De website van Arie Tromp

munt en belasting
Vecellio Tiziano The Tribute Money 1516 Oil on panel, 75 x 56 cm Gemäldegalerie, Dresden

tekst in de bijbel:

Mattheüs 22 : 15 - 22

Nu trokken de Farizeeën zich terug om zich erop te beraden hoe ze hem met een uitspraak in de val konden lokken.
Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal Herodianen naar hem toe, met de vraag: ‘Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen, u kijkt immers niemand naar de ogen.
Zeg ons daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet?’
Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: ‘Waarom stelt u me op de proef, huichelaars?
Laat me de belastingmunt zien.’ Ze reikten hem een denarie aan.
Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’
Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei hij tegen hen: ‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’
Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem staan en gingen weg.

tekst in muziekstuk:

Nur jedem das Seine!
Muß Obrigkeit haben
Zoll, Steuern und Gaben,
man weigre sich nicht
der schuldigen Pflicht!
doch bleibet das Herze dem Höchsten alleine.

muziekstuk:

Johann Sebastian Bach
BWV 163
Cantate: Nur jedem das Seine
deel 1 tenor

afspelen:

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4