De website van Arie Tromp

  • Verschenen in: Kerk- en Verenigingsklanken (Herv. Gemeente Krimpen aan de Lek)
  • op: 1 juni 1989
Openbaring 3 : 18 Ogenzalf

Openbaring 3 : 18


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

Ogenzalf

.

… en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.

De fel brandende zon maakt de ogen droog en rood. Het door de wind opgewaaide stof komt in de ogen terecht. Het water, waarmee het gezicht gewassen wordt, is onzuiver en brengt allerlei bacteriën en virussen in deze gevoelige organen. Dat alles zorgt voor nogal wat oogziektes, die blindheid veroorzaken. Ontzettend veel men- sen hebben daar in de bijbelse tijden en landen aan geleden. Ze moeten een vreselijk bedelaarsbestaan hebben gehad.

Maar nu was er in Laodicea een beroemd medisch centrum. En de geleerden daar hadden een uitstekende ogenzalf samengesteld, die gretig aftrek vond, en zo heel wat geld in het laatje bracht. Mede daardoor was men zeer welvarend geworden. Maar intussen was men geestelijk verslapt en verarmd.

En daarover schrijft Jezus Christus, de Koning van de kerk, via zijn profeet Johannes aan de christelijke gemeente van Laodicea. "Gij zegt: ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek en gij weet niet dat gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt." Dus ook blind! En Hij voegt er aan toe: "Koop bij mij ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt." Hij prijst hen dus ook een goed geneesmiddel aan. Een geestelijk middel tegen geestelijke blindheid.

Wij leven in het rijke deel van de wereld. We hebben het goed. We hebben het ook zo druk met ons bezit en onze stoffelijke belangen. Zijn we intussen ook in bepaald opzicht blind geworden? Ik vrees van wel. In ieder geval bijziende. De natuurwetenschappelijke wereldbeschouwing heeft enorme technische prestaties geleverd en ons veel welvaart geschonken. Maar ze houdt alleen rekening met wat zichtbaar, meetbaar en tastbaar is. En dat heeft ons allen een kortzichtigheid gegeven. We laten de gewassen in kassen groeien en mesten het vee in stallen vet en intussen zien we de innerlijke schoonheid en kracht van Gods natuur niet meer. We sturen raketten omhoog en intussen zien we die prachtige bleke maan en de schitterende sterren niet meer. We doen aan kunstmatige inseminatie en genetische manipulatie en intussen zien we de liefde niet meer. We zien ook de onzienlijke dingen niet meer. De geestelijke machten en krachten, goed en kwaad, die door alles heenwerken. We zien ook God niet meer in en achter de dingen om ons heen. We zijn blind geworden voor onze nietigheid, onze verlorenheid, onze schuld tegenover Hem. We zijn blind geworden voor zijn macht, zijn rechtvaardigheid, zijn toorn over het kwaad, maar ook voor zijn oneindige liefde en trouw, voor de geborgenheid en vrede, die Hij schenken kan. Er zijn hele werelden, die buiten ons gezichtsveld geraakt zijn door onze eigen schuld. Door onze kortzichtigheid, waardoor onze blik gevangen zit in wat technisch en materieel nuttig en winstgevend is. Maar bij Jezus kunnen u en ik ogenzalf krijgen, waardoor we weer vér ziende worden. Waardoor er weer nieuwe werelden in ons gezichtsveld komen, waarover we ons verbazen en verwonderen. Waardoor we weer gaan geloven, en geloven is dat we een overtuigend bewijs hebben van het bestaan der zaken, die we niet zien. Waardoor we als Mozes gaan kijken: ziende de Onzienlijke, en zo de smaad van Christus grotere rijkdom gaan achten dan al de schatten van Egypte. Waardoor we zelfs in ons afzichtelijke lijden nog zegeningen gaan zien. Waardoor we zelfs op ons sterfbed zicht krijgen op de eeuwige heerlijkheid over de dood heen. Hebt u al consult gevraagd bij de heelmeester, die Jezus Christus heet? Hij geeft u een ogenzalf, die u van uw geestelijke blindheid geneest en u het juiste zicht geeft op God, de wereld, ons zelf. Hij wil voorkomen, dat we 'ziende blind' voor altijd in het duister dwalen. Hij wil momenten geven, waarin ons eens en voorgoed voor bepaalde zaken de ogen opengaan. Hij zalft ons met de Heilige Geest en dat is ook 'ogenzalf om onze oogleden te bestrijken, opdat wij zien mogen'. Hij kan de belijdenis van de blindgeborene tot de onze maken: één ding weet ik. Dat ik blind was en nu zie!

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4