Kop

De website van Arie Tromp

Kies uw taal
Pick your language

Mijn gegevens

      Mijn gegevens

  Adres: Populierenlaan 30,
                 2925 CT Krimpen aan den IJssel
  Vaste telefoon: 0180 522828
  Mobiele telefoon: 06 44046099

  Adres in: Google Printview
  Email: info@dsatromp.nl

ATromp
Verschenen in: Kerk- en Verenigingsklanken (Herv. Gemeente Krimpen aan de Lek)
op: 1 februari 1992
Psalm 146 : 1 Halleluja

Psalm 146 : 1


Wil je eerst het gedeelte uit de bijbel lezen?   

Halleluja

Halleluja. Loof de Here, mijn ziel. Ik zal de Here loven, mijn leven lang.

Hallelujah

We prijzen de Here allemaal wel eens. Ja toch? In onze liederen en gebeden. Luisterend naar, misschien zelf meezingend met christelijke zang voor de radio. In de kerkdienst. Als lid van een koor. Maar hoe doen we dat? Werktuigelijk of echt met hart en ziel? Komen de woorden die we zingen echt uit het diepst van ons bestaan? Is onze ziel door bekering en geloof vol van de lof des Heren? Steekt ze niet meer voor zichzelf de loftrompet? Bezingt ze evenmin de "lof der zotheid", de zotheid van deze wereld? Maar maakt ze de Here groot? Als dat werkelijk zo is, dan zal ons prijzen ook niet beperkt zijn tot een zangavond of een kerkdienst, of tot een heel bijzondere reden tot dankbaarheid, maar dan zal ons hele bestaan doortrokken, doorgloeid, zijn van de lof des Heren. En dan is het onze inzet om dat in alle omstandigheden te doen, zelfs tot de laatste ademhaling toe. "Ik zal de Here loven in mijn leven". Leven is loven en loven is leven. Er zijn is er zijn tot eer van Hem, die ons in het aanzijn houdt zolang Hij wil.

Zeggen we dit de psalmdichter na? Wat zoeken wij als levensvervulling? Een goede baan? Een goed inkomen? Of goed spreken van de Here? Een groot huis? Een grote naam? Of groot spreken van de Here? Waar is ons leven in wezen op gericht? Want ‘t gaat niet om ‘t prijzen alleen. Het gaat om onze hele instelling. Op wie stellen we ons vertrouwen? Op wie is onze hoop en verwachting gericht? Op die vraag zijn uiteindelijk twee antwoorden te geven. We leveren ons uit aan de mens of aan God. We vertrouwen ons toe aan menselijke instellingen en verworvenheden, menselijke regels en machten, of we zoeken de God van Jakob tot onze hulp. En we worden in deze psalm gewaarschuwd om het eerste niet te doen en het laatste wel. Vertrouwt niet op edelen, op een mensenkind bij wie geen heil is. Op een mens valt niet te bouwen, al is het de rijkste en machtigste. Het eren van mensen stelt vroeg of laat teleur. Want mensen zijn tijdelijk en hun plannen zijn tijdelijk. En dan hebben we het er nog niet eens over, dat er, algemeen gesproken, niet alleen goede mensen met goede plannen zijn, maar ook slechte met slechte plannen. Bij mensen is geen heil, geen redding. Lenin is niet meer en in het heil van zijn plannen gelooft eigenlijk niemand meer. Tito is niet meer en zijn plannen konden zijn volk niet meer redden van uiteenvallen. En zowel het met geweld doorzetten als het machteloos wegebben van menselijke plannen levert heel wat ramp en leed op, gebrek aan voedsel en medische zorg, oorlog en verwoesting, massa's vluchtelingen.

Maar welzalig, die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting is op de Here, zijn God. Gefeliciteerd, wie de God van Jakob zijn God is gaan noemen en alles van Hem verwacht. Van de God, die oppermachtig is, omdat Hij alles geschapen heeft, hemel en aarde, de zee en al wat daarin is. De God, die trouw houdt tot in eeuwigheid. De God, die ons in de Here Jezus zijn oneindig grote liefde en vergevingsgezindheid getoond heeft. Wie van mensen afziet en naar God opziet, die wordt vanzelf een zingende gelovige. Halleluja!

1000 Resterende tekens