Kop

De website van Arie Tromp

Kies uw taal
Pick your language

Mijn gegevens

  Adres: Populierenlaan 30,
                 2925 CT Krimpen aan den IJssel
  Vaste telefoon: 0180 522828
  Mobiele telefoon: 06 44046099

  Adres in: Google Printview
  Email: info@dsatromp.nl

ATromp

Protestantse Kerk in Nederland

 1. De bijzondere betekenis van het avondmaal blijkt al uit de benaming van dit sacrament: een heilig maal, een maaltijd van de Heer. Het is Christus zelf die ons uitnodigt om deel te nemen aan het maal aan Zijn tafel, in gemeenschap met Hem. God wil in en door het Heilig Avondmaal bij ons aanwezig zijn, in Zijn gemeenschap van gelovigen. Hoewel het Heilig Avondmaal aan ons wordt bediend, ontvangen wij brood en wijn rechtstreeks uit Zijn hand. Wij gaan aan tafel bij de Heer.

  De Maaltijd van de Heer

  Prof. Dr. Jan Muis, emeritus professor dogmatiek aan de Protestantse Theologisch Universiteit, schreef op verzoek van de generale synode de notitie ‘De Maaltijd van de Heer’. De notitie is aangevuld met een gesprekshandleiding met de bedoeling om het gesprek over en bezinning op het Heilig Avondmaal in de gemeenten te stimuleren. Muis hecht belang aan het vieren van het avondmaal in het midden van de gemeente. “Ik zou het avondmaal missen als het niet meer gevierd zou worden. Omdat ik Jezus Christus telkens weer kwijtraak en dan leef alsof Hij er niet is.” 

  Uitzicht op Gods koninkrijk

  Ook het belang van het samen vieren en samen belijden komt aan de orde in het online college. Muis zegt hier zelf over: “In gemeenschap met Hem kom ik los van alles wat tussen mij en God en tussen mij en anderen instaat, mijn fouten, mijn tekorten, mijn twijfel, mijn angst, mijn gekrenktheid en mijn woede. Deze last valt van mij af. Ik zie God, de tafelgenoten om mij heen en mijzelf als nieuw. Ik krijg uitzicht op Gods koninkrijk. Ik kan verder. “

  Aanmelden

  Het online college over het avondmaal is onderdeel van een serie colleges. Deze zijn bedoeld voor predikanten, kerkelijk werkers en synodeleden. Bij ieder college is de scriba of preses van de generale synode aanwezig als gespreksleider. U kunt u aanmelden voor het bijwonen van een of meerdere online colleges door onderstaand formulier in te vullen.

  [shortcode type="formstack" id="colleges"]

  Lees ook:

  Het sacrament van het Heilig Avondmaal

  1 mrt 2021 Pijl naar rechts
 2. Volledig online

  Protestantse Gemeente Dronten - van gestopt naar onlineOp de website van de Protestantse Gemeente Dronten is goed te zien hoe de coronacrisis gemeenten steeds weer voor nieuwe uitdagingen stelden. In maart 2020 besloten ze te stoppen met het vieren van het avondmaal, vervolgens besloten ze tot het vieren van het avondmaal in avonddienst en inmiddels kiezen ze voor online vieren.

  Op 31 januari vierden ze voor het eerst avondmaal online. Opnieuw doen ze hier verslag van op de website. Ze delen een aantal reacties en foto’s van gemeenteleden, zoals bijv. “Wij hebben de viering ook als samen vieren ervaren. Dat had ik vooraf niet gedacht en vroeg me ook af hoe dat zou gaan. Maar in het moment zelf weet je dat velen met je vieren, op dezelfde wijze. En misschien is dat wel de verbondenheid, of mooi gezegd: gemeenschap, die je toch op een of andere manier ervaart.”

  Pioniersplek Vitamine G - Online ‘de maaltijd van Jezus delen’Pioniersplek Vitamine G heeft al regelmatig online ‘de maaltijd van Jezus’ gedeeld. Via de nieuwsbrief en chrch-app is iedereen gevraagd brood en wijn/sap klaar te zetten. En wie alleen woont, kon iemand anders uitnodigen, of werd zelf ergens uitgenodigd. Alle ouders konden hun kinderen voorbereiden op het Avondmaal, door met hen te delen wat Avondmaal vieren betekent (de pioniersplek stelt daarvoor materiaal beschikbaar). Ouders mogen in Vitamine G zelf beslissen of hun kind toe is aan deelname. De voorgangers, Rianne en Kaj ten Voorde, streamen de Avondmaalsvieringen bewust vanuit eigen huis, en niet vanuit de kerkzaal. Ook de muziek kwam vanuit een huiskamer. “Dat geeft nog meer een gevoel van gelijkheid, verbondenheid en nabijheid in tijden van Corona, hebben we gehoord van deelnemers. Zowel offline als online maken we gebruik van een kort Avondmaalsformulier dat we zelf hebben geschreven, met laagdrempelige taal, ook begrijpelijk voor kinderen. Duidelijk voelbaar in de online Avondmaalsvieringen is het verlangen elkaar weer lijfelijk te ontmoeten. Tegelijkertijd staat de boodschap voorop dat ons kerk-zijn niet op pauze staat. Ook in deze omstandigheden kunnen we volgeling van Jezus Christus zijn.” Zo stond in de Avondmaalsviering op 14 februari de volgende vraag centraal: welke betekenisvolle, eigentijdse invulling, met eenzelfde lading kunnen wij geven aan de voetwassing die Jezus in zijn tijd verrichtte? De deelnemers aan de viering konden via mentimeter hun antwoorden invoeren. De kinderen en tieners kregen ook een soortgelijke vraag om mee aan de slag te gaan, ieder op hun eigen niveau. Zij mochten hun antwoorden tijdens de viering tekenen of met LEGO bouwen. Foto’s daarvan werden tijdens de viering gestuurd via whatsapp en op de livestream vertoond. Na afloop van de viering konden deelnemers inloggen in Zoom, om met en voor elkaar te bidden.

  Met een beperkt aantal aanwezigen

  Gereformeerde Kerk SchoonrewoerdIn de Gereformeerde kerk van Schoonrewoerd heeft een diaken bedacht om kleine bakjes met daarin een cupje wijn en een stukje brood klaar te maken en door de kerkganger zelf mee te laten nemen de kerk in. Het brood werd afgedekt met een papieren cupcake houder. Op de tafels tussen stoelen om afstand te houden of daar waar we ook ons liedboek en Bijbel neer kunnen leggen, kon het bakje staan. Zonder extra bewegingen en lopen door de kerk kon iedereen veilig meevieren.

  Om de kerkdienst bij te wonen moet je je aanmelden. Deze keer moest je aangeven of je wilde deelnemen en of je dan wijn of druivensap wenste. De diakenen hebben deze bakjes klaargemaakt met mondmaskers voor en horeca handschoenen aan. Er waren ook 2 persoons bakjes.

  Voor een aantal leden was het erg wennen of nog een brug te ver. Maar zij die deelnamen hebben het als waardevol ervaren. Tegenwoordig wordt de kerkdienst ook met beeld en geluid uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Hierdoor kon ook thuis het avondmaal mee gevierd en beleefd worden.

  Ontmoetingskerk NieuwveenIn het voorportaal van de kerk konden de gemeenteleden een afgesloten bakje met daarin een cupje met wijn en een stukje brood meenemen naar hun plaats. Terwijl de predikant het avondmaalsformulier voorlas en de tekst uitsprak voor de viering, kon ieder vanuit de bank/stoel meedoen.

   

  Gereformeerde Kerk ‘de Morgenster’ VurenCorona vraagt om creativiteit binnen de kerk, zo ook bij het avondmaal. De koster van deze gemeente heeft iets moois gemaakt om het Heilig Avondmaal te kunnen vieren. Op de foto is een plankje te zien. Voor een ieder die deelneemt aan het avondmaal is een plankje met daarop een schaaltje met brood en een glaasje met wijn. Per rij komen mensen naar voren om het plankje op te halen (er zijn hiervoor looprichtingen) vervolgens gaan mensen naar hun eigen plek en vieren we gezamenlijk het Heilig Avondmaal.

   

   

  In de facebookgroep 'Kerk-zijn in tijden van corona' zijn meerdere gesprekken over het avondmaal te vinden.

 3. Scriba ds. René de Reuver merkt dat het steeds lastiger wordt om vol te houden: “Het duurt al zo lang. Wanneer kunnen we weer gezamenlijk het geloof innen en uiten in het lied en God de lof zingen?” 

  Vanuit veel plaatselijke gemeenten hoort hij de verzuchting dat het nu allemaal wel heel lang duurt. “Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat we konden samenkomen. Dat valt ons allen zwaar. Als moderamen herkennen en voelen wij deze pijn. Onderlinge bijeenkomsten dragen zoveel bij aan ons welbevinden, omdat we daar God én elkaar ontmoeten.”

  Maatwerk binnen de kaders

  Het moderamen van de generale synode hecht er belang aan gemeenten perspectief te bieden en is daarom van mening dat de deur naar voorzichtige versoepelingen moet worden opengezet. Daarbij is het heel goed ons te realiseren dat meer ruimte ook meer verantwoordelijkheid betekent. “Met elkaar moeten we verantwoorde risico´s overwegen en binnen de kaders maatwerk toepassen,” aldus De Reuver. “Op deze manier kunnen we wat ruimte nemen om de schraalheid van deze tijd iets te verzachten. Daarom adviseren wij u als kerkenraad onderstaande op een bij uw situatie passende wijze te concretiseren:  

  • Ontvang maximaal 30 bezoekers (exclusief medewerkers) in uw fysieke diensten op basis van de onderlinge afstand van 1,5 meter, vooraf reserveren en triage (zie protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten).
  • Wees u bewust van de samenstelling van gemeenteleden die de kerkdienst fysiek bijwonen. Kwetsbaren en risicogroepen worden geadviseerd de dienst online te (blijven) volgen. 
  • Bied uw eredienst naast fysiek ook online aan voor kerkgangers. Zo is de eredienst - zij het op afstand - ook voor niet in het kerkgebouw aanwezigen toegankelijk.
  • Voor jongeren is dit een zware tijd. Weeg af wat wel/niet past en verantwoord is in uw lokale context om georganiseerd jeugdwerk op te starten (zie protocol jeugdactiviteiten in coronatijd).

  Gemeentezang

  De samenzang in kerkdiensten brengt nog steeds risico´s met zich mee. De Reuver: “Deze risico’s hebben we niet volledig in beeld, maar kunnen we niet uitsluiten, terwijl de gemeentezang fundamenteel is voor de eredienst.” Daarom adviseren wij u betreffende de gemeentezang: 

  • Beperk het aantal personen dat zingt tot een maximum van 4 voorzangers.
  • Zorg voor een onderlinge afstand van 3 meter tussen de voorzangers en houd een afstand van 5 meter aan tot de mensen in de kerk, rekeninghoudend met de mogelijkheden van het kerkgebouw. 
  • Neem de leeftijd van de zangers mee in uw afweging. Oudere zangers lopen een groter risico dan jongeren. 
  • Professionele zangers lijken een zodanig betere stembeheersing te hebben dan niet professioneel geschoolde zangers, dat het risico op verspreiding kleiner lijkt. Ook dit kunt u meenemen in uw beslissing waar het gaat om voorzang.
  • Het gebruik van blaasinstrumenten brengt risico’s met zich mee. Als er een combinatie is van zang en blaasinstrumenten, hanteer dan hierbij ook een maximumaantal.

  De Reuver: “We beseffen het grote belang van onderlinge gemeenschap. Laten we zorgzaam blijven voor elkaar en naar elkaar blijven omzien. In alles wat op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van God die onze toekomst in Zijn handen heeft. Ik bid u de woorden toe van Paulus:  

  Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.”

  (Romeinen 15:13)

 4. De samenzang in kerkdiensten brengt nog steeds risico´s met zich mee. De Reuver: “Deze risico’s hebben we niet volledig in beeld, maar kunnen we niet uitsluiten, terwijl de gemeentezang fundamenteel is voor de eredienst.” Daarom adviseren wij u betreffende de gemeentezang:

  • Beperk het aantal personen dat zingt tot een maximum van 4 voorzangers.
  • Zorg voor een onderlinge afstand van 3 meter tussen de voorzangers en houd een afstand van 5 meter aan tot de mensen in de kerk, rekeninghoudend met de mogelijkheden van het kerkgebouw.
  • Neem de leeftijd van de zangers mee in uw afweging. Oudere zangers lopen een groter risico dan jongeren.
  • Professionele zangers lijken een zodanig betere stembeheersing te hebben dan niet professioneel geschoolde zangers, dat het risico op verspreiding kleiner lijkt. Ook dit kunt u meenemen in uw beslissing waar het gaat om voorzang.
  • Het gebruik van blaasinstrumenten brengt risico’s met zich mee. Als er een combinatie is van zang en blaasinstrumenten, hanteer dan hierbij ook een maximumaantal.

  Lees hier het:

  Bekijk hier het volledige protocol:

  Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten

  19 nov 2020 Pijl naar rechts
 5. Gezinnen kunnen zelf aangeven wanneer ze in 2021 op een van de RCN parken in Nederland vakantie willen vieren. Afhankelijk van de beschikbaarheid zullen deze gezinnen een vakantie vieren in een bungalow, mobil-home of safaritent. Een kort filmpje waarom RCN dit bijzondere initiatief doet en hoe enkele gezinnen het hebben ervaren, ziet u hier.  

  Hoe gaat het in zijn werk?

  • Wanneer u een gezin met jonge en/schoolgaande kinderen (maximaal 6 personen) op bijstandsniveau kent, dat graag van dit aanbod gebruik wil maken, kunt u uw diaconie hierover benaderen. De diaconie kan samen met het betreffende gezin de aanvraag inclusief korte motivatie indienen.
  • Om iedereen de kans te geven vakantie te vieren, worden alleen aanvragen van gezinnen, die nog niet eerder van dit aanbod gebruik hebben gemaakt en jaren niet op vakantie zijn geweest, in behandeling genomen.
  • Download hier het aanmeldingsformulier. Het ingevulde formulier kunt u sturen per mail naar info@hetvakantiebureau.nl of per post naar Het vakantiebureau, Postbus 264, 3940 AG te Doorn.
  • Het aanmeldformulier dient uiterlijk 30 maart 2021 te zijn ontvangen bij Hetvakantiebueau.nl.
  • In de week van 12 april informeren we de gezinnen en de betrokken diaconieën over eventuele plaatsing.
  • Het vakantiebureau vraagt een kleine bijdrage voor de bemiddeling (€ 75,- voor een verblijf van een week of € 35,- voor een weekend).

  Vooraankondiging RCN midweek ‘ouderen in het zonnetje’

  Ook (mobiele) ouderen voor wie vakantie niet meer vanzelfsprekend is, zijn weer van harte welkom bij RCN Vakantieparken. In de week van 6 tot en met 10 december kunnen 150 ouderen genieten tijdens de gratis midweek ‘ouderen in het zonnetje’ op een drietal RCN Vakantieparken. Deze midweek is bedoeld voor (mobiele) senioren die vanwege een klein sociaal netwerk en een smalle beurs al jaren niet meer op vakantie zijn geweest en het juist zo verdienen er eens lekker uit te gaan. 

  Bericht gaat verder onder foto

  Ouderen kunnen door de diaconie worden aangemeld in een groep met begeleider, maar er zijn dit jaar ook enkele individuele plekken beschikbaar. Vanaf half juni kunnen senioren weer worden aangemeld. Om zoveel mogelijk ouderen, die dit vaak zo nodig hebben, een fijne midweek te kunnen bieden hebben we uw hulp nodig. Zoekt u mee naar deelnemers? In deze film ziet u een mooie impressie van deze ouderenmidweek. 

  Bijgaand persbericht* kan onze zoektocht naar gezinnen en ouderen ondersteunen. Zou u deze in uw kerkblad of (online) nieuwsbrief willen plaatsen? Alvast hartelijk dank! Graag voor plaatsing gegevens van de diaconie en/of uw contactpersoon invullen in de vierde alinea.

  Vakanties met een dubbele glimlach

  RCN Vakantieparken biedt een bijzonder combinatie van kamperen en verblijfsaccommodaties op prachtige locaties in Nederland en Frankrijk. Al ruim 65 jaar is het de missie van RCN Vakantieparken om de vakantiebeleving met zoveel mogelijk mensen te delen, óók voor wie dit nu niet bereikbaar is. Want alleen als je deelt krijgt het waarde! Jij een glimlach, zij een glimlach.Voor meer informatie over deze mooie organisatie en hun vakantiemogelijkheden in Frankrijk en Nederland kijk ook eens op rcn.nl.

  Het vakantiebureau

  Het vakantiebureau organiseert vakanties met Aandacht. Zij organiseert al bijna 60 jaar vakantieweken in Nederland voor circa 2500 vakantiegasten en is specialist in senioren vakanties en zorgvakanties. Wilt u meer informatie over de andere mogelijkheden? Kijk dan ook eens op Hetvakantiebureau.nl. Het vakantiebureau ontvangt financiële steun van Kerk in Actie.

  Lees ook:

  “De vakanties, mensen kunnen ontmoeten, mis ik zo in deze tijd”

  2 feb 2021 Pijl naar rechts