De website van Arie Tromp

tekst in de bijbel:

Jesaja 42 : 1 - 4

 1. Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen,
  hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde,
  ik heb hem met mijn geest vervuld.
  Hij zal alle volken het recht doen kennen.
 2. Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,
  hij roept niet luidkeels in het openbaar;
 3. het geknakte riet breekt hij niet af,
  de kwijnende vlam zal hij niet doven.

  Het recht zal hij zuiver doen kennen.
 4. Ongebroken en vol vuur
  zal hij het recht op aarde vestigen;
  de eilanden zien naar zijn onderricht uit.
tekst in het muziekstuk:

Wie zweifelhaftig ist mein Hoffen,
Wie wanket mein geängstigt Herz!
Des Glaubens Docht glimmt kaum hervor,
Es bricht dies fast zustoßne Rohr,

Die Furcht macht stetig neuen Schmerz.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 109
Cantate Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben
deel 3 aria tenor

afspelen:

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4