De website van Arie Tromp

 

tekst in de bijbel:

Numeri 20 : 9 - 13

  1. Mozes nam de staf uit het heiligdom, zoals de HEER hem had opgedragen.
  2. Hij en Aäron lieten iedereen bij de rots samenkomen. ‘Luister, opstandig volk, ‘zei Mozes, ‘zullen wij voor u uit deze rots water laten stromen?’
  3. Hij hief zijn hand op, sloeg tweemaal met zijn staf op de rots, en het water stroomde eruit, zodat iedereen te drinken had, en ook het vee.
  4. De HEER zei tegen Mozes en Aäron: ‘Omdat jullie niet op mij vertrouwd hebben, en in het bijzijn van de Israëlieten geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid, zullen jullie dit volk niet in het land brengen dat ik het geef.’
  5. Dit was het water van Meriba, waar de Israëlieten de HEER verwijten maakten en hij hun zijn heiligheid toonde.
tekst in het muziekstuk:

O unglückselger Stand verkehrter Seelen,
so gleichsam an dem Wege sind;
und wer will doch des Satans List erzählen,
wenn er das Wort dem Herzen raubt,
das, am Verstande blind,
den Schaden nicht versteht noch glaubt.
Es werden Felsenherzen,
so boshaft widerstehn,
ihr eigen Heil verscherzen
und einst zugrunde gehn.
Es wirkt ja Christi letztes Wort,
daß Felsen selbst zerspringen;
des Engels Hand bewegt des Grabes Stein,
ja, Mosis Stab kann dort
aus einem Berge Wasser bringen
.
Willst du, o Herz, noch härter sein?

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 181
Cantate Leichtgesinnte Flattergeister
deel 2 recitatief alt

afspelen:

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4