Kop

De website van Arie Tromp

Kies uw taal
Pick your language

Mijn gegevens

      Mijn gegevens

  Adres: Populierenlaan 30,
                 2925 CT Krimpen aan den IJssel
  Vaste telefoon: 0180 522828
  Mobiele telefoon: 06 44046099

  Adres in: Google Printview
  Email: info@dsatromp.nl

ATromp

vier wezens

U gaf ons naast de echte werkelijkheid ook nog een “onechte”. De werkelijkheid van de dromen en visioenen. Die werkelijkheid is wel “onecht”, maar daarom nog niet “onwaar”. Dromen zijn bepaald niet altijd bedrog, misschien willen ze juist veel vaker een verborgen waarheid onthullen. Mijn bijbel leert op verschillende plaatsen, dat U soms gebruik maakt van dromen en visioenen, om onze menselijke geest iets over U te vertellen. En dat natuurlijk met een bepaald doel. Bijvoorbeeld om profeten in uw dienst te stellen. Zoals Ezechiël. Hij krijgt een wonderlijk visioen van vier wezen. Ze lijken op mensen. Ze hebben vleugels. Hun voeten lijken de hoeven van een kalf. Ze hebben vier gezichten. Van een mens, een leeuw, een stier, een adelaar. En het is uw geest die hen drijft. Het zijn de levende wezens, die U geschapen hebt. Met de mens voorop. En onder hun vleugels zijn ook mensenhanden zichtbaar. De mens grijpt het sterkst op aarde in. Verder in dit visioen dragen ze uw troon. Want U bent koning over deze aarde. Over de hele aarde. In de richting van alle vier windstreken. U bent ook koning over ons mensen, die U een leidende rol op aarde gaf. Ik denk aan allerlei geesten die de mensheid lijken voort te drijven. De geest van primitief afgodendom. De geest van dictatuur en tirannie. De geest van de Verlichting en de natuurwetenschap. De geest van liberalisme, materialisme, kapitalisme. Ook de geest van hedonisme, pure genotzucht. En toch is het daarbovenuit uw geest die onze mensheid voortdrijft. Toch is het uw geest, die de touwtjes in handen heeft, ze soms vierend, ze soms weer aanhalend. We gaan soms alle richtingen op, maar uiteindelijk is het uw richting. Zo leidt U onze geschiedenis. Zo doen we in wezen niets anders dan U dienen, uw heerschappij uitvoeren, U op uw troon zetten, uw troon dragen, naar het grote doel van uw koninkrijk vol recht, vrede en geluk toeleven. Dat geeft mij troost en vertrouwen in U. Wilt U ervoor zorgen, dat ik deze beelden op mijn netvlies houdt? Dan is het nooit hopeloos.

1000 Resterende tekens