De website van Arie Tromp

Jona 1 : 3 De andere kant op

Jona 1 : 3


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

God roept Jona - de andere kant op

De andere kant op. Weg van de Here. Zo gaan wij soms in ons leven. God roept ons op om zijn wil te doen met woord en daad. Maar we gaan er dwars tegen in. Zoals Jona naar Ninevé moest om er Gods Woord te brengen maar hij ging de andere kant op. Dat maakt ons schuldig. Die weg loopt ook dood. Maar God is in staat ons terug te roepen. Het is mogelijk, dat we omkeren, ons bekeren, en toch weer de goede kant op gaan. We laten ons toch terugroepen? Jezus ging altijd de goede kant op, wat het hem ook kostte. En in zijn lijden en sterven droeg Hij onze schuld weg. Hij is een veel groter bewijs van Gods heil dan Jona met zijn ervaringen was. Vertrouw op Hem en ga met Hem de goede kant op.

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4