De website van Arie Tromp

Markus 1 : 40 - 45 Jezus en de melaatse

Markus 1 : 40 - 45


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

Jezus en de melaatse

Wat kon je vroeger in Israël erger overkomen dan dat je melaats werd? Je lichaam kreeg misvormingen, die alleen maar met afgrijzen konden worden gezien. Omdat de ziekte zeer besmettelijk was, werd je uit de gemeenschap verstoten en moest je in eenzame streken zwerven. Bovendien was je in godsdienstig opzicht onrein, zodat je volgens het joods geloof ook door God werd afgewezen. Je was uiterst ongelukkig, eenzaam, kwetsbaar. Maar Jezus raakte een melaatse man aan en genas hem. Jezus nam het isolement van huid, ziel en geest weg. En Jezus is de levende verschijning van de liefde van God. Gods liefdevolle toenadering tot ons is niet tegen te houden. Uiteindelijk zelfs niet door een kruisiging. Maar daarbij is het wel onmisbaar, dat we in die reddende en sterke liefde geloven. De melaatse zei immers: Here, als u het wil, kunt u mij reinigen. We worden vandaag aangemoedigd om te vertrouwen op Gods goede willen en kunnen.

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4