Kop

De website van Arie Tromp

Kies uw taal
Pick your language

Mijn gegevens

      Mijn gegevens

  Adres: Populierenlaan 30,
                 2925 CT Krimpen aan den IJssel
  Vaste telefoon: 0180 522828
  Mobiele telefoon: 06 44046099

  Adres in: Google Printview
  Email: info@dsatromp.nl

ATromp

Protestantse Kerk in Nederland

 1. In tien portretten laat Nederland geeft thuis zien hoe Nederlanders zich ontfermen over mensen in kwetsbare situaties. Hoe opvang wordt gezocht en gevonden voor mensen uit alle windstreken. En hoe het de Oekraïners en hun gastgezinnen vergaat, nu ze al meer dan een half jaar in Nederland zijn. Wat betekent het om een thuis te geven aan mensen die huis en haard hebben verlaten?

  De dynamiek, na de massale steun voor Oekraïense vluchtelingen, is nu anders, maar de creativiteit om onderdak te vinden is noodgedwongen nog groter. Particulieren die ruimte zoeken, kerken die crisisopvang verlenen en met hulp van vrijwilligers honderden asielzoekers opvangen. Bijvoorbeeld in Gouda, waar de diaconie in Gouda via een netwerk van ontzettend veel vrijwilligers met elkaar een noodopvang heeft ingericht. 

  Op zoek naar structurele oplossing

  Lokale kerkgemeenten zijn vaak zeer actief met hulp aan asielzoekers en statushouders. De Protestantse Kerk in Nederland is samen met hen actief op zoek naar een structurele oplossing in samenwerking met lokale overheden. Jurjen De Groot, directeur van de landelijke dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk: 'Wij geloven in de kracht van kleinschaligheid. Je biedt mensen een menswaardig bestaan als je hen bij naam kent en hen opneemt in de gemeenschap. Wij voelen ons door God geroepen om vreemdelingen te verwelkomen, hen te helpen en voor hen te zorgen.' 

  Samenwerking KRO-NCRV en Kansfonds

  Nederland geeft thuis wordt gemaakt in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland en met Kansfonds, het maatschappelijk fonds dat werkt vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op een thuis: een dak boven je hoofd, voldoende geld om van te leven en het gevoel erbij te horen. 

  Nederland geeft thuis is te zien vanaf maandag 26 september om 19.05 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.

  Wat doet de Protestantse Kerk voor de situatie in Ter Apel?

  Pijl naar rechts
 2. Amsterdam - Hoe smaakt genade?

  Bij cooking grace, een cursus van de evangelisch-lutherse kerk in Amsterdam, ga je samen aan tafel ‘genade proeven’. Initiatiefnemer ds. Andreas Wöhle wil daarmee letterlijk smaak geven aan de klassieke geloofswoorden. Het startpunt ligt bij proeven, woorden geven aan smaak. Zo ga je ook geloofswoorden proeven. Er doet een heel gemêleerde groep mensen mee, waaronder mensen die niet (meer) met de kerk vertrouwd zijn. Het is serieus, maar er wordt lekker gegeten en het is ook nog eens een leuke boel.

  Hoe smaakt genade?

  Pijl naar rechts

  Bedum - Schat zoeken

  In het Groningse Bedum gingen de kinderen van de Maranathakerk tijdens de startzondag aan de slag met het verhaal van de wonderbare spijziging. Tijdens de dienst, tijdens de kindernevendienst en daarna, toen de kinderen op zoek gingen naar een schat. De speurtocht bracht hen langs verschillende opdrachten die te maken hebben met het bijbelverhaal. Met de antwoorden kon de code van de schatkist gekraakt worden. 

  Op zoek naar de schat!

  Pijl naar rechts

  Bussum - Lied bij het jaarthema

  Janny Sollman van de Spieghelkerk in Bussum schreef een lied bij het jaarthema. De melodie is die van lied 425 ‘Vervul met uw zegen’.

  Tezamen aan tafel, verbonden in eenheid,uw liefde en trouw schuiven steeds bij ons aan.Aan tafel gesprekken, ons oor ligt te luis’tren,de naaste te horen en met hem te gaan.Uit overvloed leven, uit overvloed delen,de wereld is groter dan het hier en nu.Veel gasten dus noden en hen aangeboden,want ook voor hen is er die liefde van U.

  Nu wij hier vandaan gaan, gevoed met uw woorden,gelaafd aan uw tafel van liefde en trouw.Die tafel staat steeds weer gedekt voor ons allen,wij komen ons voeden hier in dit gebouw.En nu in de wereld, uw voedsel verspreiden,U leerde ons delen; uw tafel is groot.Uw maaltijd voor allen, U laat niemand vallen,Dus gaan wij de wereld in, delend uw brood.

  Woerden - Bij elkaar eten door middel van lootjes trekken

  Lootjes trekken om met elkaar te eten! Het werd een succes in het Baken in Woerden. Mensen werden enthousiast, het was haalbaar, te doen op een moment dat het je zelf uitkwam. En het belangrijkste: ze groeiden als gemeenschap, er ontstonden nieuwe verbindingen tussen mensen die anders niet zomaar ontstaan waren. Ook zij delen graag hun stappenplan met anderen.

  Lootjes trekken om met elkaar te eten!

  Pijl naar rechts

  Zevenbergen - Brunch+

  ‘Brunch+’ is een bijeenkomst op zondagochtend voor geïnteresseerden van binnen en buiten de gemeente, in plaats van een reguliere kerkdienst. Met een gastspreker, een nagesprek en een lekkere brunch. Kerkelijk werker Rianne Fortuin-Mosterd: “De reacties zijn positief: mensen vinden de sfeer open en ongedwongen en er is interesse in elkaar. Echte ontmoeting dus en levendigheid. Vandaar de Brunch met een + !"

   

  Ontmoeting en gesprek bij Brunch+

  Pijl naar rechts

   

  Deel tips rond Eeuwigheidszondag of AllerzielenDe volgende aflevering in deze serie gaat over het herdenken van de doden tijdens  Allerheiligen, Allerzielen, Eeuwigheidszondag of Gedachteniszondag. Doet jouw gemeente dat op een manier die misschien inspirerend is voor andere gemeenten? Laat het ons weten via tips@protstantsekerk.nl. Wellicht zie je jouw idee terug in de volgende aflevering van deze serie.

 3. Woonruimte voor een half jaar

  De kerken in Kampen hebben samen met Kerk in Actie nagedacht over hoe de opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Kampen een voorbeeld kan zijn voor andere kerkelijke en burgerlijke gemeenten. Dat is het project ‘De Thuisgevers’ waarbij de kerk een woonruimte voor een half jaar beschikbaar stelt aan een statushouder, zodat hij/zij alvast een leven kan gaan opbouwen op de plaats waar de burgerlijke gemeente uiteindelijk voor een permanente woning zorgt. Dit project bevordert de doorstroom in asielzoekerscentra, zodat daar ruimte ontstaat voor aanmeldingen van vluchtelingen

  Als alle potentiële initiatieven doorgaan, is er op korte termijn huisvesting voor zo’n 90 tot maximaal 150 mensen beschikbaar. 

  Stappenplan en toolkit

  Nu het project ‘De Thuisgevers’ zo voorspoedig van de grond komt, wordt er hard gewerkt om de organisatie verder in te richten. Zo is er bijvoorbeeld een stappenplan en een toolkit in voorbereiding voor gemeenten die overwegen mee te doen aan dit project.

  Financiering

  Afgelopen week zaten de initiatiefnemers van het project 'De Thuisgevers' opnieuw om tafel met de Rijksoverheid. Samen met ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Centraal Orgaan asielzoekers hebben ze gekeken hoe de tijdelijke huisvestingsplekken gefinancierd kunnen worden. De verwachting is dat de kosten gedekt worden met een eenvoudige regeling voor zowel de tijdelijke huisvestingsplek, de (hoge) energielasten en kleine verbouwingen die noodzakelijk zijn voor tijdelijke bewoning. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een douche of het creëren van extra kamers.

  Meer weten?

  Ben je ook een Thuisgevers-initiatief gestart of wil je hier meer over weten? Neem contact op via l.pratbertrams@kampen.nl of via 06- 1179 1887. 

 4. Project ‘de Thuisgevers’

  Vanuit de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland ligt er een voorstel bij het ministerie om project 'de Thuisgevers' te starten. In Kampen zijn zeer positieve ervaringen in samenwerking tussen kerkelijke gemeenten en burgerlijke gemeente om in korte tijd huisvesting te bieden aan een grote groep mensen uit Oekraïne. Op basis van deze samenwerking wordt er een forse pilot opgezet om dit model op meer plaatsen in het land te laten werken, maar dan voor statushouders en/of asielzoekers. Tijdens deze online inspiratieavond wordt verteld hoe deze samenwerking is opgezet en uitwerkt.

  Datum en tijd29 september 2022, 20.00 tot 21.30 uurLet op: deze avond zou eerst plaatsvinden in IJsselmuiden, maar is om diverse redenen verplaatst naar een online bijeenkomst.

  Aanmelden

  Is jouw gemeente ook geïnteresseerd om aan de slag te gaan met opvang van vluchtelingen? Meld je dan aan voor deze inspiratieavond door het onderstaande formulier in te vullen.

  Formulier

  Inspiratieavond 'Opvang vluchtelingen door kerken' op 29 september 2022
 5. Materialen SMPR vernieuwd

  Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen ook in de Protestantse Kerk voor. Meldpunt SMPR is er, namens nog acht andere kerkgenootschappen, voor mensen die seksueel misbruik in een pastorale relatie hebben ervaren. En ook voor kerkenraden, predikanten en gemeenteleden. Want misbruik in een pastorale of gezagsrelatie treft niet alleen de persoon die ermee te maken krijgt, maar ook de kring om haar heen. 

  De materialen die de gemeente helpen zodra zich een situatie van misbruik voordoet, zijn onlangs vernieuwd. 

  Het gemeenteprotocol

  Zoals het 'protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met mogelijk (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties'. Het protocol is een hulpmiddel om een weg te vinden in de vaak zeer gevoelige en complexe situatie waarin alle betrokkenen terechtkomen wanneer in een gemeente de problematiek van SMPR zich aandient. Het gemeenteprotocol is te downloaden op de themapagina 'Veilige gemeente' of als papieren versie (gratis) te bestellen.

  Folders

  Ook de folders 'Over grenzen heen', 'Handreiking voor benadeelden' en 'Klachtenbehandeling bij misbruik in pastorale relaties en gezagsrelaties' zijn vernieuwd en te downloaden op de themapagina 'Veilige gemeente' of als papieren versie (gratis) te bestellen.

  Nieuw 

  Nieuw op de website is het model voor gemeentevertrouwenspersonen, waarin informatie staat over aanstelling en inzet van de vertrouwenspersonen, en over hun profiel en taken. Daarin is een meldprotocol opgenomen als handreiking voor vertrouwenspersonen bij een melding van grensoverschrijdend gedrag. Ook voor gemeentevertrouwenspersonen in de ring is een model opgenomen. De modellen bevatten een 'overeenkomst van opdracht' die met elke vertrouwenspersoon apart wordt aangegaan. Als laatste is een model gedragscode voor vrijwilligers te vinden, als onderdeel van preventiebeleid rond 'veilige gemeente'. 

  Voor predikanten en kerkelijk werkers

  De werkmap voor predikanten en kerkelijk werkers die slachtoffers van seksueel misbruik in pastorale en gezagsrelaties begeleiden, 'Doen wat je moet doen', is eerder al geactualiseerd. Ook deze werkmap is nu gratis te downloaden op de themapagina 'Veilige gemeente'.