De website van Arie Tromp

1 Samuël 16 : 7 ... maar de Heer kijkt naar het hart

1 Samuël 16 : 7


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

Dat luchtte Saul op en het deed hem goed

Soms is het niet rustig en stil in het hart van Koning Saul. Maar hij wordt dan heftig bewogen. Hij wordt overmeesterd door een boze geest. Door een kwade bui van angst, depressie en agressie. Wat kan daartegen helpen? Zo denken zijn dienaren. Misschien muziek. Citerspel. Daarvoor wordt David ingehuurd. En dat helpt. Maar niet alleen het citerspel van David helpt, ook de persoon, de persoonlijkheid, die David is. Saul raakt op hem gesteld. Hun relatie is helend. Wat is Davids geheim? Hij kan goed spelen, is een goed krijgsman, is welbespraakt en goedgebouwd. Maar zijn mooiste geheim is,dat de Heer hem bijstaat. David is een kind, door God bemind. En als wij erop vertrouwen, dat wij om Jezus' wil ook door God bemind zijn, als dat vertrouwen de bron en drijfveer is in ons hart en merkbaar wordt in ons doen en laten, dan ontvangen wij ook een persoonlijkheid, die anderen voor zich wint, die anderen goed doet, die bij anderen boze buien verjaagt.

Heer, geef dat ik, dank zij wat u in mijn hart heb gegeven, anderen goed doe en de nood van anderen verlicht. Amen.

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4