De website van Arie Tromp

tekst in de bijbel:

Psalm 29 : 1 en 2 ( Nieuwe Vertaling)

  1. Een psalm van David. Geeft de HERE, gij hemelingen, geeft de HERE heerlijkheid en sterkte;
  2. geeft de HERE de heerlijkheid van zijn naam, buigt u neder voor de HERE in heilige feestdos.

Psalm 96 : 8 en 9 ( Nieuwe Vertaling)

  1. Geeft de HERE de heerlijkheid van zijn naam, brengt offer en komt in zijn voorhoven.
  2. Buigt u neder voor de HERE in heilige feestdos, beef voor zijn aangezicht, gij ganse aarde.
tekst in het muziekstuk:

Bringet dem Herrn Ehre seines Namens,
betet an den Herrn im heiligen Schmuck.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach BWV 148
Cantate Bringet dem Herrn Ehre seines Namens
deel 1 koor

afspelen:

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4