De website van Arie Tromp

  • Verschenen in: Kerk- en Verenigingsklanken (Herv. Gemeente Krimpen aan de Lek)
  • op: 1 februari 1992

https://www.atromp.com/nl/meditaties/meditaties-oude-testament/psalm-146-1-halleluja

Psalm 146 : 1


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   


Halleluja

Halleluja. Loof de Here, mijn ziel. Ik zal de Here loven, mijn leven lang.

Hallelujah

Zeggen we dit de psalmdichter na? Wat zoeken wij als levensvervulling? Een goede baan? Een goed inkomen? Of goed spreken van de Here? Een groot huis? Een grote naam? Of groot spreken van de Here? Waar is ons leven in wezen op gericht? Want ‘t gaat niet om ‘t prijzen alleen. Het gaat om onze hele instelling. Op wie stellen we ons vertrouwen? Op wie is onze hoop en verwachting gericht? Op die vraag zijn uiteindelijk twee antwoorden te geven. We leveren ons uit aan de mens of aan God. We vertrouwen ons toe aan menselijke instellingen en verworvenheden, menselijke regels en machten, of we zoeken de God van Jakob tot onze hulp. En we worden in deze psalm gewaarschuwd om het eerste niet te doen en het laatste wel. Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind bij wie geen heil is. Op een mens valt niet te bouwen, al is het de rijkste en machtigste. Het eren van mensen stelt vroeg of laat teleur. Want mensen zijn tijdelijk en hun plannen zijn tijdelijk. En dan hebben we het er nog niet eens over, dat er, algemeen gesproken, niet alleen goede mensen met goede plannen zijn, maar ook slechte met slechte plannen. Bij mensen is geen heil, geen redding. Lenin is niet meer en in het heil van zijn plannen gelooft eigenlijk niemand meer. Tito is niet meer en zijn plannen konden zijn volk niet meer redden van uiteenvallen. En zowel het met geweld doorzetten als het machteloos wegebben van menselijke plannen levert heel wat ramp en leed op, gebrek aan voedsel en medische zorg, oorlog en verwoesting, massa's vluchtelingen.

Maar welzalig, die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting is op de Here, zijn God. Gefeliciteerd, wie de God van Jakob zijn God is gaan noemen en alles van Hem verwacht. Van de God, die oppermachtig is, omdat Hij alles geschapen heeft, hemel en aarde, de zee en al wat daarin is. De God, die trouw houdt tot in eeuwigheid. De God, die ons in de Here Jezus zijn oneindig grote liefde en vergevingsgezindheid getoond heeft. Wie van mensen afziet en naar God opziet, die wordt vanzelf een zingende gelovige. Halleluja!

1000 Resterende tekens


Advertentie 1

 

Advertentie 2

Advertentie 3

 

Advertentie 4