Kop

De website van Arie Tromp

Kies uw taal
Pick your language

Mijn gegevens

  Adres: Populierenlaan 30,
                 2925 CT Krimpen aan den IJssel
  Vaste telefoon: 0180 522828
  Mobiele telefoon: 06 44046099

  Adres in: Google Printview
  Email: info@dsatromp.nl

ATromp
Psalm 62 : 1 - 13
Nieuwe Bijbelvertaling
 1. Voor de koorleider. Naar de wijze van Jedutun. Een psalm van David.
 2. Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem is mijn heil;
 3. waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.
 4. Hoelang zult gij op een man aanstormen? Gij allen zult omvergestoten worden als een hellende wand, een neerstortende muur.
 5. Waarlijk, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten, zij scheppen behagen in leugen; zij zegenen met hun mond, maar in hun binnenste vloeken zij.
 6. Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting;
 7. waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen.
 8. Op God rust mijn heil en mijn eer, mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God.
 9. Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats.
 10. Waarlijk, een ademtocht zijn de geringen, een leugen de aanzienlijken; in de weegschaal gaan zij omhoog, tezamen lichter dan een ademtocht.
 11. Vertrouwt niet op verdrukking, stelt geen ijdele hoop op roof; als het vermogen aanwast, zet er het hart niet op.
 12. God heeft eenmaal gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord: de sterkte is Godes.
 13. Ook de goedertierenheid, o Here, is uwe, want Gij zult ieder vergelden naar zijn werk.


1000 Resterende tekens