De website van Arie Tromp

Lukas 23 : 34


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   


Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen

Jezus hangt tussen hemel en aarde aan het kruis. Hij hangt in de diepe wijde kloof tussen God en mens, door het eeuwenlange woeste stromen van de rivier van zonden ontstaan. Omdat Hij met zijn woorden en daden de rechtvaardige God zichtbaar maakte op aarde, werd Hij door de mensen verstoten. Omdat Hij zich met de mensheid identificeerde, werd Hij door God verstoten. In de pijn en nood aan het kruis zijn alle boze krachten bezig er bij Hem het vertrouwen in God en de liefde tot God uit te slaan. En zijn ze ook bezig er bij Hem alle haat en verachting voor mensen in te slaan. En toch houdt Hij zijn liefde tot God en tot de mensen. Toch wil Hij ze juist op dat verschrikkelijke moment weer verzoenend bij elkaar brengen. Met het gebed: 'Vader, vergeef hun'. Dit gebed heeft om zo te zeggen veel bij God gedaan. Hij wekte Jezus op tot een nieuw leven als bewijs dat zijn missie voor eeuwig was geslaagd. Wat deed en doet dit kruiswoord óns? Wekt het een nieuw, bevrijd leven bij óns op? Dan is de missie nog meer geslaagd.!

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4