijk en figuurlijk een hoofdzaak. Hij beschermt ons hoofd en daarmee ons leven. De helm kan verschrikkelijke rampen voorkomen. Hij heeft een bewarende en beschermende functie.

En nu raadt Paulus ons aan om in het christelijk leven toegerust te zijn met de helm van de hoop der zaligheid. In dit gebroken bestaan op een geschonden aarde bedreigen ons allerlei gevaren. Laten we ten eerste niet vergeten, dat er nog allerlei vijanden van God en Zijn volk zijn, die de strijd aanbinden en hun kogels afvuren. Het zijn de boze geesten en machten onder aanvoering van de satan. Zij proberen ons tot zonde te verleiden en tot ongeloof te bewegen. Zij pogen ons zó te treffen, dat we als christen, als soldaat in het kamp van God, worden uitgeschakeld. We liggen dagelijks onder vuur. Beseffen we dat? Zijn we waakzaam? Zijn we toegerust tot de strijd? Hebben we de helm van de hoop der zaligheid opgezet?

In het intermenselijk verkeer kan het tot botsingen komen. Grote spanningen in het gezin. Ruzies in de familie. Onenigheid met de buren. Een slechte verhouding met collega's. Als opgekropte frustraties zich ontladen in de volle vaart van woede kan de klap van de botsing hard aankomen. We kunnen ook een lelijke val maken in de zin van een nare zonde bedrijven, waardoor iets stuk gemaakt wordt in ons leven, dat niet zo snel kan worden goed gemaakt. Wie in de zonde valt, valt hard. Vooral als het de pijn geeft van berouw en schuldbesef. En pijn is op zich een goed waarschuwingssignaal. Wordt deze pijn niet gevoeld, dan is de toestand nog gevaarlijker.

Ach, vinden er in het gewone leven van elke dag ook niet talrijke bedrijfsongevalletjes plaats? We stoten ons hoofd. Er wordt ons een dreun op ons hoofd verkocht. Dingen vallen tegen. Mensen vallen tegen. We hoopten op succes, maar moesten een mislukking incasseren. We gaven vertrouwen, maar moesten merken, dat het werd misbruikt.

In al deze omstandigheden is het de hoofdzaak, dat we de helm van de hoop der zaligheid dragen. Dat wil zeggen: dat we de hoop op de uiteindelijke verlossing van Jezus Christus niet verliezen, maar voortdurend met ons mee dragen. Dat we de grote toekomst van deze Heiland blijven verwachten. Dat we blijven hopen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop de kogels ons niet meer om de oren vliegen, waarop er geen botsingen en ongelukken meer plaats vinden, waarop we ons hoofd niet meer zullen stoten en waarop we niet meer ten val komen. Deze hoop houdt ons nu al staande en gaande. Deze hoop is het beste verdedigingswapen, dat we ter hand kunnen nemen, beter gezegd, dat ons in de hand gegeven wordt door de Here Zelf via de verkondiging van Zijn Woord. Op deze hoop ketst alle leed en alle schuld af, want het is de hoop op Hem, Die alle leed geleden en alle schuld gedragen heeft aan het kruis van Golgotha. Deze hoop is onverwoestbaar en zal niet beschaamd worden, want het is de hoop op Hem, Die triomferend uit de dood is opgestaan en eens zal wederkomen om Zijn Koninkrijk definitief te vestigen. We houden ons zo vaak met bijzaken bezig en gaan aan de hoofdzaak voorbij. Deze helm van de hoop op de zaligheid in Jezus Christus is hoofdzaak voor u en voor mij. We lopen onherroepelijk blijvend letsel, dodelijk letsel op, tenzij we niet vergeten deze helm op te zetten. Draagt ú hem al?

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4