Inlogformulier


Zoeken


Website
Internet

De Bijbel

Mijn weg door de kerk Wil je weten over welke gedeeltes uit de Bijbel in deze website informatie staat?

Mijn Facebook

Ga naar: mijn Facebook

Hand van God
… door de hand van de HEER gegrepen …. (Ezechiël 1 : 3)

Tegenwoordig zegt men dat uw hand niet ingrijpt. De natuurwetenschap heeft ons een bril gegeven, waardoor we dichtbij alles beter zien, maar in de verte, naar U toe, zien we alleen maar dichte mist. En de ijzeren wet van oorzaak en gevolg geeft ons geen ruimte om rekening te houden met uw ingrijpen van buiten af. Ook ik ben een kind van mijn tijd. Ik lees over U. Ik denk aan U. Ik bid tot U. Maar ik zie U meestal niet. Ook niet met de bril van het christelijk geloof op mijn neus. En toch denk aan bepaalde dingen, die ik heb meegemaakt. Ontmoetingen. Gesprekken. Een wonderlijke samenloop van omstandigheden. Een gebeurtenis tegen alle verwachtingen in. Daar was toch uw hand. En vooral: hoe ik ervaringen in mijn leven emotioneel heb beleefd. Met ontroering, blijdschap, geluk, voldoening. Soms ook met verdriet, spijt, schuldgevoel. Mijn hart was toen door uw hand gegrepen. Dat weet ik zeker. Dat kan geen geseculariseerd wereldbeeld van mij afnemen. Het is het geheim van mijn door U geschonken geloof. Ik lees over uw profeet Ezechiël. Hij leeft in Babylonië. Met volksgenoten van hem is hij uit Israël weggesleept en verkeert hij nu in ballingschap. Hij is priester. Dus als hij ergens uw hand ziet werken is het bij de offers, de gebeden, de gezangen in de tempel van Jeruzalem. En daar alleen. Niet in dat land daar ver vandaan, vol heidendom, waar niets nog aan U herinnert, geen offer, geen sabbat, geen koosjere maaltijd. En toch wordt hij daar door U gegrepen. Bij de kladden gegrepen. Zo ingrijpend, dat hij even het zicht op de nuchtere realiteit verliest en kleurrijke visioenen krijgt. “Wij zijn ons brein”, luidt de titel van een boek over onze hersenen. Het is een puur materialistische kijk, zelfs op onze wil, gedachten, gevoelens. Maar ik dank U, dat mijn brein en dat van veel anderen nog voorwerp is van uw handelen. Meer of minder spectaculair. Met meer of minder gevolgen. Maar wel met een doel. Met Ezechiël had U een doel. Dat heeft U ook met mij.

Liefdevol en genadig is de Heer,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Niet eindeloos blijft hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.
Psalm 103 : 8 en 9